Zabezpečte si mlčení včas!

Spor společností Wal-Mart Stores a Amazon. com není pouze nepříjemnou kauzou pro své aktéry, ale odhaluje jiný problé...


Spor společností Wal-Mart Stores a Amazon. com není pouze nepříjemnou kauzou
pro své aktéry, ale odhaluje jiný problém do jaké míry jsou speciální znalosti
odborníků na IT vlastnictvím firmy, u které je získali.
Celý případ začal snahou společnosti Amazon. com hledat manažery a techniky pro
vytvoření složitého datového skladu. Její postup byl velmi cílevědomý, jelikož
se jí brzy podařilo získat bývalého šéfa informatiky společnosti Wal-Mart,
kterého posléze následovalo 14 jeho kolegů. Byl to cenný zisk, jelikož všichni
tito pracovníci měli přístup k jedinečnému obchodnímu systému společnosti
Wal-Mart. Té se tento postup pochopitelně nelíbil svůj systém si cení na
miliony dolarů. Zažalovala tedy společnost Amazon.com. Situace však není nijak
jednoduchá. Při soudním přelíčení bude zřejmě klíčovou otázkou, zda společnost
Wal-Mart podnikla přiměřené kroky k zabezpečení své technologie před konkurencí.
David W. Johnson, právní poradce společnosti Fenwick&West LLP je toho názoru,
že společnost Amazon.com uskutečnila promyšlený nepřátelský útok, aby
nepřípustným způsobem získala technologické obchodní tajemství společnosti
Wal-Mart. Vzhledem k tomu, že případ je podán k soudu ve státě Washington
(USA), kde je podobné jednání považováno za nezákonné, mohla by tato
argumentace uspět. Existují samozřejmě i názory opačné, podle kterých
společnost Wal-Mart zanedbala ochranu svého tajemství.
Řešený spor má důležitý podtext. Problém je v určení způsobu, jakým má firma ve
věku elektronického obchodování chránit svůj intelektuální kapitál. Z případu
vyplývá, že Wal-Mart si měl zabezpečit mlčení svých zaměstnanců smluvně a
předem. Nicméně v mezinárodním měřítku se obecně uplatňuje pravidlo, že
zaměstnavatelé nesmí rozšiřovat zákaz využívat získané zkušenosti, z ředitelů a
vedoucích pracovníků, u kterých to pochopitelně alespoň po nějaký čas platí, na
všechny zaměstnance. Důvodem je ztížení podmínek při hledání práce a snižování
jejich hodnoty na pracovním trhu.
9 1171 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.