Žádné překážky technologiím

Ankety ukázaly nadšení z genetiky Maximum dostupných informací a minimální legislativní překážky, které by stály ...


Ankety ukázaly nadšení z genetiky
Maximum dostupných informací a minimální legislativní překážky, které by stály
v cestě nasazení nových technologií takové jsou převažující názory čtenářů
Science Worldu.
Respondenti našich anket nejsou rozhodně ovlivněni snahou části médií líčit
genetiku a biotechnologie jako cosi podobného černé magii. Drtivá většina z
nich chce znát vlastní genom a také ho modifikovat, až bude k dispozici
dostatek poznatků o těchto zásazích. Podpora těchto zásahů pak souvisí i s
kladným vztahem k eugenice (tj. cílené snaze lidskou genetickou informaci
zlepšovat), a to jak u jednotlivců, tak i ve vztahu k vlastním dětem. Zbývá
samozřejmě dodat, že eugenika je zde chápána spíše jako individuální právo
(podobně jako třeba dostupnost moderní zdravotní péče jde o něco velmi
podobného), nikoliv jako proces prováděný na úrovni státu.
Zajímavé je, že podle většiny čtenářů nestačí ovšem současná úroveň vývoje
genetiky a evoluční biologie k úplnému vysvětlení fenoménu vědomí. Ani modely
založené na vývoji lidského mozku díky sociálním interakcím, ani varianty
počítající především s tlakem vnějšího prostředí respondenty příliš
neuspokojují.
I přes nadšení z praktického nasazení nových technologií je však většina
čtenářů přesvědčena, že na vědě je nejpřitažlivější teoretické poznání jako
takové (velice poutavě psal na toto téma např. Richard Feynman). Využití
získaných poznatků stojí až na druhém místě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.