Xerox WorkCentre XD104 digitální kopírka na váš stůl

Kopírovací zařízení malých rozměrů tedy stolní kopírky nejrůznějšího provedení je dnes možné spatřit v každ...


Kopírovací zařízení malých rozměrů tedy stolní kopírky nejrůznějšího provedení
je dnes možné spatřit v každé firmě nebo dokonce i v jednotlivých kancelářích.
S ohledem na pracovní zaměření jsou samozřejmě využívány s různou intenzitou,
ovšem téměř s naprostou jistotou lze předpokládat, že nejsou
permanentně v provozu. Protože jde o stroje již z principu spojující funkci
skeneru a tiskárny, přímo se nabízí možnost i dalšího využívání. Analogové typy
kopírek avšak poněkud komplikovaly snadnou komunikaci s počítačem a skutečný
obrat nastal až s příchodem digitální technologie kopírování.
Ta již je dnešní výpočetní technice daleko bližší a lze snadno na dvě základní
funkce navázat. Příkladem takovéhoto zařízení může být testovaná stolní
digitální kopírka Xerox WorkCentre XD104, kterou do TestCentra IDG zapůjčila
společnost Xerox ČR.

WorkCentre jako kopírka
Základním rysem každého kopírovacího stroje je rychlost kopírování, která u
tohoto zařízení činí 10 kopií A4 za minutu, přičemž první kopie opouští stroj
za 9,4 sekundy. Dalším hlavním parametrem jsou rozměry předlohy a kopií. V
případě Xerox WorkCentre lze u předlohy využít maximální rozměry 254 x 356 mm.
Největší formát kopie je pak 210 x 297 mm, tedy formát A4. Minimální formáty
kopie při vstupu média z automatického podavače jsou 140 x 216 mm a při ručním
podávání pouze 88 x
x 140 mm. Mezi dostupnými předlohami je, po aktivaci samostatného tlačítka na
ovládacím panelu, i kopírování vázaných předloh (knih). V rámci uváděných
rozměrů lze samozřejmě využívat i funkci "Měřítko" pro zvětšení, respektive
zmenšení obrazu v rozmezí od 50 do 200 % s krokem 1 %. Kromě toho je pevně
definováno šest nejčastěji používaných předvoleb mezi typickými formáty s
hodnotami 50, 78, 86, 100, 129 a 200 %. Kromě krokového měřítka, ostatně jak je
obecně běžné, lze na ovládacím panelu a LCD displeji nastavit i počet kopií.
Pohybovat se lze od 1 do 100. Tady stojí za zmínku jedna ze základních
provozních vlastností kopírky. Zvláště u digitálního stroje by se dalo
předpokládat, že bude důsledně využívat všech svých možností a bude pracovat v
tzv. "asynchronním" režimu. To znamená, že při více kopiích bude obraz sejmut
pouze jednou a následně dle potřeby opakovaně nanášen na papír.
Xerox WorkCentre ale pracuje v "synchronním" režimu a každá další kopie, byť
téže předlohy, znamená opětovný pohyb a práci skenovací části zařízení. Mezi
nezanedbatelné vlastnosti zařízení patří samozřejmě i možnost ovlivnit kvalitu
kopií. To lze jednak přepnutím do jednoho z režimů Auto/Text/Foto a dále
ovlivněním kontrastu, který je k dispozici ve třech úrovních. Pro zvýšení
ekonomiky provozu dovoluje zařízení při zkušebních kopiích nastavit "Úsporný
mód", redukující množství používané barvy až na 50 %.

