WinGED 2000

Do arény s počítačovými slovníky vstupuje nové nakladatelství. Firma Dan Hofbauer REWIN nabízí uživateli na jediné...


Do arény s počítačovými slovníky vstupuje nové nakladatelství. Firma Dan
Hofbauer REWIN nabízí uživateli na jediném CD-ROMu hned 6 slovníků.
Vlastnosti
Databáze jsou organizovány ve formě dvojic slov. Pro jednotlivé jazyky má
uživatel k dispozici následující počty dvojic:
angličtina 309 000
němčina 325 000
ruština 158 000
francouzština 106 000
španělština 102 000
italština 90 000
Architektura slovníku vyhovuje požadavku překladatelů na otevřenou slovní
zásobu jako základ celého slovníku, včetně modifikace dodávané slovní zásoby
(opravy a mazání) a přidávání hesel vlastních. Vyzdvihl bych tyto další
vlastnosti:
Jednotná slovní zásoba zákazník dostává vše v jednom a nemusí kupovat zvlášť
jednotlivé moduly.
Jednoduchá obsluha velká většina funkcí je ztrojena. Lze použít buď rozbalovací
nabídky, tlačítka, nebo klávesové zkratky. Každý si tedy může vybrat svůj
oblíbený způsob.
Rychlá odezva vyhledávání slov probíhá již během zápisu dotazu.
Program pracuje na co nejširším spektru počítačů aplikace pracuje i pod
operačním systémem Windows 3.11 s minimálními nároky na konfiguraci počítače.
Celý adresář zabere na pevném disku pro všech-ny jazyky celkem 82,3 MB.
Vyhledávací program je relativně skromný, zabere jen 612 KB. Obslužný program
pro údržbu databáze má nároky obdobné (600 KB).
Funkce
Prohledávání program obsahuje plnotextové prohledávání jak výchozího, tak i
cílového jazyka. Zadat lze i neúplné části slov.
Zrychlený přenos mezi editorem a slovníkem k rychlému vyhledávání ve Wordu 6.0,
95 a 97 slouží makra, která lze nainstalovat z dodávaných šablon. Díky funkci
"Aktivace propojení se schránkou" může slovník pracovat s libovolným editorem
pro Windows. Po vybrání slova nebo sousloví a stisknutí Ctrl+C se automaticky
vyvolá slovník s překladem.
Velikost a typ písma lze přepínat zvlášť pro každý jazyk a směr překladu v
rozmezí od 8 do 24 bodů, použít můžete kterékoli z písem nainstalovaných v
operačním systému.
Změna směru překladu ta je okamžitá po kliknutí na tlačítko.
Komunikace s uživatelem je možná v 7 jazycích (anglicky, česky, německy, rusky,
francouzsky, italsky a španělsky), navíc pro netypický operační systém česky
bez diakritiky (např. Windows US).
Nápověda vedle "klasické" rozbalovací nápovědy je vestavěna i kompletní
bublinková nápověda.
Program se dodává s vlastními klávesnicemi pro všechny jazyky. Uživatel
překládající do češtiny tak má ušetřenu nutnost přepínat se do cizí klávesnice
obzvláště vhodné pro francouzštinu a ruštinu. Rozložení klávesnice lze navíc
uživatelsky upravit viz obr. 4.
Program je připraven na 4 další jazyky. Je tedy jen na uživateli, aby si další
jazyky skutečně naplnil třeba slovníky "exotických" jazyků, nebo si v roli
dalšího jazyka vytvořil vlastní slovník, třeba oborových zkratek. Ukázka
takovéhoto slovníku je na obr. 3.
Obslužný program pro údržbu databáze...
...slouží k hromadné úpravě a manipulaci se slovní zásobou nejčastěji se
využije při exportu a importu do/z textového souboru. Poslední funkcí je
doplňování slovní zásoby z textového souboru (viz obr. 2). Program jej prochází
a u slov, která doposud nejsou slovníkem podchycena, žádá o ekvivalenty.
Metodika je odzkoušena, lze ji úspěšně aplikovat na vkládání nových
specializovaných pojmů. Víceslovná spojení tímto způsobem vkládat nelze.
Databáze stránka obsahová
Posuzoval jsem převážně odborné termíny (v závorkách jsou uváděny srovnávací
slovníky). Slovník zachycuje poměrně mnoho specializovaných termínů jak z
oblasti ekonomiky (Elman: Anglicko-český ekonomický slovník), tak i práva (M.
Chromá: Anglicko-český právnický slovník). V oblasti technické terminologie
