Žadatelé se brzdí sami

První organizací, která dostala oprávnění poskytovat tzv. kvalifikované certifikáty (uznatelné právně v oblasti ve


První organizací, která dostala oprávnění poskytovat tzv. kvalifikované
certifikáty (uznatelné právně v oblasti veřejné správy), se stala První
certifikační autorita (I.CA), jež je dceřinou společností PVT. Ptáme se
ředitelky společnosti na současný stav ve vyřizování žádostí a na případné
problémy, které mohou vznikat.

Můžete porovnat současný stav žádostí o kvalifikované certifikáty s vašimi
původními představami? Překvapilo vás něco?
Rozhodně nás počet doposud vydaných kvalifikovaných certifikátů nepřekvapil.
Vydání kvalifikovaného certifikátu má pro občana smysl v tom okamžiku, kdy má
možnost jej prakticky využít. V tomto ohledu se plně potvrdily naše
předpoklady. Vzhledem k tomu, že množství aplikací využívajících elektronický
podpis není v současné době velké, nelze očekávat ani mimořádný zájem o
kvalifikované certifikáty. Na druhé straně je však nutné podotknout, že
počátkem příštího roku lze ze strany institucí i komerčních subjektů očekávat
nárůst výše zmíněných aplikací.

Služby v oblasti poskytování kvalifikovaných certifikátů použitelných pro
právoplatný elektronický podpis ve vztahu k veřejné správě nejsou levné. Máte
nějaký plán, jak snížit jejich cenu a rozšířit jejich použití i pro běžné
občany?
Hodnocení, zda jsou ceny našich produktů a služeb vysoké či nízké, je přímo
závislé na úhlu pohledu. Zaměříme-li se na problém z pohledu rozsáhlých
požadavků, které jsou kladeny na akreditovaného poskytovatele certifikačních
služeb, cena za jeden vydaný kvalifikovaný certifikát je přiměřená. Z pohledu
uživatele pak očekáváme, že výslednou kompenzaci ceny za certifikát přinese
fakt, že s jedním certifikátem bude možno přistupovat k celé řadě různých
aplikací. Také lze očekávat, že občan získá kvalifikovaný certifikát jako
součást jiné služby, například k bankovnímu účtu. Rovněž při porovnání se
situací na poli certifikačních autorit v zahraničí je zřejmé, že náklady
koncového uživatele na pořízení tohoto typu certifikátu, tedy využitelného i
pro komunikaci s orgány veřejné moci, jsou zcela srovnatelné.

Jaká část služeb je pro vás finančně nejnáročnější, abyste ji mohli zajišťovat?
V první řadě se jedná o náklady na vlastní provoz systému, který musí splňovat
rozsáhlé požadavky legislativy, jak již bylo řečeno. Dále také samotný provoz
Registračních autorit, tedy našich pracovišť zajišťujících přísné procedury u
jednotlivých žadatelů, předcházejících vydání kvalifikovaných certifikátů.

Kde nejčastěji žadatelé o certifikát chybují? Na co by si měli dávat pozor?
Musím zdůraznit, že ověřování totožnosti budoucích majitelů kvalifikovaných
certifikátů je jedním z nejpodstatnějších bodů celého procesu. Nejvíce nás tedy
v této souvislosti trápí, že se poměrně často setkáváme s tím, že žadatelé
vyplňují jednotlivé položky žádosti o certifikát ne zcela v souladu s
předkládanými doklady a dokumenty. To následně celý proces získání certifikátu
mnohdy zbytečně brzdí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.