Začínáme psát CGI skripty

Dosud jsme se zabývali případy, kdy určité URL adrese odpovídal na serveru soubor, který obsahoval HTML kód doplněný...


Dosud jsme se zabývali případy, kdy určité URL adrese odpovídal na serveru
soubor, který obsahoval HTML kód doplněný případně o nějaké výkonné příkazy
(SSI, ASP, PHP), které se před odesláním dokumentu provedly. URL však může
ukazovat přímo na spustitelný soubor, který po svém spuštění vygeneruje HTML
stránku. Spustitelnému souboru říkáme obvykle CGI skript, podle rozhraní CGI
(Common Gateway Interface), které definuje způsob předávání dat mezi WWW
serverem a CGI skriptem.
Jaké jazyky můžeme použít pro psaní CGI skriptů?
Odpověď je jednoduchá pro psaní CGI skriptů můžeme použít téměř libovolný
programovací jazyk. Nejčastěji se používají různé příkazové interprety Unixu a
jazyk Perl. Poměrně často se CGI skripty píší i v jazycích C nebo C++. Takto
napsané skripty bývají rychlejší, mají menší systémové nároky a navíc jsou
bezpečnější. Největší novinkou na poli jazyků pro CGI je však Java. V Javě lze
kromě appletů psát i běžné aplikace a ty mohou plnit funkci CGI skriptu. Jako
analogie k názvu applet se těmto programům někdy říká servlety CGI skripty jsou
samozřejmě vždy prováděny na serveru.
Aby byl výsledný program použitelný jako CGI skript, musí splňovat pouze 2
podmínky:
-musí umět přebírat parametry předané pomocí rozhraní CGI;
-výsledkem jeho činnosti je odpověď ve formátu HTTP (bez první stavové řádky)
zapsaná na standardní výstup programu.
Jak probíhá spolupráce WWW serveru s CGI skriptem?
Na počátku komunikace je opět požadavek klienta na určité URL. Toto URL však
nyní ukazuje na CGI skript. Kromě adresy CGI skriptu může klient předat serveru
parametry, které ovlivní chování skriptu. Server zjistí, že požadované URL je
potřeba obsloužit CGI skriptem. Server to nejčastěji pozná podle toho, že na
začátku cesty v URL je uveden adresář cgi-bin (jméno tohoto adresáře lze
nastavit v serveru Apache pomocí direktivy ScriptAlias v konfiguračním souboru
srm.conf.). Server skript spustí a předá mu parametry pomocí rozhraní CGI.
Nyní hlavní slovo dostává CGI skript. Zpracuje předané parametry a jako
výsledek na svůj standardní výstup zapíše odpověď ve tvaru protokolu HTTP.
Tento výstup je zachycen WWW serverem, který doplní další hlavičky do HTTP
odpovědi a vše pošle zpět klientovi jako odpověď. V této fázi se WWW server
obvykle chová poněkud protřele a stará se o to, aby odpověď byla zaslána
stejnou verzí HTTP, jakou použil požadavek. Pokud tedy byl požadavek vznesen
pomocí HTTP/0.9, odstraní WWW server před odesláním výstupu CGI skriptu všechny
HTTP hlavičky.
Náš první CGI skript
Než se pustíme do psaní vlastních CGI skriptů, měli bychom si ověřit, zda to
máme od správce serveru vůbec povoleno. Servery bývají často nakonfigurovány
tak, že CGI skripty lze spouštět pouze z jednoho adresáře a do tohoto adresáře
nemá právo přístupu každý. Pouze ti uživatelé, o kterých si správce serveru
myslí, že jejich skripty nenaruší bezpečnost serveru.
Pokud máme vytváření CGI skriptů povoleno, musíme si rovněž zjistit, do kterého
adresáře je můžeme ukládat. Obvykle bývá vyhrazen jeden společný adresář (a
jeho podadresáře) pro všechny uživatele. V Unixu tento adresář bývá např. /
usr/local/etc/httpd/cgi-bin, v instalaci serveru Apache pod Windows pak jde o
x:Apachecgi-bin. Pokud do tohoto adresáře uložíme skript pojmenovaný
pokus.cgi, bude přístupný pomocí URL http://server/cgi-bin/pokus.cgi.
Nyní jsou zdánlivě všechny problémy vyřešeny. Opak je však pravdou. Nyní nám
zbývá vybrat programovací jazyk, ve kterém budeme CGI skripty psát.
