Z mého pohledu se akvizicí příliš nezměnilo

Třetí největší výrobce počítačů na světě, společnost Lenovo, završila 1. srpna celosvětový proces akvizice div...


Třetí největší výrobce počítačů na světě, společnost Lenovo, završila 1. srpna
celosvětový proces akvizice divize osobních počítačů IBM a od tohoto data je
pod názvem Lenovo Czech Republic zastoupena i v ČR, v čele s Petrem Tomanem.

Jak tato firma vlastně vznikla a jakou roli v ní hraje čínské prostředí, ze
kterého vzešla?
Nové Lenovo, mezinárodní společnost se sídlem v New Yorku, je ve vlastnictví
původní společnosti Lenovo Group, IBM a několika významných amerických
investičních společností. Lenovo v současné době prodává celosvětově produkty z
původního portfolia divize osobních počítačů IBM, přičemž se jedná především o
notebooky ThinkPad, stolní počítače ThinkCentre, monitory ThinkVision a
podpůrné nástroje pod označením ThinkVantage. Na čínském trhu Lenovo nabízí
navíc například mobilní telefony, PDA zařízení, stolní počítače, notebooky,
tiskárny a high-end servery. Co se týče druhé části otázky, společnost vychází
ze dvou odlišných kultur čínské, kterou symbolizuje původní společnost Legend,
a západní korporátní kultury IBM. Prolnutí těchto dvou kultur bude jednou z
největších výzev, zároveň však i výhod, které nová společnost na svém startu
má. Z mého pohledu se ale příliš nezměnilo. Společnost stále vychází z kultury
společnosti IBM má stejné zvyky, postupy, procesy a stejně tak byl do nové
společnosti převeden bývalý management.

Co se odtržením od IBM v organizaci a v její produktové nabídce změnilo?
Průběh vzniku nové společnosti lze snadno charakterizovat slovem kontinuita.
Mám teď na mysli jak produktové portfolio pro nadcházející nejbližší období,
tak personální či prodejní změny. IBM bude po dobu pěti let pro Lenovo
poskytovat záruční a pozáruční servis a finanční služby. Součástí dohody je
také vznik aliance mezi společností IBM a Lenovo, kdy IBM bude preferovat
produkty Lenova po dobu minimálně pěti let jako součást svého portfolia a
zároveň je bude odebírat pro své interní potřeby. Pro nadcházející období tedy
zůstává nabídka společnosti Lenovo pro český trh stejná.

Určitými změnami zcela jistě prošly i vaše distribuční kanály. Jak nyní fungují?
Lenovo Czech Republic zachovává dosavadní distribuční kanály a převádí
distribuční a servisní smlouvy o spolupráci se stávajícími partnery na nově
vzniklou společnost. Pro současné zákazníky se tak v tuto chvíli skutečně nic
nemění. Stále přicházejí do kontaktu se stejnými lidmi, se kterými byli v
kontaktu i v rámci divize osobních počítačů IBM. Pokud bychom chtěli shrnout
proces transformace z globálního pohledu, tak produkty sjíždějí i nadále ze
stejných výrobních linek jako doposud. Kvalita, servis a prodejní kanály
zůstávají zachovány. Kontinuita v produkci špičkových produktů je zajištěna i
tím, že vývojové týmy, které pracovaly na vývoji notebooků a stolních počítačů
v rámci IBM, přešly do nového Lenova také.

Jak to bude nadále vypadat s označením vašich výrobků? Především bych upozornil
na to, že označení produktových řad a technologií, které byly spjaty s divizí
osobních počítačů IBM, přechází do vlastnictví nové společnosti. Patří sem
všechny produkty, které jsem zmínil již v úvodu. Co se týká loga, které výrobky
ponesou, tak do konce příštího roku se budou zákazníci setkávat s produkty,
které stále ponesou logo společnosti IBM a budou vycházet z předem
naplánovaného harmonogramu zavádění nových produktů. Ani poté však toto logo z
výrobků nezmizí, protože produkty stávajících řad budou stále založeny na IBM
technologiích, a budou tedy i náležitě označeny.

Připravujete pro své zákazníky nějaké produkty ve spolupráci s čínským Lenovem?
Jak bude vlastně produkce vašich výrobků probíhat?
V tuto chvíli společnost Lenovo analyzuje současné potřeby trhu, na jejichž
základě bude nové produktové portfolio sestaveno. Je však jasné, že se
produktové řady obou původních společností začnou v následujících letech
prolínat a spojovat v sobě to nejlepší z obou společností. Samozřejmě lze
předpokládat, že původní portfolio divize osobních počítačů IBM bude převzato a
používáno především v korporátním prostředí. Pro další segmenty trhu, jako jsou
domácnosti a malé a střední firmy, se uvažuje jako o prostoru pro produkty
nesoucí logo Lenovo. To znamená, že celková nabídka nového Lenova se postupně
rozšíří a osloví skutečně celý trh.
Nové Lenovo je ve světě unikátní především tím, že představuje sloučení
produktového portfolia pro korporace se spojením výrobků pro širokou základnu
zákazníků, od domácností až po malé a střední firmy. Jde skutečně o ojedinělé
spojení na trhu IT technologií a zároveň jeden z prvků, které Lenovo odlišují
od konkurence. Lze tedy očekávat, že díky této výhodě se Lenovo v krátké době
může stát jedničkou na trhu.


Lenovo Czech Republic
se u nás zaměří na oblast prodejní podpory výpočetní techniky společnosti
Lenovo, a to včetně notebooků ThinkPad a stolních počítačů ThinkCentre. Do nové
firmy přešli všichni zaměstnanci PC divize IBM včetně vývojových týmů, které
pracují na vývoji notebooků a osobních počítačů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.