Z Prahy až na konec světa

O tom, že pojem e-commerce již dávno není pouhou teorií ani v naší republice (obzvlášť pokud jde o oblast B2B), nás...


O tom, že pojem e-commerce již dávno není pouhou teorií ani v naší republice
(obzvlášť pokud jde o oblast B2B), nás přesvědčuje stále více firem, především
distribučních. Jedním z průkopníků tohoto moderního obchodního modelu je i
společnost Asbis.
Zaměření na počítačové komponenty a na tzv. rozvíjející se trhy vymezuje této
firmě poměrně široké pole působnosti - dnes operuje v 17 evropských zemích.
Obrat za rok 1998 činil 147 milionů dolarů, v roce 1999 je očekáván nárůst na
230 milionů.
Je to právě aktivita ve zmíněných regionech, která vedla vedení společnosti ke
zřízení nového distribučního centra zrovna v Praze. Jde po Amsterodamu a Dubaji
o třetí distribuční centrum, jehož prostřednictvím by měli být zásobováni
zákazníci ze států východní Evropy. Vedení společnosti plánuje zavedení
komplexního systému e-commerce (business to business), díky kterému by mělo
dojít k růstu efektivnosti, zkracování dodacích lhůt a tím i ke snižování
nákladů.
Pražské distribuční centrum bude zásobováno přímo z Amsterodamu a odtud bude
řízen pohyb zboží po celé střední a východní Evropě, od Sofie, přes Lublaň,
Varšavu až po Moskvu. Internet bude sloužit jak pro styk se zákazníky, tak pro
vnitrofiremní komunikaci.
Centrum v srdci Evropy spolu s novým obchodním modelem kombinujícím klasické
distribuční kanály s on-line transakcemi by mělo zkrátit dodací lhůty ze 4 na
1,5 dne. O oprávněnosti nadějí v úspěch nového systému přesvědčuje i fakt, že
již v současné době realizuje Asbis přes Internet více než 50 % obchodů, což
znamená denní obrat ve výši asi 12 milionů dolarů.
9 3577 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.