Zahoďte učebnice zapněte tablet pc

Situace, kdy škola nabízí svým studentům výukové materiály v elektronické podobě, již dnes není žádnou výjimkou...


Situace, kdy škola nabízí svým studentům výukové materiály v elektronické
podobě, již dnes není žádnou výjimkou. Na pražské soukromé Vysoké škole
manažerské informatiky a ekonomiky se však rozhodli jít ještě dále svým
studentům nabízejí ve spolupráci s firmou HP za výhodných podmínek Tablet PC.
Projekt Tablet PC vznikl v průběhu akademického roku 2003/2004. Při jeho návrhu
byly podle Jana Hrabánka, vedoucího projektu, brány v potaz dvě zásadní
skutečnosti: Tou první je fakt, že většina studentů VŠMIE studuje při
zaměstnání, a proto má vyšší požadavky na přípravu učebních materiálů. Druhou
pak to, že byl v prvních dvou letech provozu školy vybudován poměrně robustní
informační systém, u kterého se využití služeb typu e-learningu přímo nabízelo.
"Spojení informačního systému, elektronických učebních pomůcek a potřebného
hardwaru bylo pak už jen logickým závěrem," vysvětluje Hrabánek.
V letním semestru akademického roku 2003/2004 projekt prošel pilotní fází,
která spočívala v nastartování potřebných částí informačního systému a v
použití dvou zařízení Tablet PC pro vyučujícího a studenta. V současné době je
již připravena hardwarová infrastruktura a na letošní podzim je naplánována
testovací fáze projektu s cca 50 zařízeními Tablet PC, která by měli využívat
především nově nastupující studenti. Konečným cílem je vybavit zařízením Tablet
PC Compaq TC 1100 všechny studenty, kteří budou mít zájem se projektu zúčastnit.
Studenti mají prostřednictvím Tablet PC přístup do informačního systému školy
na intranetu a k internetu. Ten je v rámci školy zajištěn pomocí bezdrátové
sítě Wi-Fi. Pokud student potřebuje přistupovat k intranetu z domova, může
pochopitelně využít komunikační prostředky, které má k dispozici tam. Zařízení
Tablet PC mohou využívat i vyučující. Týdeník Computerworld se stal mediálním
partnerem tohoto projektu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.