Wordmaster 2004: Mistr cizích slov

Automatický překladač Wordmaster 2004 je další z řady softwarových pomůcek, která by měla na jedné straně zvýšit...


Automatický překladač Wordmaster 2004 je další z řady softwarových pomůcek,
která by měla na jedné straně zvýšit produktivitu překladatele a na straně
druhé ušetřit díky spřaženým elektronickým slovníkům čas strávený nad překlady
jazyků neznalých pracovníků.
Práce s aplikací se odehrává ve 3 krocích, přičemž na každý je k dispozici
jedno okno (jejich uspořádání lze nastavit dle vašich potřeb). První krok
spočívá v nakopírování zdrojového textu do prvního z nich (lze jej také vepsat
ručně, ale tuto možnost asi příliš nevyužijete), přičemž vkládat můžete i text
s formátem; následně klávesou nebo ikonou vyvoláte rozklad. Ve středním okně se
vám po chvíli zobrazí překládaný segment rozparcelovaný po jednotlivých
slovech, respektive souslovích (viz obrázek vlevo nahoře).
Nyní vstupuje do hry zkušenost uživatele, poněvadž musí z nabídnutých překladů
klepnutím vybrat ten nejvhodnější ten se pak posune na nejvyšší pozici. Druhou
úpravou je posouvání jednotlivých sloupců vůči sobě, čímž se mění slovosled v
cílové větě. Pokud vás nabídnuté překlady neuspokojují a máte k dispozici
rozsáhlejší slovník, můžete svůj překlad vložit do uživatelského slovníku.
Když již není na rozkladu dále co měnit, máte k dispozici dvě možnosti dalšího
postupu. Za prvé lze rozklad uložit ve formátu HTML, což však není příliš
praktické a má i velmi omezené využití. Za druhé můžete překlad sestavit, což
znamená, že do spodního okna se přenesou překlady jednotlivých slov, které jste
v rozkladu vybrali jako nejvhodnější.
Závěrečná úprava spočívá v dodělání překladu, což je nutné, protože z rozkladu
dostáváte většinu ohebných slov v základním tvaru. Rozhodně však pro
pracovníka, jehož hlavní náplní je něco jiného než překlady, bude tento postup
představovat značnou úsporu času.

Slovník
Wordmaster 2004 nabízí uživateli dva typy slovníků vestavěný a uživatelský.
Vestavěný disponuje rozsahem hesel, které lze jen stěží odhadnout; při jeho
používání jsme zaznamenali kladné, ale i záporné překvapení. Někdy obsahoval i
termíny, které bychom čekali spíše ve specializovaném slovníku, nejčastěji se
jednalo o termíny technické, jindy však chyběly naprosto triviální překlady
(Jeden příklad za všechny: položka that neobsahuje překlad který která-které;
jakmile překládáte text psaný v delších větách, je tento význam nejčastější.)
I když je vestavěný slovník poměrně obsáhlý, každý uživatel bude slovní zásobu
postupně rozšiřovat, a tak využívat slovníku uživatelského. Slovníky jsou v
aplikaci ve velmi jednoduchém tvaru: text s dvojtečkou jako oddělovačem a
neobsahují žádný další údaj, jen významovou dvojici. Pokud tedy hodláte mít
více slovníků oborově roztříděných, nutno na to myslet od začátku a hned je
založit. Máte-li vytvořených více slovníků, lze mezi nimi snadno nastavovat
prioritu či je vypínat.

Poznámky a připomínky
Podíváte-li se na rozklad věty na obrázku vlevo na slovo "boom" a pak do
vnitřního slovníku produktu, není jasné, jakým způsobem, či podle jakého
algoritmu program poskytuje uživateli nabídku. Některé překlady, byť korektní,
ve slovníkovém hesle nejsou, ale v nabídce jsou, jiné, které ve slovníku jsou,
zůstanou nenabídnuty.
Do uživatelského slovníku lze vkládat hesla pouze jednotlivě. Bude-li odborník
připravovat uživatelský slovník pro své kolegy, kteří, ač nejsou specialisty,
budou překládat z jeho oboru, nejspíše použije vlastní glosář termínů, které má
uloženy v souboru (DOC nebo tabulka XLS). Vkládat ale budete moci po
jednotlivých pojmech, což je značně zdlouhavé a otravné vkládání dávkou by bylo
pohodlnější. Tento nedostatek lze obejít pomocí Excelu. Vytvořenou tabulku
slovníku musíte z Excelu uložit ve formátu TXT s oddělovačem dvojtečkou a
následně vlepit do založeného souboru se slovníkem.
Uživatelský slovník má dále potíže s víceslovnými pojmy. Ač je do něj vložen
překlad: capital-intensive = investičně náročný, a ač je uživatelský slovník
nastaven na nejvyšší prioritu, aplikace tento překlad nenabídne a tvrdošíjně
zobrazuje jen své jednoslovné překlady (viz obrázek dole).
Pro případný překlad z češtiny do angličtiny aplikace obsahuje modul
vyhledávající základní tvary slov (stemmer), který je nutný pro práci slovníku.
V algoritmech jsou zřejmě ještě mezery, protože od slova, které ve slovníku je
(například krok) stemmer, jemuž předložíte tvar "krocích", tvrdí, že toto slovo
je pro něj neznámé.

Závěr
V případě překladače Wordmaster 2004 dostává uživatel do rukou produkt, který
pokud bude inteligentně využit (předem vytvořené odborné slovníky) ušetří čas
specialistů přenesením nezávazných orientačních překladů na pracovníky s nižší
kvalifikací. Občasnému překladateli, který je na jedné stránce nucen hledat ve
slovníku více než cca 3krát, ušetří v porovnání s psaním překladu ve Wordu či
jiném textovém editoru dosti času, protože základní (popřípadě i
specializované) překlady nabízí podle právě překládaného segmentu textu zcela
automaticky.

Wordmaster 2004
+práce s překladačem, solidní automatické překlady
-uživatelský slovník má potíže s víceslovnými pojmy Poskytl: Microton,
www.microton.cz
Cena (bez DPH): 2 890 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.