Žádné mýty...

Pouze jasná a férová pravidla jsou předpokladem rozvoje trhu a skutečné konkurence telekomunikačních operátorů. Pře...


Pouze jasná a férová pravidla jsou předpokladem rozvoje trhu a skutečné
konkurence telekomunikačních operátorů. Před časem jsem cítil potřebu reagovat,
z pozice předsedy dozorčí rady Českého Telecomu, na některé účelově podané
argumenty pana Naveeda Gilla z firmy Tiscali. Mým záměrem ale nebylo a není
svádět na těchto stránkách slovní přestřelky. Nebudu již proto komentovat další
mýty, které pan Gill v tomto vydání Computerworldu předkládá. Čtenářům ke
zvážení a pro upřesnění se jen pokusím stručně shrnout několik klíčových faktů.
Efektivita hospodaření Českého Telecomu i Eurotelu je v evropském měřítku již
několik let nadprůměrná. Zejména měříme-li provozní výsledky obou společností
ukazatelem EBITDA (zisk před odečtením odpisů, nákladů na úroky z půjček a
daňovými náklady).
Z hlediska celkových nákladů je však situace diametrálně odlišná. Celkové
náklady, speciálně náklady telekomunikačních operátorů, kteří jsou
poskytovateli síťové infrastruktury, jsou tvořeny třemi velkými položkami
investičními náklady, operačními náklady v daném období a náklady na vložený
kapitál.
V případě celkových výsledků společnosti Český Telecom jsou velmi dobré
operační výsledky v podstatě eliminovány výší odpisů komunikační
infrastruktury, a to i bez zahrnutí nákladů na vložený kapitál.
Případné zájemce o tuto problematiku si dovolím odkázat na časovou řadu
auditovaných výsledků Českého Telecomu, popřípadě na analýzy investičních
společností.
V krátkém období vstoupí naše republika do Evropské unie, a její regulační
prostředí tak bude přímo ovlivňováno regulační politikou EU. Základním úhelným
kamenem celé regulační politiky Evropské komise je umožnit férovou konkurenci
různých dodavatelů telekomunikačních služeb při využívání základní komunikační
infrastruktury původně monopolního telekomunikačního operátora. K dosažení
spravedlivé konkurenční soutěže je nezbytné takzvaně rebalancovat tarify tak,
aby od sebe byly jasně odděleny náklady na základní komunikační infrastrukturu
(hrazené měsíčním paušálem) a poplatky za telekomunikační služby, kterými si
potom jednotliví operátoři mezi sebou konkurují.
Zájemce o podrobnosti bych opět rád odkázal na zprávu EU z prosince loňského
roku, která popisuje stav telekomunikačních trhů v jednotlivých přistupujících
zemích, a prosím je, aby si učinili svůj vlastní úsudek.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že pro stabilitu a skutečnou konkurenci
tuzemského telekomunikačního trhu je naprosto nezbytné stanovit jasná a férová
pravidla, v rámci kterých se má toto investičně velmi náročné odvětví rozvíjet.
Primárním předpokladem je pochopit současné skutečné charakteristiky českého
telekomunikačního trhu. Bez znalosti trhu a jasných pravidel se budeme stále
pohyboval v oblasti mýtů, polemik a spekulací, ale nikdy nedocílíme toho, aby
se telekomunikační sektor v této zemi ubíral směrem, který Česká republika a
všichni zákazníci využívající služeb kteréhokoli z operátorů potřebují.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.