Žádný strach, jsme znovu Borland

Je to sice trochu laciné, ale parafrázovat reklamní slogan, kterým prý Philippe Kahn před 16 lety dobyl Ameriku, se př


Je to sice trochu laciné, ale parafrázovat reklamní slogan, kterým prý Philippe
Kahn před 16 lety dobyl Ameriku, se přímo vnucovalo. Zakladatel Borlandu tehdy
přicházel na trh s neznámou firmou a se stejně neznámým produktem a klidně
tvrdil "Žádný strach, my jsme Borland." Poselství současného šéfa Inprise (rok
staré "nové" jméno Borlandu) Dale Fullera tak, jak zaznělo na vývojářské
konferenci Borland & Inprise ve Philadelphii (o které jsme vás již informovali
v CW 32/99), navazuje na Kahna: "Borland je zpět!"
Důležitým krokem na cestě, kterou se chce nové vedení Inprise vydat, je
nepochybně 5. verze Delphi, které byla na uvedené konferenci věnována největší
pozornost. Celá akce však trvala 3 dny (a včetně úvodních kurzů a závěrečných
zkoušek dokonce 6), takže se dostalo i na všechny ostatní produkty Inprise,
stejně jako na návody, jak jejich prostřednictvím řešit nejrůznější požadavky
zákazníků. Nejen věštírna
Dale Fuller na setkání s novináři mj. uvedl odhad, že návštěvníky konference
tvoří ze 60-70 % uživatelé vlajkové lodi Inprise/Borlandu Delphi. Jeho slova
potvrdil nejen bouřlivý potlesk při ohlášení nové verze tohoto produktu, ale i
návštěvnost všech přednášek věnovaných Delphi. První z nich se konala ve stejné
místnosti jako úvodní keynote a zdálo se, že je na ní také stejně plno.
Návštěvnost ostatních přednášek konaných ve stejném termínu mi nezbývá než
odhadovat byl jsem totiž také na Delphi.
Ben Riga, group product manager Inprise, se zde pochopitelně zaměřil na nové
prvky verze 5.
Jejím nejvýznamnějším přínosem je bezpochyby široká podpora internetových
technologií, která by měla zajistit bezbolestnou integraci prohlížečů, webových
serverů, middleware i databázových serverů do jednoho podnikového prostředí.
Produkt Delphi 5 nyní podporuje HTML 4 a XML, což je jedním z předpokladů jeho
využití pro tvorbu aplikací použitelných v elektronické komerci.
Mezi další významná zdokonalení Delphi patří Internet Express, nástroj pro
rychlou tvorbu internetových aplikací, MIDAS 3 (Multi-tier Distributed
Application Services Suite), ADOExpress pro přístup k nejrůznějším typům dat,
InterBase Express pro rychlou tvorbu aplikací spolupracujících s InterBase nebo
TeamSource usnadňující správu zdrojových kódů v rámci vývojových týmů.
Snadnější lokalizaci programových produktů umožňuje nová Borland Translation
Suite, celkové zefektivnění vývoje aplikací pak řada vylepšení IDE (integrované
vývojové prostředí) vč. DataModule Designeru, usnadňujícího udržení přehledu
nad daty v aplikacích, nebo nového Control Panelu a aplikačních wizardů.
Vylepšeny byly i ladicí možnosti produktu.
Delphi 5 by mělo být možné zakoupit v nejbližší době a to ve verzích
Enterprise, Professional a Standard.
A co takhle hry?
"Když se řekne Delphi, většina lidí si představí rychlý vývoj databázových
aplikací. Představí si jejich nasazení v prostředí firmy, kde jsou báječným
nástrojem pro tvorbu myriád aplikací přistupujících k datům, tedy pro úlohu,
pro kterou se Delphi opravdu výborně hodí. Bohužel, většina lidí si nedokáže
představit použití Delphi pro vývoj jiného typu aplikací," zahájil svou
přednášku o psaní her v Delphi John Ayres z Becket Interactive.
A pokračoval: "Vezmeme-li ale v úvahu, že je Delphi postaveno na dlouhé řadě
velmi dobrých kompilátorů Pascalu, má přístup ke kompletnímu API Windows,
vytváří spustitelný binární kód a používá stejný linker jako vynikající C++
Builder, zjistíme, že Delphi dokáže daleko více, než jen tvořit aplikace pro
podnikové databáze."
