XAML jako spasitel

Technologie systému Windows Vista překračují hranice své platformy a útočí i na webové aplikace. Již delší čas...


Technologie systému Windows Vista překračují hranice své platformy a útočí i na
webové aplikace.

Již delší čas označují představitelé Microsoftu spolupráci vývojářů a grafiků,
kteří společně vytvářejí webové stránky, za problematickou. Platí to dle
stejného zdroje zejména pro oblast podnikového vývoje interaktivních webových
aplikací a portálů. Microsoft chce tento nesoulad překlenout pomocí jazyka XAML
(eXtensible Application Markup Language), jenž implementoval do svých
grafických a webových vývojových nástrojů. Na XML (eXtensible Markup Language)
založený značkovací jazyk se tak nejspíše dočká velkého rozšíření a brzy
zasáhne i do oblastí, kde doposud kralovaly technologie firem Adobe či
Macromedia.
Na březnové konferenci MIX 06, která se konala v americkém Las Vegas,
prezentoval Microsoft nejen první návrh vývojového nástroje Expression
Interactive Designer, ale rovněž prostředí Windows Presentation Foundation
Everywhere, díky němuž XAML může překročit hranice své platformy.

Odkud přišel?
Jazyk XAML vyvinula redmondská společnost jako formát pro tvorbu uživatelských
rozhraní aplikací, a to včetně webových. Poprvé jej nasadila ve vykreslovacím
jádru Avalon připravovaného operačního systému Windows Vista. Avalon,
respektive Windows Presentation Foundation zabezpečuje zobrazování grafických
prvků (interaktivních i pasivních) a jejich napojení na zdroje dat (XML, web
services a podobně).
XAML umožňuje například zápis programového kódu společně s komponentami, které
popisují prezentační vlastnosti a layout. Jeho vlastností a schopností využije
i webový prohlížeč Internet Explorer 7. I přes XML základ je XAML platformově
nepřenosný a v podstatě proprietární. Tomu se vývojáři Microsoftu částečně
snaží čelit uvedením technologie Windows Presentation Foundation Everywhere
(WPF/E), která vychází z původního pracovního rámce grafického uživatelského
rozhraní Windows Presentation Foundation.
WPF/E představuje provozní prostředí, které umožní znovupoužití grafických
prvků vytvořených primárně pro aplikace systému Windows Vista. Základ novinky
tvoří jazyk XAML, jenž avizovanou přenositelnost na další operační systémy nebo
web zprostředkuje. WPF/E lze nasadit dvěma způsoby. Vývojáři buď mohou vložit
podporu jazyka XAML do tvořeného softwaru, nebo tyto aplikace napojí na WPF/E
zásuvné moduly (plug-iny). Ty se ve chvíli aktivace takto upravených programů
stáhnou a zprovozní, obdobně jako například překladač multimediálního webového
formátu Flash. Právě tuto technologii firmy Macromedia (dnes ve vlastnictví
Adobe) považují představitelé Microsoftu za hlavního konkurenta XAML a WPF/E.
Dodávají ovšem, že jejich řešení lze implementovat podstatně pružněji a
variabilněji, a to zejména v podnikovém prostředí, kde se dokáže podstatně lépe
napojit na zdroje podnikových dat.
První CTP (Community Technology Preview) prostředí WPF/E uvolní Microsoft až ve
třetím čtvrtletí letošního roku. Mezi plugi-ny, jež firma ohlásila na první
pololetí příštího roku, se objevily nejen konkurenční webové prohlížeče Mozilla
Firefox nebo Apple Safari, ale i vlastní Internet Explorer do verze 6.

