XSL: Internet má další magickou zkratku

Tvůrci internetového obsahu i weboví vývojáři dostanou do rukou další zbraň, zvyšující jejich kontrolu nad struktu...


Tvůrci internetového obsahu i weboví vývojáři dostanou do rukou další zbraň,
zvyšující jejich kontrolu nad strukturou dokumentu. Na světě je nová "magická"
zkratka, do rozvětvené rodi-ny stávajících stylových jazyků, metajazyků,
značkovacích jazyků a standardů (HTML, DHTML, SGML, DTD, CSS, XML...) přibývá
další člen: eXtensible Style Language neboli XSL.
World Wide Web Consortium zveřejnilo první návrh specifikace XSL a hned poté
následovaly pochvalné reakce ze strany představitelů prakticky všech firem,
které se na přípravě tohoto návrhu podílely (Lotus Development, IBM, Adobe,
Microsoft, Netscape, Sun...). Oč ale vlastně jde?
XSL by mělo být po kaskádových stylech dalším stylovým jazykem. Ty přitom
dovolují webovým vývojářům oddělit informace o struktuře a obsahu dokumentů do
separátního souboru, který pak může být např. jednotně používán pro celou řadu
dokumentů. Jazyk XSL by přitom měl poskytnout větší míru kontroly, než tomu
bylo u CSS (např. i definice vzhledu webových stránek při tisku a kontrola nad
formátováním malých jednotek textu).
XSL se však neomezuje pouze na kontrolu nad vzhledem dokumentu. Jazyk by měl
také popisovat, jakým způsobem se mají provádět konverze mezi jednotlivými
aplikacemi (založenými na formátu XML). Přenositelnost čehokoliv mezi různými
aplikacemi je samozřejmě velmi důležitá ostatně celý internetový svět vlastně
stojí na něčem analogickém, tedy na sdílení informací bez ohledu na platformy
(WWW a posléze i Java).
XSL můžeme samozřejmě přijmout jako další z celé řady nepříliš srozumitelných
zkratek. Každá další specifikace tohoto typu (pokud se přirozeně ujme) však
zefektivňuje práci vývojářů, zvyšuje jejich kontrolu nad obsahem dokumentů; pro
uživatele je zde naopak výhledově naděje na efektivnější hledání informací v
prostředí Internetu. Půjde o obrovský pokrok, až bude v mnohem větší míře než
dnes možné vyhledávat informace nikoliv pouze fulltextově, ale v souvislosti s
přiřazením řetězce konkrétnímu atributu (cena, autor...).
Návrh standardu XSL můžeme najít na stránce http://www.w3. org/TR/WD-xsl.
8 1990 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.