Nutno poznamenat, že Ayresova přednáška byla zcela zaplněná a to ještě není to
pravé vyjádření místnost praskala ve švech, podstatná část návštěvníků musela
stát. Dodáme-li ještě, že se jednalo o večerní přednášku navazující na párty
vystavovatelů a končící ve 21 hodin (což pro ty z nás, kdo jsme před dvěma dny
přicestovali z Evropy, byly ještě pořád spíše 3 hodiny ráno), je zcela zřejmé,
že návštěvníci konference nebyli žádní "suchaři".
A co bylo možné se zde dozvědět? V úvodu se Ayres věnoval nastavení grafického
prostředí, popisu tvorby bitmap a animací, následovalo klíčování barev, double
buffering, detekce kolizí, ale také přehrávání hudby a zvuků prostřednictvím
funkcí MCI nebo vstup povelů uživatele z klávesnice nebo myši. A vše
demonstroval na ukázkách zdrojového kódu vzorové aplikace.
Už z letmého nástinu je zřejmé, že těžiště spočívalo ve zdůraznění širokých
možností Delphi a v praktické ukázce funkčnosti jiného typu aplikací, než jsou
databázové. Řeč naopak nebyla o DirectX, které je ovšem pochopitelně možno jak
s Delphi, tak s C++ Builderem použít rovněž. Přednáška měla ještě dohru, když
jsme se v komorním kroužku středoevropskýh novinářů setkali s Benem Rigou a řeč
se stočila i na hry a DirectX. Na přímou otázku, zda dnes není lepší pro jejich
tvorbu použít konkurenční Visual Studio, konstatoval, že dnes určitě ještě ano.
Jakmile ale budou dostupné templates pro hry v Delphi, urychlí to jejich tvorbu
tak výrazně, že bude mít prostředí Delphi navrch. Nechme se tedy překvapit.
Na více vláknech
Jak psát v Delphi a C++ Builderu správně se chovající vícevláknové aplikace
popisoval své přednášce Scott Wood z AutoGas Systems. V úvodu se zmínil o
důvodech použití multithreadingu a o možnosti rozdělení threadů mezi více
procesorů. Poté přistoupil k popisu obsluhy jednotlivých vláken metodou
CreateThread počínaje a ExitThread konče.
V rámci své přednášky zdůraznil důležitost vhodného nastavení priorit
jednotlivým threadům, včetně možnosti nechat je pracovat například pouze tehdy,
nemá-li procesor zrovna nic lepšího na práci. Přitom vyzdvihl knihovny VCL
(visual component libraries) Inprise k tvorbě multithreadových aplikací.
Řeč byla také o ladění vícevláknových aplikací, kdy jako vhodného pomocníka
doporučil NT Task Managera s jeho schopností zobrazit běžící procesy, vč. času
procesoru, který spotřebovávají. Další vhodnou utilitou je podle něj NT
Performance Monitor a pochopitelně také robustní monitor dodávaný spolu s
Delphi a C++ Builderem.
VisiBroker
Pokud jste se dosud nesetkali s VisiBrokerem a chtěli byste se v jedné větě
dozvědět, oč jde, pak by bylo možno říci asi toto: Rodina produktů VisiBroker
představuje řadu nástrojů, jejichž prostřednictvím lze vyvíjet a posléze v
praxi nasadit a spravovat distribuované objektové aplikace založené na
standardu CORBA.
James Ferguson z Inprise se ve své úvodní přednášce věnované VisiBrokeru
zaměřil na jeho souvislost s Inprise Application Serverem, pro nějž poskytuje
svou objektovou architekturu. Zdůraznil mj., že pro multithreadové aplikace je
tu podpora nejen pro mód thread-per-session, ale nabízí se i efektivní model
thread pooling přidělování threadů jednotlivým požadavkům tak, jak přicházejí.
Ferguson podtrhl i škálovatelnost VisiBrokeru, mj. díky automatickému sledování
aktivity jednotlivých spojení, vyvažování zátěže mezi více počítači v
softwarovém clusteru, ale také mezi více procesy na jednom počítači a mezi více
vlákny v jednom poolu. Integritu transakcí zajišťuje VisiBroker ITS (Integrated
Transaction Service), případnou komunikaci s objekty COM pak Enterprise Client
ObjectBridge a pro zajištění šifrované komunikace je nabízen VisiBroker SSL
Pack. VisiBroker plně podporuje CORBA Naming a CORBA Event Services i všechny
další nejnovější standardy CORBA/IIOP.
