Y2K a počítačové viry

Přechod počítačů do roku 2000 je v podstatě úspěšně za námi. Vše se rychle navrací do starých kolejí i přesto,...


Přechod počítačů do roku 2000 je v podstatě úspěšně za námi. Vše se rychle
navrací do starých kolejí i přesto, že nelze zcela vyloučit vznik dalších
nahodilých problémů tam, kde se v systémech vyskytuje položka "rok", se
pochopitelně nepočítá pouze ve vteřinách a minutách, čímž je dán i horizont
případných nesrovnalostí. Mezi hlavní nebezpečí,
se kterými je třeba se v počítačových systémech vyrovnávat, však nyní opět
patří neoprávněný přístup k informacím (ať už zvenčí nebo zevnitř) a samozřejmě
také počítačové viry.
Hned v prvních dnech roku se objevily informace o trojských koních Feliz,
portugalském "Happy New Year" nebo o viru útočícím na operační systém Windows
98 s Outlook Expressem 5.0 nesoucím název Wscript/Kak. Právě poslední virus by
ještě počátkem minulého roku vzbudil nemalé pozdvižení pro jeho aktivaci není
totiž třeba spouštět přílohu e-mailu, ve které je uložen. Jeho předchůdce
Bubble Boy nás však již na konci minulého roku
na tuto situaci připravil. Ani letos tedy zřejmě nebudou viry k našim počítačům
shovívavější.
0 0016 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.