Začínáme myslet v jazyku UML

Velké softwarové systémy není možné psát z čistého listu, úspěch takového projektu do velké míry předurčuje kv...


Velké softwarové systémy není možné psát z čistého listu, úspěch takového
projektu do velké míry předurčuje kvalitní analýza problému. Stále větší roli v
programátorské praxi hrají metodiky modelování problému a s nimi související
modelovací nástroje a jazyky. Unified Modelling Language (UML) je přitom
modelovacím jazykem, který se již stal uznávanou normou softwarového průmyslu.
Recenzovaná kniha je úvodem do problematiky jazyka UML a objektového
modelování. Čtivý výklad doprovází mnoho příkladů a poučných diagramů
strukturovaných podle jazyka UML. Publikace má charakter opravdové učebnice,
kapitoly končí shrnutím probrané látky a cvičnými otázkami, odpovědi na otázky
jsou uvedeny na konci.
První kapitoly definují základní pojmy objektově orientovaného programování a
návrhu i jejich grafickou reprezentaci v jazyku UML. Pojmům třída, objekt,
dědičnost, vztah 1 : 1, vztah 1 : N přiřadili tvůrci jazyka UML grafické prvky,
jejichž kombinací vznikají diagramy UML. Diagramy jsou vlastně popisem
objektově orientovaného systému, o jehož implementaci v konkrétním
programovacím jazyce se stará programátor s pomocí modelovacího nástroje, který
pro něj generuje deklarace tříd a hlavičky funkcí.
Třídy a vztahy mezi nimi popisují statickou podobu systému, od šesté kapitoly
dále se dostáváme k popisu dynamického chování systému pomocí případů užití,
stavových diagramů a diagramů činností.
Šestnáctá kapitola a pět následujících pracuje s případovou studií, autor si se
čtenáři zahraje na návrháře objektově orientovaného systému pro restauraci.
Závěrečné kapitoly nastiňují perspektivy dalšího vývoje UML, přílohy pak
představí čtenáři tři modelovací nástroje používající UML. První na řadě je
Rational Rose, špička v oboru u této společnosti totiž pracují pánové, kteří
UML takříkajíc vynalezli.
(Joseph Schmuller: Myslíme v jazyku UML, Grada Publishing, 360 stran, cena 390
Kč)
1 0880 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.