Otevřený XUL
Jazyk podobný XAML přitom již několik let existuje. Jmenuje se XUL (XML User
Interface Language) a využívá jej například sdružení Mozilla. XUL vychází ze
značkovacích jazyků XHTML, DOM či CSS a uplatnění nalezl v prohlížeči Firefox
nebo v e-mailovém klientu Thunderbird. Na rozdíl od jazyka XAML lze XUL nasadit
bez omezení napříč platformami. Někteří vývojáři také XAML přezdívají Microsoft
XUL. RIA
Masové nasazení XAML a WPF/E dávají pozorovatelé trhu do souvislosti s
očekávaným (i současným) rozmachem multimediálních aplikací pracujících na
standardech internetu neboli Rich Internet Application. Ty mají především
nabídnout komplexní grafické rozhraní (tzv. MDI koncept), uživatelsky přívětivé
chování (odklon od modelu žádost-odpověď) a přivést do této oblasti funkční
komfort desktopových řešení (drag-and-drop, klávesové zkratky či kontextovou
nápovědu).
Omezení daná současnými prezentačními technologiemi webu souvisí s funkčním
principem protokolu HTTP (žádost-odpověď) a s relativně nízkými grafickými
schopnostmi HTML a CSS. Konceptu RIA vyhovují existující otevřená i
proprietární řešení, k nimž se XAML počítá.
Mezi otevřené přístupy patří například aplikační a webová technologie Ajax
(Asynchronous JavaScript and XML). V něm jsou zkombinovány prvky Document
Object Model (DOM) a XMLHttpRequest společně s HTML, CSS a JavaScriptem.
Řadu proprietárních řešení zastupuje především univerzální klient a provozní
prostředí Macromedia Flash. Díky poměrně velké nezávislosti na HTML, CSS a
JavaScriptu a velkým možnostem tvorby uživatelského rozhraní se stal Flash
Player klientem RIA pro komerční framework Macromedia Flex a open source
framework Open Laszlo (s komerční podporou firmy Laszlo Systems). Architektura
obou pracovních rámců je v podstatě stejná a shodně podporují integraci přes
SOAP a XML-RPC. Pozorovatelé trhu se shodují, že Flash nabízí především více
možností a větší komfort než Ajax.
XUL a XAML leží z pohledu RIA někde mezi Ajaxem a pracovními rámci postavenými
na Flash Playeru. Oba nabízejí poměrně bohaté možnosti tvorby uživatelských
rozhraní, ale stejně jako Ajax nemají přímou serverovou podporu.

Po XAML přišel MAML
Microsoft výhod, které přináší jazyk XML, využívá i v dalších oblastech. Kromě
dokumentového formátu Office Open XML sady Office 2007, vyvinul i zcela nový
MAML (Microsoft Assistance Markup Language). Ten bude využit v nápovědě systému
Windows Vista. Společnost se tak zcela odklání od dosavadních kompilovaných
HTML nápověd a staví na vlastních, do značné míry proprietárních formátech.


MicrosoftExpression
Souběžně s přípravou operačního systému Windows Vista vyvíjí Microsoft i zcela
novou sadu grafických a webových vývojových nástrojů nesoucích označení
Expression. Ta bude obsahovat programy Graphic Designer, Web Designer a
Interactive Designer. První slouží jako vektorový grafický editor a jeho
přímými konkurenty mají dle Microsoftu být produkty Adobe Photoshop nebo Corel
Draw. Druhý zástupce sady Expression nahrazuje společně s aplikací SharePoint
Designer 2007 dosavadní firemní webové vývojové prostředí FrontPage. Poslední
jmenovaný, Interactive Designer, lze použít pro tvorbu ovládací grafiky a
uživatelských rozhraní aplikací, jež se následně vyexportuje ve formátu XAML.
Výsledku se chopí vývojář, který právě díky XAML nemusí vůbec vědět, jak má
grafika vypadat, a i přesto s ní může manipulovat.
Kompletní sada má být dostupná koncem letošního nebo počátkem příštího roku.

XAML nejen u Microsoftu
Společnosti Microsoft a Autodesk se koncem minulého roku dohodly na sblížení
svých technologií. Na straně Microsoftu to znamenalo rozšíření podpory formátu
Autodesk DWF v kancelářských produktech řady Office a rovněž v jeho podnikových
informačních systémech a na straně Autodesku implementaci jazyka Microsoft XAML
do jeho návrhového prostředí.
Podobný krok udělala na podzim 2005 i firma UGS. Její 3D PLM (Product
Life-cycle Management) software kromě formátů JT a XML nově podporuje i XAML.
Zpřístupňuje tak jeho výstupy všem počítačům vybaveným prostředím Windows
Presentation Foundation.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.