Xelfi se mění na NetBeans, Netscape uvádí nový Communicator

Přichází 602Pro Office Server 602Pro Office Server je nástupcem komunikačního systému Mail602. Produkt opět umožňuj...


Přichází 602Pro Office Server
602Pro Office Server je nástupcem komunikačního systému Mail602. Produkt opět
umožňuje integrovaný příjem zpráv (vnitropodniková pošta, Internet, fax,
hlasová pošta, SMS) do jediné schránky, kde je možné informa-ce indexovat a
použít fulltextové vyhledávání. Základní údaje o změnách poštovní schránky lze
naopak nechat posílat i na mobilní telefon v podobě zpráv SMS. Při přenosu dat
se používá šifrování.
Xelfi se mění na NetBeans
Původní české vývojové protředí pro Javu, tzv. Xelfi, zaujaly řadu často
navštěvovaných internetových serverů (např. JavaWorld možná i z toho důvodu, že
český původ produktu není nijak zdůrazňován). Stalo se to ve chvíli, kdy byl
následník Xelf nazván NetBeans. Současná verze produktu, označovaná jako
NetBeans Developer 2 beta, je zatím stejně jako v případě Xelfi volně
stažitelná z Internetu ze stránky http://www.netbeans.com.
NetStudio: graficky dokonalý Web
Zatímco řada vývojových nástrojů nabízí "programování bez programování",
NetStudio 1.0 má umožnit tvorbu graficky dokonalých Webů lidem bez grafického
cítění. Produkt má být k dispozici jako přídavná aplikace k webovým editorům
(výrobce se zmiňuje o provázanosti na FrontPage, Composer, PageMill a
NetObjects Fusion). Forrester Research přitom uvádí, že trh s podobnými
nástroji dosáhne roku 2000 hodnoty 10 miliard dolarů. Pro další informace se
podívejte na stránku http://www.netstudio.com. Beta-verze by měla být ke
stažení zdarma, v době psaní tohoto článku downolad ještě nefungoval.
Progress Software ohlašuje Apprise Net
Apprise Net je jednou z prvních aplikací vytvořených v systému Apptivity 2.1.
Aplikace je určená výrobním a distribučním firmám; další informace o ní lze
nalézt na http://www.aprise.com.
SmartSuite má publikační možnosti
Možnost publikovat dokumenty z "klasických" kancelářských aplikací na Webu byla
zatím konkurenční výhodou balíku od Microsoftu. Produkt jDoc od společnosti
Net-It Software má nyní nabízet něco podobného i pro Lotus SmartSuite. Jak už
název svědčí, využívá jDoc jazyka Java.
ParaSoft testuje javové aplikace
Společnost ParaSoft nabízí jtest! 2.0, což je nástroj pro testování javových
programů. Vývojář může pomocí tohoto nástroje urychlit nalezení místa, kde je v
kódu programu chyba. Jtest! lze použít ke kontrole plnohodnotných javových
aplikací, appletů i servletů. Zkušební verzi a další informace hledejte na
stránce http: //www.parasoft.com/jtest/.
Netscape Communicator 4.5
Netscape uvedl další verzi Communicatoru, označenou jako 4.5. K novinkám má
patřit především tzv. Smart Browsing, což má sloužit k usnadnění pohybu
internetových začátečníků. Je tedy možné hledat na Internetu přímo z adresářové
řádky prohlížeče (technologie Internet Keywords); prohlížeč by také měl být
více integrován s on-line službami Netscapu a přáním firmy je, aby Netcenter
fungoval jako interentová vstupní brána. Další funkce browseru byly převzaty z
doprovodné aplikace Alexa (již popisovaná v rubrice Stáhněte si z Internetu, CW
13/98). Mimo webového prohlížeče se rozšířil i počet podporovaných poštovních
protokolů.
Microsoft testuje svoji bránu
I servery Microsoftu aspirují na pozici vstupní internetové brány. Jeho
InternetStart Site je nyní dostupná v beta-verzi na adrese http:
//home.beta.microsoft.com.
Zpravodajství ze světa XML a EDI
Pokud se hovoří o rozšířeních jazyka HTML, zmiňuje se často XML. V souvislosti
s elektronickou komercí je zase zmiňována nutnost těsnějšího propojení
prostředí Internetu a EDI. V případě zájmu o aktuální informace ze světa XML a
EDI či o účast v relevantních diskusních skupinách, si uložte do bookmarků
stránku http://www.xmledi.com.(pah)
8 1392 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.