XSL-FO: Druhá revoluce

Extensible Markup Language (XML) patří jistě k nejúspěšnějším standardům, které konsorcium W3C až dosud schválilo...


Extensible Markup Language (XML) patří jistě k nejúspěšnějším standardům, které
konsorcium W3C až dosud schválilo. 50 tištěných stránek, které jeho popis
obsahují, způsobilo skutečnou revoluci: Dnes je podpora XML součástí téměř
všech operačních systémů, browserů i databází. To, co však dosud chybělo, je
vlastní efektivní formátovací jazyk.
Jako již dříve v případě SGML, také u XML je oddělení obsahu a vzhledu
(formátu) považováno za velkou přednost. Označení "name" v textu sice např.
informuje o tom, že příslušný element obsahuje vlastní jméno, avšak neudává,
jak se má toto jméno zobrazit na obrazovce nebo na papíře.
Tuto službu nyní nabízí XSL--FO. Má jít o natolik výkonný nástroj, aby umožnil
formátování XML dokumentů v takové komplexnosti, která je obvyklá v oblasti
přípravy materiálů pro tisk. V této souvislosti stojí za krátkou zmínku
historický vývoj v této oblasti. Když vznikalo XSL, podstatným požadavkem na
něj kladeným bylo umožnit libovolné nové uspořádání všech prvků XML dokumentu.
Pracovní skupina, která se zabývá XSL (eXtensible Stylesheet Language),
rozdělila od počátku plánovaný standard do dvou oblastí: na jazyk pro
transformaci struktury XML dokumentů (XSTL) a na slovník, jímž lze stanovit
formátovou informaci (XSL-FO). Konsorcium W3C již v roce 1999 chytře schválilo
XSTL včetně standardu pro adresování libovolných XML úseků dokumentů (Xpath),
tvorba formátovacího slovníku byla odsunuta na později ukázalo se totiž, že jde
o skutečně obtížný problém.

Současnost
Přijatý standard XSL-FO ovšem není, jak by se snad na první pohled mohlo zdát,
jazykem pro popis stránek podobným např. Postscriptu nebo na něm založeném
formátu PDF. Uživatel v něm spíše definuje rámcové podmínky pro layout (určitý
model), například uspořádání stránek, formáty tabulek nebo druhy písma pro
specifické typy odstavců. XSL-FO překladač pak přenese příslušný text do takto
definovaných rámců. Při pojmenování četných vlastností převážila orientace na
odpovídající označení CSS, což mělo usnadnit konverzi mezi oběma typy
stylesheetů. Vývojáři XSL--FO pomýšleli na to, že se tak budou moci upravovat i
dokumenty v různých jazycích a abecedách. Proto se dá velmi snadno přizpůsobit
směr písma a orientace také požadavkům neevropských jazyků. Stejně jako u
nových verzí CSS lze v XSL-FO vytvořit formátové údaje nezávisle na určitých
výstupních médiích informace lze zobrazit na monitoru, ale třeba i přehrát
prostřednictvím zvukového výstupu počítače.
Pomocí XSL-FO se určují vlastní údaje o uspořádání stránek, odstavců a znaků.
Většina dnes dostupných XSL zobrazovačů bere soubory XML a XSLT jako vstup.
Nejprve v nich proběhne interní transformace XML dat pomocí XSTL do XSL-FO
dokumentu a pak se tento dokument předá XSL-FO rendereru. Ten vytvoří dokument
v nějakém běžném formátu, např. v PDF.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.