Z ELSATu je DICOM

V prosinci loňského roku padlo na valné hromadě společnosti Elsat International CMS rozhodnutí o změně názvu společn...


V prosinci loňského roku padlo na valné hromadě společnosti Elsat International
CMS rozhodnutí o změně názvu společnosti, a tak dne 6. 4. 1998 zapsal Krajský
obchodní soud v Praze do obchodního rejstříku společnost DICOM Data Management
CZ, spol. s r. o.
Díky tomu, že již od roku 1996 je společnost Elsat International CMS vlastněna
společností DICOM plc Group, je přirozené, že se technologie elektronického
zpracování dokumentů staly hlavním strategickým cílem Elsatu. Změna názvu firmy
se tak stala logickým vyústěním probíhajících změn.
Ing. Zbyněk Šonka, jednatel DICOMu, k tomu řekl: "Již v roce 1993 se firma
začala zabývat oborem elektronického zpracování dokumentů. V roce 1996 se ELSAT
stala součástí mezinárodní společnosti DICOM plc Group, zastoupené po celé
Evropě, dodavatele specializovaného na zařízení pro document image processing,
document management, workflow, elektronické archivy, COLD a back-up. Nevýhodou
však pro Elsat byla ztížená možnost využívání mezinárodních kontaktů navyklých
na jméno Dicom. Za této situace je zřejmé, že změna jména na DICOM byla pouhou
otázkou času."
(dar)
8 0805 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.