Z textu do databáze, do grafu a zpět

Přestože již není úspěch českých a slovenských produktů v zahraničí takovou výjimkou, jako tomu bylo ještě pře...


Přestože již není úspěch českých a slovenských produktů v zahraničí takovou
výjimkou, jako tomu bylo ještě před několika lety, je pronikání firmy z našeho
teritoria do USA stále velmi přitažlivým tématem. I to byl jeden z důvodů, proč
jsme přivítali možnost sledovat cestu bratislavské firmy PosAm na konferenci
Lotusphere 2000 a seznámit se s jejími produkty, které nabízí nejen v České
republice a na Slovensku, ale již několik let také v zahraničí.
Hned v úvodu zmiňme trojici produktů, o které měli návštěvníci konference na
stánku PosAmu největší zájem: Word for Notes, Spreadsheet for Notes a 4-5-6 for
Notes. První dva produkty umožňují přenos dat mezi Notes a Wordem, resp.
Excelem. Typickým příkladem je zpracování numerických dat uložených v databázi
Notes ta se díky Spreadsheetu for Notes mohou nejdříve přenést do Excelu, kde
se z nich např. vytvoří graf, který poté může putovat zpět do Notes. Nabízené
řešení na rozdíl od konkurence funguje nikoli na principu OLE objektů, ale ke
své práci využívá attachmenty.
Word for Notes nabízí podobné funkce, samozřejmě s ohledem na specifika
textového editoru. Díky němu lze např. nechat automaticky doplnit adresu
člověka, jehož jméno napíšete ve Wordu, přímo z databáze Notes. Notes se ovšem
také mohou starat o jednotlivé dokumenty a jejich šablony, což výrazně
usnadňuje zálohování i přístup k datům prakticky odkudkoli z firemní sítě. Toto
řešení také usnadňuje organizování dokumentů a umožňuje jejich pohodlné
fulltextové prohledávání. Zvolíte-li v jednom okamžiku, že chcete vytvořit
dokument určitého typu (např. dopis), Notes vám podstrčí správnou šablonu a po
napsání textu dokument zařadí na správné místo.
Pouhým uložením dokumentu do databáze je navíc možno spustit nějaký proces.
Např. tím, že písemně vyřídíte stížnost, se příslušné dokumenty zašlou do
dalších oddělení podniku, kde se provedou "fyzické" kroky k nápravě problému,
např. výměna zboží apod.
I Word for Notes používá attachmentů, což umožňuje snížit objem dat a zvýšit
rychlost a stabilitu. (Tato technologie se poprvé objevila právě v tomto
produktu, protože Word for Notes je vývojově starší). Text v Notes jako
attachment může být komprimován až na 20 % původní velikosti, lze použít
libovolnou verzi Wordu. V případě Excelu jsou podporovány pouze verze 2000, 97
a 95. Poznamenejme ještě, že oba produkty původně vznikly jako řešení pro
Slovenské elektrárny, postupem času však bylo rozhodnuto o jejich uvedení na
volný trh.
Lotus 1-2-3, PosAm 4-5-6
Legendární tabulkový kalkulátor 1-2-3 asi není třeba představovat a něco
takového tu rozhodně ani nechceme činit. Svým jménem na něj však navazuje třetí
ze zmíněných produktů, totiž nástroj OLAP 4-5-6 for Notes. Názorně ukazujeme
některé jeho funkce ve vloženém textu, přesto zde však zmiňme alespoň
nejdůležitější vlastnosti tohoto nástroje.
4-5-6 for Notes je komponenta založená na Javě, takže je možno s ní bez
problémů pracovat nejen přímo v Notes, ale i v běžném internetovém browseru. K
výjimečným vlastnostem tohoto produktu, který měl na Lotusphere 2000 v podstatě
svou světovou premiéru, patří mj. možnost nastavení podrobných přístupových
práv k řádkům a sloupcům, takže např. nadřízený vidí svou mzdu a mzdy
podřízených, ale podřízení jen svou a to na základě jednoduše definovatelných
pravidel hierarchie. Druhou neobvyklou vlastností je možnost zpětného zápisu
dat do databáze na jakékoli úrovni. Díky tomu lze v 4-5-6 for Notes snadno
implementovat aplikace pro předpovídání a rozpočtování.
4-5-6 for Notes v současnosti spolupracuje s platformami Oracle a Notes. Celý
projekt začal v roce 1996 a byl určen pro Notes, přede dvěma roky byla
provedena migrace i na Oracle. Marián Marek, ředitel PosAmu, je přesvědčen, že
řešení na Notes je schopné manažerům nabídnout všechna potřebná data. Nástroj
4-5-6 for Notes podle něj otevírá na platformě Notes zcela nový segment trhu
groupware pro multidimenzionální data.
A ještě jedna perlička zpoza opony poslední (a prý "téměř odladěná") verze
4-5-6 for Notes dorazila do Orlanda od stolů vývojářů až v den zahájení
konference. Během 2 měsíců by měla být k dispozici skutečná ostrá verze.