WorkCentre jako tiskárna
Při pohledu na WorkCentre jako na tiskárnu jde o běžnou laserovou technologii,
ovšem s výkonem již jen 8 stran A4 za minutu, řízenou systémem GDI. To znamená
významnou závislost na výkonu počítače, který kompletně chystá celý tiskový
obraz až na úrovni jednotlivých tiskových bodů. Z tohoto důvodu je také
vyžadován hardware v konfiguraci procesor alespoň třídy 486, paměť 8 MB pro
Windows 3.x/9x a 16 MB pro Windows NT a alespoň 30 MB prostoru na pevném disku.
Vstup dat do kopírky je zajištěn výlučně paralelním rozhraním Centronics.
Systém řízení GDI plně využívá obousměrné komunikace, což se projevuje
například na monitorovacím nástroji, zobrazujícím aktuální stav tisku a
nastavení kopírky. To zároveň částečně omezuje používání v síti, respektive
informace pro uživatele, který nemá tiskárnu připojenou přímo ke svému
počítači. Z hlediska vlastností ovladače jde o graficky zdařilý software s
názornými symboly, který je k dispozici v lokalizované verzi (obr. 2). Ovládací
prvky umožňují nastavit veškeré parametry, které z hlediska kvality tisku
nabízí i kopírovací část zařízení. Poměrně ojedinělou je v rámci ovladače
možnost nastavení posuvu obrazu. Pomocí této funkce lze po zkušebních tiscích a
nastavení velmi přesně vyplňovat z textových editorů již připravené formuláře
apod. Protože jde o systém řízení GDI je součástí ovladače i nastavení emulace
pro DOSové aplikace (obr. 3), které však musí být spouštěny výhradně v DOSovém
okně Windows. Zde, byť jde opět o lokalizovanou verzi, chybí možnost nastavení
emulace některé z českých kódových stránek pro tisk a k dispozici tak zůstávají
pouze volby pro parametry papíru, počty řádek, sloupců atd. Jedinou cestou v
tomto případě zůstává využití funkce download fontů v rámci té které aplikace.

Společné vlastnosti
Oběma režimům práce je samozřejmě společná cela řada parametrů. Především je to
laserová kvalita tisku s fyzickým rozlišením 600 dpi v obou směrech. S tím také
úzce souvisí i spotřební materiál, který tvoří jednak
zásobník toneru a tiskový válec. Životnost plnohodnotné tonerové náplně při
běžném krytí
5 % je okolo 6 000 kopií, u válce 18 000 kopií, tedy při každé čtvrté výměně
toneru je doporučeno měnit i válec. Obě součásti jsou zahrnuty do základní
dodávky
kopírky, ovšem tonerový zásobník je pouze tzv. "startovací" s životností okolo
2 000 kopií. Při
aktuálních prodejních cenách 7 530 Kč vč. DPH za válec a 5 775 Kč vč. DPH za
toner činí náklady na jednu stranu A4 1,38 Kč, bez zahrnutí ceny papíru. Jsou
to ale poměrně vysoké náklady, a to jak v porovnání s běžnými laserovými
tiskárnami, tak i kopírkami.
Dalším společným prvkem přístroje jsou podavače papíru. Základním vstupním
bodem je spodní automatický podavač s kapacitou 250 listů a doporučenou gramáží
od 56 do 80 g/m2. Dále lze využít boční podavač pro ruční vstup, který dovoluje
umístění až 50 listů papíru s gramáží od 52 do 130 g/m2. Výstupní přihrádka pak
nabízí kapacitu 100 listů. Použitelné jsou běžné kancelářské papíry, obálky,
štítky, karton a fólie. Jednodušší, a také o něco málo levnější model Xerox
WorkCentre XD102, se liší jednak menší kapacitou spodního podavače (200 listů)
a možností pouze jednotlivého zakládání listů u ručního podavače.
O tom, že jde skutečně o stolní zařízení, svědčí i vnější rozměry 504 x 445 x
304 mm. Hmotnost kompletní kopírky, tedy včetně toneru a válce, je 18,6 kg.
Maximální příkon zařízení činí 1,1 kW, naopak v klidovém režimu vystačí pouze
se 14,3 W. Pracovní prostředí není zatíženo hlukem, protože v klidovém stavu
dosahuje hladina hluku 40 dB(A), za provozu do 68 dB(A).
I když jde o zajímavé a kompaktní kancelářské zařízení, dovolující kopírování i
tisk dokumentů, stále ještě u něj zůstává nevyužita funkce skeneru, který by
rovněž mohl ve spolupráci s OCR produkty výrazně zvýšit užitnou hodnotu. V
současné době je nutné počítat s pořizovacími náklady ve výši 39 645 Kč vč.
DPH. Záruční doba je roční a servisní střediska najdete ve všech krajských
městech republiky. Navíc lze dokoupit tzv. "Service Pack" v trvání 1 nebo 3 let.
9 1019 / orn

SHRNUTÍ

Xerox WorkCentre XD104
digitální kopírka s laserovou
tiskárnou
Plus: kombinace kopírky a tiskárny, lokalizovaný přehledný ovladač
Minus: synchronní provoz kopírky, vysoké náklady na tisk, podpora češtiny pro
DOS aplikace
lXerox ČR, Praha,
Tel.: 02/203 01 111
Fax: 02/243 14 573
www.xerox.cz milos.kadlecek@xerox.cz
Cena (vč. DPH): 39 645 Kč
Záruka: 1 rok

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.