Xircom hlásí výsledky, pro CA skončil fiskální rok 1998

Xircom hlásí výsledky Společnost Xircom uveřejnila hospodářské výsledky za 2. čtvrtletí svého fiskálního roku 1...


Xircom hlásí výsledky
Společnost Xircom uveřejnila hospodářské výsledky za 2. čtvrtletí svého
fiskálního roku 1998, který pro ni skončil 31. března 1998. Obrat v tomto
období dosáhl 64,1 milionu dolarů, což znamená 12% růst oproti stejnému období
minulého roku, kdy byl obrat 57,1 milionu dolarů a 22% růst oproti 52,5 milionu
dolarů v předchozím čtvrtletí. Příjmy v 2. Q činily 3,3 milionu dolarů nebo 14
centů na akcii, což ve srovnání s 4,9 milionu dolarů nebo 22 centů za akcii
znamená pokles. Nicméně ve srovnání s předchozím čtvrtletím výsledky vycházejí
lépe tehdy příjmy byly 2,4 milionu dolarů nebo 11 centů za akcii. Meziroční
pokles příjmů za současného růstu obratu je charakteristický i pro 6měsíční
hodnocené období. V tomto horizontu dosáhl obrat 116,7 milionu dolarů oproti
113,4 předchozího roku, ovšem příjem činil pouze 5,7 milionu dolarů (25 centů
na akcii) oproti 9 milionům dolarů (43 centům na akcii) roku 1997. Tento rozdíl
vysvětlí položka nákladů, jejichž suma stoupala ve všech sledovaných
kategoriích v oblasti výzkumu a vývoje, nákladech na prodej i v položce
všeobecných nákladů a nákladů určených na administrativu. V meziročním srovnání
v tříměsíčním horizontu stouply náklady z 14,799 na 17,742 milio-nu dolarů. Za
sledované 2. čtvrt-letí fiskálního roku 1998 oznámila společnost Xircom
významné OEM prodeje Toshibě a Digitalu, které tvoří zhruba 20 % jejího
celkového obratu.
Pro Computer Associates skončil fiskální rok 1998
Společnost Computer Associates International (CA) oznámila hospodářské výsledky
za celý fiskální rok 1998, který pro ni skončil 31. března 1998. Společnost
uvádí čísla ve dvou variantách jednak bez jednorázových nákladů, složených v
souvislosti s tendrem na společnost Computer
Sciences Corp. (CSC), a jednak s nimi. Pokud jde o čísla bez uvedených nákladů,
potom CAI dosáhl obratu 4 719 milionů dolarů, což představuje 17 % proti roku
1997, kdy obrat činil 4 040 milionů dolarů. Čistý příjem a příjem na akcii byl
1 190 milionů, resp. 2,10 dolaru, což představuje zhruba 24 % nárůst oproti
předchozímu roku. Náklady nezapočítané do těchto čísel činí 33,8 milionu
dolarů. Pokud jde o výsledky 4. Q fiskálního roku 1998 společnosti CA, dosažený
obrat činil 1 467 milionů dolarů, což představuje meziročně 22% růst. Čistý
příjem dosáhl 422,8 milionu dolarů a příjem na akcii 75 centů oproti 336
milionům dolarů a 60 centům ze stejného období roku 1997.
Společnost Hewlett-Packard tlačí nízké ceny
Růst obratu o 16 % a pokles čistých příjmů o 13 % tak by se daly velmi stručně
shrnout hospodářské výsledky společnosti HP za 2. čtvrtletí fiskálního roku
1998, které pro ni skončilo 30. 4. 1998. V horizontu celého pololetí se růst
čistého obratu drží na 16 %, avšak pokles čistých příjmů se snížil na 5%.
Pokles čistého zisku je zřejmě dán vzrůstem nákladů, které v rámci čtvrtletí
meziročně stouply o 21 %. V číslech jsou výsledky následující: čistý obrat za 3
měsíce ukončené 30. 4. 1998 činil 12 040 milionů dolarů, náklady 11 168 milionů
a čisté
příjmy 685 milionů dolarů. Vývoj hospodaření společnosti v horizontu posledního
půl roku (11/97-04/98) v meziročním srovnání (11/96-04/97) vychází poněkud
příznivěji. Obrat dosáhl 23 856 milionů dolarů ve srovnání s 20 635 miliony
(růst 16 %), náklady stouply z 18 252 milionů dolarů na 21 680 milionů dolarů
(růst 19 %), a čisté příjmy poklesly zhruba o 5 % z 1 696 na 1 614 milionů
dolarů. Pokud jde o příjmy na akcii, pak v tomto období v meziročním srovnání
stouply z 24 centů na 28 centů. Jak společnost zdůvodňuje růst nákladů? Podle
Roberta P. Waymana, viceprezidenta a finančního ředitele HP, jde především o
vliv neustálého tlaku na snižování cen u mnoha produktových řad, a započítány
jsou i restrukturalizační náklady ve výrobě.(dar)
8 1334 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.