Pravděpodobně si vybereme ten jazyk, který dobře ovládáme. Pro zápis našeho
ukázkového skriptu použiji příkazový interpret sh, který je nedílnou součástí
všech instalací operačního systému Unix. Skripty pro sh jsou obdobou dávkových
souborů, jak je známe ještě z dob MS-DOSu. Naše ukázka však bude tak
jednoduchá, že ji pochopíte i bez znalosti interpretu sh.
Vytvoříme skript, který vypíše seznam uživatelů, kteří právě na serveru pracují
v Unixu totiž může na jednom počítači pracovat více uživatelů najednou. K
výpisu právě přihlášených uživatelů slouží příkaz who. Ten budeme proto volat z
našeho skriptu, který kromě toho vytvoří potřebné hlavičky HTTP. V praxi
většinou stačí použít pouze hlavičku Content-type a určit typ dat, která dále
bude skript generovat. Jelikož příkaz who generuje obyčejný textový výstup,
můžeme použít typ dat text/plain obyčejný text. Skript uložíme např. do souboru
test1.cgi.
#!/bin/sh
echo 'Content-type: text/plain'
echo
/usr/bin/who
Ačkoliv skript je poměrně krátký, podíváme se na něj trochu podrobněji a vše si
vysvětlíme. První, poněkud magická řádka skriptu určuje, který příkazový
interpret se použije pro vykonání skriptu v našem případě tedy sh, který je
uložen v adresáři bin.
Příkaz echo vypisuje svůj argument na standardní výstup. Druhá a třetí řádka
CGI skriptu tedy vygeneruje HTTP hlavičku (typ dat a prázdná řádka). Čtvrtý
řádek zavolá přímo příkaz who. Výstup příkazu je zaslán na standardní výstup a
proto se už o nic nemusíme starat.
U souboru test1.cgi musíme ještě správně nastavit atributy tak, aby byl soubor
spustitelný. K tomu nám poslouží příkaz chmod +x test1.cgi.
Výsledek našeho snažení si můžeme prohlédnout na obrázku 2. Fungujete to, ale
jaksi to ještě není ono. Výstup je příliš strohý a zdaleka nevyužívá možnosti,
které nám Web nabízí.
Využijeme toho, že CGI skript může klidně generovat HTML kód. Stačí, když v
HTTP hlavičce použijeme Content-type: text/html a výstup skriptu se bude v
prohlížeči interpretovat jako stránka zapsaná v jazyce HTML. Upravíme tedy náš
skript do nové podoby a pojmenujeme jej např. test2.cgi (opět nesmíme
zapomenout na nastavení atributu spustitelnosti):
#!/bin/sh
echo 'Content-type: text/html'
echo
echo '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML
3.2//EN">'
echo '<HTML>'
echo '<TITLE>Přihlášení uživatelé</TITLE>'
echo '</HEAD>'
echo '<BODY>'
echo '<H1>Přihlášení uživatelé</H1>'
echo '<PRE>'
/usr/bin/who
echo '</PRE>'
echo 'V případě problémů a dotazů kontaktuj'
echo '<A HREF="mailto:webmaster@server.cz">Webmas
tera</A>.'
echo '</BODY>'
echo '</HTML>'
Pomocí příkazů echo jsme vygenerovali všechen potřebný HTML kód. Výstup
programu who jsme umístili mezi tagy <PRE> a </PRE>, aby bylo zachováno
řádkovaní. Výsledek nového skriptu je již mnohem uspokojivější (viz obr. 3).
Po opravdu krátkém úvodu do problematiky CGI na nás v následujícím pokračování
seriálu bude čekat popis předávání parametrů pomocí rozhraní CGI. Teprve poté
mohou být naše skripty interaktivní a aktivně reagovat na potřeby uživatelů.
Už dnes si však můžeme položit otázku, zda je lepší používat CGI skripty nebo
některý z moderních systémů serverových vsuvek, jako je PHP nebo ASP. Ve
většině případů je mnohem snazší a rychlejší pro vývoj aplikací použít PHP nebo
ASP. Použití klasických CGI skriptů je výhodné v případech, kdy "toho
potřebujeme hodně spočítat a málo zobrazit" viděli jsme, že veškerý HTML kód se
v CGI skriptech musí poměrně pracně zapisovat pomocí příkazu echo nebo nějaké
jeho obdoby.
Jak ještě uvidíme příště, proti použití CGI hovoří i složitější práce s
parametry a potenciálně větší bezpečnostní rizika.
8 1025 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.