Za čtyři roky ovládne mobily 3G technologie

Do konce roku 2010 bude v Evropě vlastnit mobilní telefon s podporou UMTS až 60 % uživatelů. I přes velký příval tele...


Do konce roku 2010 bude v Evropě vlastnit mobilní telefon s podporou UMTS až 60
% uživatelů. I přes velký příval telefonů vybavených technologií 3G ale podle
analytické společnosti Forrester Research není o použití služeb mobilního
internetu příliš velký zájem, a to napříč celou Evropou. Díky silné propagaci
3G technologie, zvýšenému zájmu o nová zařízení a služby ze strany zákazníků a
v neposlední řadě také kvůli silné konkurenci mezi operátory a poskytovateli
služeb se očekává, že těmto novým trendům nejvíce podlehne Velká Británie a
Itálie. Do konce roku 2010 zde bude penetrace 3G činit 68 %, respektive 72 %.
Naopak v důsledku vlažného zájmu o UMTS a jeho nesouvislého pokrytí v Německu,
Francii a malých propagačních aktivit ze strany operátorů v Irsku, Norsku a
Španělsku se pak v těchto zemích bude penetrace pohybovat v rozmezí od 55 do 65
%. Z průzkumu dále vyplynulo, že po zbytek stávajícího desetiletí budou
převládat GSM telefony s podporou rychlých datových přenosů GPRS a naopak se
velmi rychle, a to v průběhu následujících dvou let, budou z trhu vytrácet
klasické GSM přístroje. GPRS technologie začne podle Nieka van Veena, analytika
z výše uvedené firmy, ztrácet půdu pod nohama s prudkým nárůstem 3G po roce
2007 a do konce roku 2010 bude vlastnit mobilní telefon s podporou rychlých
datových přenosů pomocí GPRS pouze 38 % uživatelů (v porovnání se 70 % v
současné době).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.