Snahou Inprise je nabídnout ve VisiBrokeru kompletní systém pro implementaci
CORBA do podnikového prostředí. Produkt podporuje širokou škálu platforem,
jejichž výčet lze nalézt na adrese
www.borland.com/visibroker/products/suppplatforms.html.
Java, ženy, zpěv
Jakkoli se během konference stále potvrzovalo, že mají největší návštěvnost
přednášky věnované Delphi, značně zaplněny byly i sály, kde se hovořilo o
dalších populárních vývojových nástrojích, tedy C++ Builderu a JBuilderu.
Zajímavou zkušenost jsem získal na přednášce nazvané "Úvod do JBuilderu" bylo
tu podstatně větší procentuální zastoupení žen, než na všech předcházejících
přednáškách. Úvahu, co to znamená pro Javu a případně pro váš výběr přednášek
na podobných konferencích, nechám s dovolením na vás.
Obsah přednášky byl zaměřen na praktickou práci s JBuilderem pro příznivce
Delphi se na promítacím plátně objevilo dobře známé prostředí a jediný na první
pohled patrný rozdíl byl zdrojový text v Javě. A pak už se navrhovaly
formuláře, používal se inspektor objektů a vysvětloval se efektivní způsob
práce s událostmi.
Aplikační server
Přednáška Salila Deshpande "Úvod do aplikačního serveru" začala krátkým
vysvětlením, jak problémy se škálovatelností a omezené možnosti opakovaného
použití "business logic" vedla návrháře systémů k ústupu od 2úrovňové
architektury client/ /server směrem k 3úrovňové architektuře client/middleware/
server, kde middleware je aplikační server, který je lépe škálovatelný a
umožňuje opakovanou použitelnost jednotlivých komponent.
Cílem použití aplikačního serveru bývá integrace heterogenního prostředí, vč.
webových serverů, databázových serverů, různých klientů, jazyků a platforem do
jednoho systému. Přitom je třeba mít přístup k nejrůznějším zdrojům dat, vč.
starších systémů, a to pokud možno prostřednictvím nějakého univerzálního
klienta.
A co je tedy vlastně Inprise
Application Server? Řečeno slovy přednášejícího je to "objektový middleware,
který zvládá management transakcí, integraci s různými zdroji podnikových dat,
nabízí infrastrukturu pro standard CORBA, integraci s Webem, podporu pro
servlety i pro management aplikací."
Zdaleka se přitom nejedná o jednu aplikaci, ale o celý balík, který podle
požadavků zahrnuje různé komponenty, mezi které patří VisiBroker, vývojové
nástroje (JBuilder, C++ Builder), EJB Container, komponenty pro přístup ke
starším systémům (CICS, Tuxedo...), AppCenter pro dohled na distribuovanými
aplikacemi a další.
A závěr?
Stejně jako Inprise nabízí i řadu dalších nástrojů, kromě těch, které již byly
zmíněny výše, pokrývala je svými přednáškami i konference. Řeč tak byla i o
AppCenter, systému pro monitorování a správu distribuovaných aplikací, který si
klade za cíl dosáhnout v prostředí distribuovaných aplikací stejné
spolehlivosti, která je obvyklá ve světě mainframů, o MIDAS (Multi-tier
Distributed Application Service Suite), sadě komponent pro tvorbu
víceúrovňových aplikací, o databázi InterBase nebo o inteligentním middlewaru
Entera.
Se zcela pochopitelným zájmem se setkávaly přednášky zaměřené na řešení
konkrétních problémů, např. na budování dynamických Webů pomocí JBuilderu a
InterBase, integraci podnikových systémů apod.
Řada přednášek mě-la návštěvnost mezi 50 až 100 lidmi, obzvláště ty, které se
týkaly "Enterprise" produktů, tj. VisiBrokeru nebo Aplikačního serveru.
Komornější prostředí dávalo velký prostor pro diskuzi a tak padala řada dotazů
z publika, ať už ohledně podrobností o vlastnostech produktu, nebo konkrétního
řešení nějakého problému.