strojařské a stavební poněkud zaostával (např. za Anglicko-český a Česko-
anglický slovník SNTL, Elektrotechnický SNTL), v oblasti chemického názvosloví
klasické slovníky předčil. Terminologie výpočetní techniky je zastoupena jen
středně. Vojenské výrazivo, včetně řady zkratek, je též zastoupeno (Army and
Air Force Technical Dictionary, Evans Brothers).
A teď k frázovým slovesům. (L. Vodička: Slovník frázových sloves). Porovnávána
byla nejpočetnější slovesa take, get, put, look. Slovník příjemně překvapil
náhodně vybraný vzorek podchycoval přes 70 % hesel z tohoto specializovaného
slovníku. Navíc obsahuje množství sousloví typu sloveso a podstatné jméno,
např. "take cognisance", která se obvykle překládají do češtiny slovesem a v
obecných slovnících se pracně dohledávají v rámci idiomatických významů
hlavního slovesa.
Poznatky a připomínky
1. Na rozdíl od některých jiných lze slovník "čistotně" odstranit (Uninstall).
2. Poněkud humorně působí heslo: i pressed = stiskl jsem. Jednak se do
slovníků, zejména překladatelských, určité tvary sloves neuvádějí; když už jsou
ale zařazeny, měly by být správně (I pressed). Těchto nadbytečných dvojic je
více. Stejně nadbytečně slovník obsahuje i tvary pro 3 osobu.
3. Překlad, který by si zasloužil podrobnější výklad, je číslice 4 ve významu
pro. Použití "4" ve sloganech ve významu "for" je už silně specializované
(oblast propagandy a marketingu) a bez uvedení příkladu (třeba JM 4 PM = John
Major za premiéra) bude i pro poloprofesionála hádankou.
4. Ve směru čeština-angličtina je také jedna nelogičnost: zmužilosti =
dishearten. Teprve obrácení překladu objasní původ této nelogičnosti. Nad výše
uvedeným překladem se nachází "zbavit odvahy". Znak nové řádky navíc a
chybějící čárka při pořizování databáze se podepsaly pod tohoto šotka.
5. Na slovníku je zřejmé, že vznikal sloučením více databází. Jen tak lze
vysvětlit, proč jsou uvedeny jako dva různé překla-dy: disk = "deska
(gramofonová)" a "deska (gramo.)".
6. U některých zkratek chybí rozvinutý tvar, např. u DLIR = spodní infračervený
senzor.
7. Dovolil bych si polemizovat s užitečností způsobu zápisu výslovnosti.
Uživatel, který nepoužívá slovník každý den, bude mít nejspíše otevřenou
tabulku z nápovědy, neboť tento způsob zápisu není právě obvyklý. Navíc
výslovnost není u všech hesel.
Manuál, cena
Manuál o 22 stranách pokrývá popis veškerých funkcí. Pro úplné začátečníky by
možná neškodilo uvádět příklady (např. u struktury importovaných souborů).
Cena celého kompletu včetně DPH v době psaní recenze činila 1 574 korun.
Hodnocení
V současné době nabízí tento CD-ROM se šesti slovníky zřejmě nejvýhodnější
poměr cena/výkon. Bude to tedy navýsost zajímavá koupě pro všechny, kteří jsou
citliví na vynaložené prostředky. Navíc je jedním z mála produktů nabízejících
slovníky i pro "malé" jazyky (tj. francouzština, italština, španělština a
ruština). Rozsahem jsou sice o cca 15 až 20 % menší oproti konkurenci, ale
všech 6 jazyků pořídíte za cenu menší nežli jediný konkurenční např. italský
slovník.
Pokud se týče angličtiny a němčiny (viz porovnání výše), je rozsah pro
zkušeného překladatele velmi uspokojivý.
Začátečníka nebo občasného překladatele však může často mást velký počet
překladů od jednoho jediného hesla, kde jen občas je k dispozici oborové určení
cílového textu.
9 1984 / orn

SHRNUTÍ
WinGED 2000
Šestice překladových slovníků
pro Windows
lPlus: široký záběr jazyků, velmi příznivá cena, pracuje i na starších
počítačích
lMinus: jen drobné chyby
lDan Hofbauer REWIN, Praha Tel.: 0603/58 46 36
Fax: 02/67 91 17 05
hofbauer@winged2000.cz www.winged2000.com
lCena (vč. DPH): 1 574 Kč
lPlatforma: Windows 3.11, 95/98

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.