Zákazníci preferují dodavatele hardwaru

Americký Computerworld uspořádal rozsáhlý průzkum, ve kterém zjišťoval spokojenost zákazníků s jednotlivými dodav...


Americký Computerworld uspořádal rozsáhlý průzkum, ve kterém zjišťoval
spokojenost zákazníků s jednotlivými dodavateli informačních technologií.
Manažeři zodpovědní za fungování firemní IT infrastruktury vyjadřovali v anketě
především svůj subjektivní pohled na "dojem ze spolupráce" s 10 vybranými
dodavateli. A výsledek?
Ačkoliv je "spokojenost" zákazníka zdánlivě méně vypovídajícím ukazatelem než
taková kritéria jako náklady na vlastnictví, kvalita produktů či cenová
politika, subjektivní dojmy mají ve skutečnosti velký význam. IT manažeři se
velmi často spolupodílejí na řízení firmy, především na strategických
rozhodnutích o nových investicích, upgradech a eventuálních migracích. Zákon
nabídky a poptávky funguje vesměs ve prospěch zákazníků; dodavatelé se v ostře
konkurenčním prostředí nacházejí pod velkým tlakem a jsou nuceni si své
zákazníky doslova hýčkat.
Deset firem, na které se zaměřil provedený průzkum, se v žebříčku umístilo v
následujícím pořadí: Hewlett-Packard, IBM, Dell, Sun, Oracle, EMC, Microsoft,
CA, PeopleSoft, SAP. Z výsledků zhruba vyplývá, že největší důvěře se těší
dodavatelé hardwaru, jako méně vstřícné jsou vnímány softwarové firmy a
nejhorší pověst mají dodavatelé podnikových informačních systémů. Smysl má
ovšem porovnávat především jednotlivé konkurenty zveřejněné výsledky jsou z
tohoto pohledu úspěchem např. pro Oracle, který sice skončil až za IBM, ale
předstihl své další rivaly (Microsoft na poli aplikačního softwaru, SAP a
PeopleSoft v oblasti podnikových ERP).
Ačkoliv situace na našem domácím trhu je samozřejmě oproti USA v některých
ohledech odlišná, obecné zásady týkající se budování pověsti dodavatele platí
všude na světě. Tématu se věnuje naše dnešní Cover Story.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.