G.O.L.E.M a jeho šém
Při vytváření informačního systému je vždy třeba vytvořit model organizace a v
ní probíhajících procesů, aby bylo možné tyto procesy navrženým systémem
podpořit a spravovat s minimálními náklady. Vytvořené aplikace se poměrně běžně
odkazují na jednotlivé lidi pracující ve firmě (např. Marta Nováková, mzdová
účetní, dostává přehled odpracovaných hodin), někdy je ovšem tento přístup
nevhodný a daleko výhodnější je odkazovat se na funkce nebo pracovní pozice.
Zatímco životopis osoby se k této osobě přímo váže (stejně jako její věk,
rodinní příslušníci apod.), pozice ve firemní struktuře se váže k její funkci.
Alespoň pokud jde o oficiální pozici, pochopitelně. Pokud nějaká osoba odejde,
systém by měl být schopen bez problémů nechat pokračovat v její činnosti
určeného nástupce. A proto je třeba umožnit odkazovat se v informačním systému
jak na osobu, tak na funkci, resp. pozici.
A proč zde tento problém rozebíráme? Popisy procesů, funkcí, pozic, osob a
množiny služeb by podle představitelů PosAmu měly být nějakým způsobem
standardizovány a nabízet tak jasně definovaný interface mezi obecným softwarem
informačního systému a konkrétní firmou. Tím by se značně zjednodušil (a
pochopitelně také zlevnil) proces jeho implementace.
Uvedeným rozhraním má být další produkt z dílny PosAmu, který nese mystický
název G.O.L.E.M (což je zkratka slov Generally Oriented Live Enterprise Model).
Podle představ vývojářů by měl tvořit jednu z vrstev tzv. Knowledge Platform
for Notes, která má vývojářům aplikací pro platformu Domino/Notes nabídnout jak
strukturu pro definice podnikových procesů, tak i konkrétní objekty s metodami
pro provádění jednotlivých činností a řízení pracovních procesů v aplikacích.
Závěr
Účast firem ze středoevropského regionu na akcích, jakou byla Lotusphere 2000,
je něčím, na co si pomalu zvykáme. Nejde rozhodně o levnou záležitost, ale její
přínosy mohou náklady několikanásobně převýšit. Zajímavé produkty jsou k tomu
bezpochyby prvním krokem.
Co je vlastně olap
OLAP (On-Line Analytical Processing) bývá zatím považován za exkluzivní
nástroj, který je určen pouze pro hrstku vyvolených. Přitom jsou možnosti jeho
použití velmi široké i tam, kde se zatím příliš neprosadil. Hodí se nejen pro
hledání souvislostí mezi shromážděnými daty, ale také pro správu projektů,
plánování procesů apod. Více než slova mohou říci obrázky. Podívejme se tedy na
příkladu nástroje 4-5-6 for Notes, co vám může takový OLAP nabídnout.
Základní vstupní obrazovka grafického komponentu 4-5-6 (běžící javový applet).
K jedné ze základních vlastností OLAPu patří
zobrazení dat na různých úrovních tedy jak výchozích údajů, tak např. jejich
součtů.
V prvním sloupci tak zde můžete například vidět součet příjmů za všechny
produkty i za všechny zákazníky. Další sloupce nabízejí podrobnější údaje o
prodeji jednotlivých produktů, jednotlivé řádky pak zobrazují prodeje v
určitých obdobích.
Ta samá data, ale s přehozenými dimenzemi. Přehození dimenzí je jedna ze
základních vlastností nástrojů OLAP umožňuje různé pohledy
na prostorová data.
Zatímco v prvním případě
tedy byly na jednotlivých
řádcích informace o příjmech
za určitá období,
nyní jsou řádky vyhrazeny
jednotlivým firmám.
Sloupce jsou nyní naopak
určeny pro jednotlivé roky, čtvrtletí a měsíce.
Co je vlastně olap
Grafické znázornění dat
v jednotlivých buňkách
v podobě sloupcových grafů.
Výchozí data jsou shodná jako na prvním obrázku, tentokrát je však na první
pohled zřejmé, jak velkých příjmů bylo docíleno u jednotlivých zákazníků.
Graf znázorňující obsah každé buňky může být zobrazen jak pro výchozí,
tak i sumární úrovně. I tady platí, že grafika řekne v podstatě více než suchá
čísla.
Zobrazení možnosti měnit prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní
údaje v databázi na sumární úrovni (zde součet za rok 1998 výchozí údaje je
poté vhodné upravit dodatečně).
Touto funkcí se
4-5-6 for Notes výrazně liší
od konkurenčních produktů.
Díky ní lze např. rozhodnout o rámcovém plánu příjmů
a výdajů pro příští rok a poté dodatečně vyladit jejich jednotlivé složky.
0 0315 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.