Z partnera i konkurent

Akvizicí významného výrobce aplikací, firmy Navision, se Microsoft rázem stal poměrně silným konkurentem domácím do...


Akvizicí významného výrobce aplikací, firmy Navision, se Microsoft rázem stal
poměrně silným konkurentem domácím dodavatelům ERP (Enterprise Resource
Planning) systémů. Zeptali jsme se proto zástupce české pobočky Microsoftu a
zástupce firmy LCS International, která je nejvýznamnějším českým aplikačním
partnerem, jaký místní dopad bude akvizice mít.

Jaké změny proběhnou v Česku?
Z celosvětového hlediska se zaměstnanci Navisionu stávají zaměstnanci
Microsoftu, takže se tak podobně stane i u nás. Otázkou je, zda se bude u nás
změna týkat všech, protože například místo dvou bude asi stačit jenom jedna
firemní recepce. Pro konkrétnější pohled na změny v produktech je ještě příliš
brzo.

Jak se změní obchodní přístup k vašim současným aplikačním partnerům?
Partnery budeme jistě podporovat i nadále, ale u některých z nich se konkurence
přiostří. Celý nákup však není zásadní změnou ve strategii Microsoftu. Ta
nastala už koupí Great Plains. Díky Navisionu se vyrovnává aplikační postavení
naší firmy v Severní Americe a Evropě. Great Plains mají totiž 80 % svého
obratu ze severoamerických zakázek a Navision naopak 80 % obratu z evropských.

Jaký je stav produktů Great Plains v Česku a jaká jejich budoucnost? Budete
nabízet oboje?
V tuto chvíli zůstává partnerský kanál obou původních společností zachován.
Drobná změna je v "lokální" strategii. Původně jsme uvažovali o jedné z
alternativ založení dceřiné společnosti Great Plains v Česku. To momentálně
rozhodně odpadá. Budeme mít snahu se díky instalované místní bázi opřít spíše o
síť Navisionu při zachování kanálu Great Plains. Teprve v průběhu času se
ukáže, jaký trend bude mít sjednocování nebo repozicování produktů obou firem.

Co pro vás znamená, že se Microsoft, který je vaším nejdůležitějším
technologickým partnerem, stává nakonec i v Česku silným aplikačním konkurentem?
Definoval bych to jinak - naší silnou aplikační konkurencí budou produkty
Navision. Ty jí ale již v tuto chvíli fakticky jsou, takže z tohoto úhlu
pohledu se situace nijak dramaticky nezmění. Co se může změnit, je přístup k
technologiím Microsoftu. Ovšem i zde je třeba uvést, že už v současnosti byly
produkty Navision certifikovány Microsoftem a firma byla Gold partnerem
Microsoftu, takže tento přístup již teď měla, a proto opět dramatickou změnu
nevidím.
Co by situaci samozřejmě mohlo ovlivnit, je, pokud by se měla výrazně změnit
politika Microsoftu vůči partnerům vyvíjejícím aplikace na jejich platformě.
Osobně se ale nedomnívám, že by k tomu chtěl Microsoft přistoupit nebyl by to
určitě šťastný krok a dobrý signál pro ostatní partnery v jiných aplikačních
oblastech, než jsou ERP systémy.

Nové aplikace Microsoftu budou vyvíjeny divizí, která bude mít na rozdíl od LCS
přímý a naprosto otevřený přístup k technologiím .Net. Změní se nějakým
způsobem váš pohled na používanou platformu vašeho systému Noris?
Téměř jistě ne. My si mj. zatím na rychlost přístupu k technologiím rozhodně
stěžovat nemůžeme. LCS představila první část systému LCS Noris na
platformě .Net již na loňském Invexu a letošní podzim bude aplikace pro .Net
plně připravena konkrétní výsledky budete moci vidět již zanedlouho, na 4.
ročníku konference LCS Noris Open 5. června. Když jsem se díval na dánský (ale
i český) web Navisionu, nenalezl jsem tam o .Netu zatím ani slovo alespoň ne v
sekci produktů. Tato situace se samozřejmě může změnit, zejména spojením s
Great Plains, nicméně teď tvrdím, že jsme určitě dále.
Konečně však nejpádnějším důvodem k zachování strategie s LCS Noris .Net je
fakt, že produkty Navisionu i Great Plains směřují do segmentu "small and
mid-market solutions" konkurujeme si zejména u našeho produktu pro menší a
střední podniky, což je LCS Helios IQ. Ovšem produktem směrovaným na platformu
.Net je LCS Noris, a ten je cílen přece jen poněkud výše.

Budete mít oproti aplikacím od Microsoftu nějakou konkurenční výhodu?
Opět to nebude výhoda oproti aplikacím Microsoftu, ale oproti aplikacím
Navisionu, resp. Great Plains, stejně jako teď. Nechci snižovat úlohu
Microsoftu, ale ten je přece "pouze" dodavatelem technologií. Nositelem přidané
hodnoty, autorem know-how jsme my, tvůrci aplikací LCS, Navision a mnoho
dalších. Přirovnal bych to následovně Microsoft dodává silnice a my dodáváme
vozidla. Je pouze na nás, jak dobrá auta budeme schopni vyrábět. A abych tak
řekl přestože nebudeme dceřinou firmou či divizí dodavatele silnic, máme
rozhodně šanci a zázemí dodávat kvalitní, moderní, pokroková vozidla, která si
získají svůj slušný tržní podíl.
Takže stručně řečeno ano, jsem přesvědčen, že budeme mít určité konkurenční
výhody oproti Navisionu, stejně tak jako vůči jiným produktům. Samozřejmě je
bude mít vůči nám a dalším produktům i Navision, protože dodává kvalitní
systémy. Pokud má firma kvalitní know-how a dobrý marketing, vždy dokáže
vytvořit konkurenční výhody, a to nejen na technologickém základě to je pouze
jedna z možných oblastí.

Navision a ostatní historie ve zkratce
Konsolidace trhu podnikových aplikací pro střední firmy, chcete-li také ERP
systémů, prožila rušné okamžiky koncem roku 2000. V listopadu se totiž sloučila
firma Navision Software s firmou Damgaard a o měsíc později Microsoft koupil
Great Plains.
Následníkem prvního případu se stala firma NavisionDamgaard, která po krátké
době změnila název na pouhý Navision. Jednalo se o celek s obratem asi 140
milionů dolarů a s produkty Damgaard Axapta, Navision Solutions (Financials),
Damgaard XAL a Damgaard C5. Propuštěna ovšem byla pětina zaměstnanců. Firma
vsadila větší měrou na partnerský kanál a celosvětově měla do současné akvizice
asi 2 400 partnerských středisek.
Navision pustil do integrace produktových řad. Výsledkem byl před půl rokem
oznámený systém Attain, který je určen pro střední a větší podniky. Vychází z
Navision Financials a využil i některé technologické prvky z Axapty. Navision
má nejvyšší obchodní podíl v Evropě. Z reportu za poslední čtvrtletí vyplývá,
že z ní pochází 79 % celého 380milionového obratu (v dánských korunách).
Americký trh tvoří 14 % a zbytek světa 7 %. Současné produkty Navision
Financials se podílejí na obratu 60 % a Navision Axapta 17 %. Attain má za
sebou teprve prvních pár instalací. Zbývá otázka, jak se Microsoftu vlastně
podaří zintegrovat všechny produkty, jak původního Great Plains, tak současného
Navisionu s jeho dlouholetým a různorodým dědictvím. Třeba bude stačit jeden
šikovný, všezahrnující marketingový název...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.