Velkou návštěvností se naopak mohly chlubit přednášky týkající se
mainstreamových vývojových nástrojů, tedy především Delphi, JBuilderu a C++
Builderu. Podle reakce návštěvníků pak lze soudit, že především nové Delphi
dostaly do vínku vlastnosti, po kterých vývojáři dlouho prahli (popis nových
vlastností byl často přerušován spontánním potleskem). Především pro ně pak
bylo nastoleno heslo: "Dont worry, we are Borland again!"
9 2102 / pen

Co se vaří u Borlandů
V technologické keynote, které udával tempo Jeff Barca-Hall, viceprezident pro
výzkum a vývoj Inprise a CTO (Chief Technology
Officer), se návštěvníci mohli dozvědět, na čem se nyní v Inprise pracuje. K
vidění tu byly např. zcela nově pojaté replikace v InterBase 6 nebo Wireless
Inprise Application Server pro práci s daty na bezdrátových zařízeních.
Hovořilo se i o možnosti psát v JBuilderu aplikace pro PalmPilot a předveden
byl "backend" kompilátor pro C++ a Delphi na Linuxu. O Linuxu se vůbec hodně
mluvilo a příznivci této platformy by se měli v relativně krátké době dočkat
Delphi pro tuto stále oblíbenější platformu.

Úvodní keynote letošní konference Inprise & Borland přednesl CEO (výkonný
ředitel) společnosti Dale Fuller. Spíše než o přednes se však jednalo o show.
V jejím úvodu přišel na pódium David Intersimone, v tom okamžiku ještě jako šéf
pro spolupráci s vývojáři, s kytarou. Po předvedení krátké skladby zavolal Dale
Fullera, který však nebyl k nalezení. Nakonec se ukázalo, že sedí mezi lidmi v
sále.
A to byl bod, od kterého se Fuller ve své řeči odrazil. Během svého vystoupení
několikrát zdůraznil, že se dlouhou dobu pohyboval mezi vývojáři a že na
dobrých vztazích s nimi hodlá založit budoucnost Inprise/Borland. "My uspějeme,
jenom když uspějete vy. Vy totiž berete do svých rukou naše produkty, vložíte
do nich své myšlenky a tak vzniká něco, co koncovým uživatelům pomůže v jejich
práci. Jsme jedna rodina a já se omlouvám, že jsme v minulém období nebyli vždy
jejími dobrými členy," uvedl mj. Fuller, který je v čele Inprise od 13. 4.
tohoto roku.
V rámci svého proslovu také předal ceny partnerům Inprise a poté také Davidu
Intersimonovi. Toho v závěru veřejně jmenoval viceprezidentem Inprise. Následně
se sešel na neformálním meetingu s novináři a analytiky a společně s kolegy
odpověděl na řadu otázek, z nichž vybíráme.
Ve své úvodní řeči jste se zaměřil především na drobné vývojáře, zatímco loňská
změna strategie firmy mířila na velké firmy. Znamená to, že pro vás nyní velké
firmy už nejsou tak důležité?
Velké firmy pro nás samozřejmě důležité jsou. Snažíme se uzavírat nejrůznější
partnerství, mj. např. s EDS, ale v budoucnu chceme klást daleko větší důraz i
na podporu drobných zákazníků. To znamená ono vzkříšení názvu Borland. A také
to, že už nebudeme investovat peníze do hloupých projektů.
Znamená to, že ukončíte vývoj některých produktů?
Ne, v tomto okamžiku rozhodně neplánujeme omezit vývoj. Naopak. I díky penězům
od Microsoftu rozšíříme vývoj tak, aby naši uživatelé nemuseli zase čekat na
novou verzi Delphi celých 14 měsíců. Chceme se také při vývoji produktů zaměřit
např. na Linux. Těmi hloupými projekty byly myšleny investice mých předchůdců
do aktivit, které firmě nic nepřinášely a s našimi produkty neměly přímo nic
společného.
Co považujete v tomto okamžiku za nejdůležitější pro Inprise?
V poslední době jsem hovořil s řadou analytiků a z toho, co mi řekli, vyplývalo
jediné: Inprise má vynikající technologie, ale mizerně je propaguje. A to
chceme napravit. Současně musíme pokračovat ve vývoji tady se zaměříme na
internetové technologie, které mají velkou budoucnost. Prostě: Chceme dodávat
správné produkty pro správné platformy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.