Zájem o gridy stoupá

Výsledky celosvětového průzkumu Grid Index, jenž sleduje pokrok v oblasti výpočetních sítí, představila společnost...


Výsledky celosvětového průzkumu Grid Index, jenž sleduje pokrok v oblasti
výpočetních sítí, představila společnost Oracle. Na globální úrovni vzrostl
Grid Index z hodnoty 4,4, která byla zveřejněna v dubnu 2005, na 5,2.
V porovnání s výsledky z dubna letošního roku nastal největší pokrok ve
Spojených státech - Grid Index u nich stoupl z hodnoty 4,6 na 6,1, čímž se
vyrovnaly skandinávským zemím.
Všechny ukazatele, které tvoří celkový Grid Index, tedy základní připravenost,
znalost a zájem a také životní cyklus zavádění, ale vykazují podle Oraclu
nárůst ve všech geografických oblastech, což prý svědčí o souvislém pokroku v
implementaci moderních dynamických infrastruktur IT.
Kromě dokumentování pokroku v oblasti gridu výzkum rovněž objasňuje souvislost
mezi řízením firmy a strategií IT. Klíčovým zjištěním je to, že zapojení
představenstva při definování strategie IT podporuje celkový úspěch firmy -
tam, kde se vrcholní manažeři běžně podílejí na určování strategie IT, roste
výkon 72 % organizací, zatímco mezi společnostmi, kde se manažeři o tuto oblast
vůbec nezajímají, jich vykazuje vzestup jen asi třetina. Přitom jen necelých 40
% evropských organizací je spokojeno s tím, jak IT obecně podporuje fungování
firmy.
V Severní Americe je toto číslo vyšší než 45 % a v Asii a Tichomoří přesahuje
dokonce 55 % . V klíčových technologických oblastech je v Evropě na nízké
úrovni i podpora pro standardy.
Počet organizací, které v současnosti používají architekturu SOA nebo o jejím
zavedení uvažují, vzrostl v Severní Americe o 18,4 %, v Evropě o 17 % a Asii a
Tichomoří o 43,6 %.
Stoupl prý i zájem o bladové technologie - například v evropském regionu o 69
% či o 207,9 % v Asii a Tichomoří.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.