Za 400 bajtů na elektrické křeslo

Po instalaci dále zmíněného systému prý v jednom z budapešťských policejních okrsků výrazně stoupla kriminalita. ...


Po instalaci dále zmíněného systému prý v jednom z budapešťských policejních
okrsků výrazně stoupla kriminalita. Zločinci totiž najednou neslyšeli policejní
komunikaci, a tak předpokládali, že má policie nějaký problém. A hodlali toho
využít. Po několika dnech zjistili, že problém mají naopak oni. Policie totiž
začala používat digitální komunikační systém, který nemohli odposlouchávat.
Kriminalita pak klesla pod původní úroveň.
V Evropě spolu v současnosti soupeří dva systémy určené pro řešení komunikace
ve veřejných službách. Jedním z nich je Tetrapol, za kterým stojí francouzská
společnost Matra, druhý pak TETRA (TErrestrial Trunked RAdio), který byl
nedávno uznán za standard ETSI (European Telecommunications Standards
Institute) a podporuje jej řada výrobců. Právě druhý jmenovaný systém je od
konce roku v testovacím provozu v Budapešti.
Jenom na zkoušku
Základními požadavky kladenými na policejní systémy jsou schopnost
nepřetržitého bezporuchového provozu, přenos dat a interoperabilita s
dřívějšími analogovými systémy, s klasickou telefonní sítí i se systémy od
různých výrobců. Zvláště důležité jsou jednotlivé komunikační funkce, např.
možnost nastavení priority volání, skupinové volání, individuální volání nebo
volání bez použití infrastruktury.
Takové volání z terminálu na terminál se hodí např. při akci mimo pokrytí
signálem, nebo v nějakém objektu.
V Maďarsku se rozhodli vyzkoušet systém TETRA. Pro zkušební provoz byla zvolena
Budapešť, dodavatelem je společnost Motorola s produkty řady DIMETRA (Digital
Motorola Enhanced Trunked Radio). Celý testovací systém, jehož provoz byl
zahájen 4. listopadu minulého roku, se skládá ze 3 základnových stanic a více
než 150 terminálů. Zmíněné základnové stanice zajišťují podle zástupců Motoroly
96-97% pokrytí Budapešti signálem.
Jako přenosné stanice se používají terminály MTP 200 a MTP 300, do aut pak MTM
300. 60 přístrojů používá pro své potřeby policie, 40 záchranná služba a zbytek
další složky, jako např. hasiči nebo vězeňská služba.
Ve druhé fázi testovacího provozu, která začala 5. 3. 1999, byla ověřována
schopnost spolupráce nasazeného vybavení od Motoroly s produkty společnosti
Nokia. Testována byla jak komunikace další základnové stanice Nokia s terminály
Motorola, tak terminály Nokia se stávajícími základnovými stanicemi.
Třetí fáze testů (od 28. 4. 1999) byla zaměřena na datovou komunikaci. Kromě
přenosu krátkých textových zpráv se testovala především možnost využití systému
TETRA pro přenos informací o poloze získané ze systému GPS a biometrická
identifikace osob na dálku prostřednictvím přenosu dat otisků prstů. Všechny
provedené testy byly úspěšné.
Za 400 bajtů na šibenici
Pro systém TETRA vyvíjejí některé doplňky i firmy, které se samotným přenosovým
systémem nezabývají. Např. maďarská společnost HM Elektronikai vyvinula
komplexní systém pro spolupráci systému TETRA s přístroji GPS a umožňuje
policejní centrále zjišťovat aktuální polohu jejích vozidel, případně z nich
získávat i další informace, např. o zapínání motoru nebo o otevírání dveří.
Tento systém může samozřejmě nalézt uplatnění i v civilním sektoru, např. u
přepravních společností.
Systém pro předávání otisků prstů zase vyvinula a pro testovací provoz v
Budapešti dodala společnost Dermo. Data o jednom otisku zabírají 400 bajtů a k
identifikaci osoby dojde podle velikosti databáze a rychlosti datového serveru
do 5 minut. Vzhledem k tomu, že současné databáze otisků zatím existují pouze v
papírové podobě a před ostrým nasazením je bude třeba převést, se zatím jednalo
opravdu jen o testovací provoz.
Zajímavé je, že některé typy terminálů systému TETRA mohou být zapnuty i na
dálku z centrály, aniž by se to na nich nějak projevilo. Pokud je tedy např.
policistovi tento komunikační prostředek odebrán a vypnut, může centrála přesto
monitorovat, co se děje na příslušném místě. I když je samozřejmě otázkou, zda
si na to "zločinci" nedají pozor, když to budou vědět. Od konce listopadu t. r.
má být v prodeji jednotka MTH 300, která je výrazně menší než dosavadní
terminály (má velikost průměrného mobilního telefonu) a je určena pro
operativní složky policie.
Na život a na smrt
Vraťme se ale ještě k souboji dvou výše uvedených komunikačních systémů. Nejde
v něm ani tak o technické řešení, jako spíše o volbu společného evropského
standardu. I v Budapešti nám zástupci policie a armády potvrdili, že by jim
vyhovoval jak systém TETRA, tak Tetrapol. Jedním dechem ovšem dodávali, že
potřebují komunikovat se stejnými složkami v okolních zemích, a zde má díky
přijetí za standard převahu TETRA.
Zatímco systém Tetrapol si dosud zvolilo v Evropě kromě naší republiky např.
ještě Slovensko, Francie (pro její bezpečnostní složky Matra s vývojem začala),
Rumunsko a Švýcarsko, řada dalších evropských zemí (mj. Rakousko, Polsko,
Německo) již zvolila nebo vážně testuje systém TETRA. K novému zvážení situace
pak patrně dojde i v České republice, ale vzhledem k již proinvestované částce
(cca 1 miliarda korun) nebude rozhodování snadné.
Hlavní výhodou Tetrapolu je delší doba jeho nasazení, z čehož vyplývají větší
zkušenosti a ucelenost celého systému. TETRA je naopak novější, což se promítá
do její koncepce. Na rozdíl od Tetrapolu je použita technika TDMA (Time
Division Multiple Access), podobně jako u GSM, jen s rozdílným počtem časových
slotů v jednom frekvenčním kanálu.
Tetrapol používá technologii FDMA (Frequency Division Multiple Access), což
poněkud komplikuje implementaci plného duplexu nebo vysílání na více míst
současně (např. datovou komunikaci s centrálou a hlasovou komunikaci s jinou
vysílačkou). TETRA také standardně nabízí vyšší rychlost přenosu dat. Výhodou
systému TETRA je i jeho větší otevřenost v současnosti jej podporuje řada
světových výrobců (kromě Motoroly např. ještě Nokia, Marconi nebo Alcatel), což
dává zákazníkovi lepší možnost výběru dodavatele koncových terminálů i
infrastruktury sítě. Informace o dalších přednostech i nevýhodách obou systémů
naleznete např. ve fóru www.elec tricrates.com/trforum/trboard.htm.
Souhra systémů?
Protože se v evropských zemích používají oba systémy, je pochopitelně nutné
zajistit možnost jejich propojení. To není kvůli použitým technologiím nijak
snadné (a levné), přesto funguje např. na německo-francouzských hranicích.
Pohraničníci spolu mohou hlaso-vě komunikovat, veškeré nadstavbové funkce obou
systémů jsou však tímto propojením ztraceny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi lukrativní trh (jde mj. o vládní zakázky a
předpokládaný růst do roku 2002 přesahuje v oblasti analogových systémů 17 %, u
digitálních systémů pak 40 %), bude jistě souboj obou systémů i nadále
pokračovat.
9 1908 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.