Zákazníky zbytečně nezatěžujeme

Klíčem úspěchu je produktivita práce Řešení Lotus Notes a Domino společnosti IBM má za sebou bohatou, v těchto dne...


Klíčem úspěchu je produktivita práce

Řešení Lotus Notes a Domino společnosti IBM má za sebou bohatou, v těchto dnech
již dvacetiletou historii inovací a nadále je jednou z nejúspěšnějších
platforem pro spolupráci na trhu (jen za poslední rok přešlo na Lotus Domino z
konkurenčních platforem více než 1 400 zákazníků). V souvislosti s oslavami 20.
výročí IBM Lotus Notes a Domino jsme hovořili s generálním ředitelem českého
zastoupení společnosti Alešem Bartůňkem o budoucím směřování této produktové
řady, o dalších softwarových řešeních a mimo jiné i o firemních plánech do
budoucna.

Systém IBM Lotus Domino/Notes patří zřejmě k nejznámějším stavebním prvkům
softwarového portfolia IBM. V létě uvedete jeho novou, v pořadí již sedmou
verzi. Jaké nejzajímavější inovační prvky v porovnání s předchozí verzí přinese?
Nová verze 7 přinese především výhody plynoucí z naší rozšířené strategie, v
rámci které se nabízí možnost použít místo vlastního databázového formátu
standardní relační systémy. Prvním takto podporovaným produktem IBM je DB2.
Další hlavní výhodou "sedmičky" bude zvyšování výkonu. Verze 7 umožní na
stávajícím hardwaru pracovat až o 20-30 % více uživatelům přistupujícím
prostřednictvím Lotus Notes nebo webového prohlížeče. Současně s novou verzí
vyjde i balík rozšiřujících produktů, jako jsou například Lotus Workflow nebo
Lotus Domino Document Manager. Tímto krokem pokračujeme v naší strategii
podpory zákazníků, kteří již pracují na bázi Lotus Domino. Verze 7 by se pak
měla díky nabídce web services stát jedním ze zdrojů informací pro portálová
řešení.

Jakou roli v softwarové strategii IBM hraje platforma Workplace? Mohou
zákazníci očekávat nějaké novinky v této oblasti?
Workplace je strategií, která se stará o efektivní zajištění přístupu k
informacím. Umožňuje uživatelům přístup k funkcím podle požadavků plynoucím z
jejich role ve firmě. Jednoduše řečeno, jde o strategii poskytování toho, co je
skutečně potřeba, aniž by uživatelé byli zatěžování něčím navíc. To vede ke
zvýšení produktivity práce. Strategii softwarového brandu Lotus IBM přitom
můžeme rozdělit do třech velkých produktových rodin: První skupinou je Lotus
Notes a Domino, druhou tvoří WebSphere Portal, tedy portálové produkty, a na
závěr vlastní produkty skupiny Workplace. Těmito skupinami produktů IBM
podporuje zvyšování produktivity práce a zvyšuje efektivitu jejich spolupráce.
Co se týče novinek, v tomto měsíci plánujeme uvést na trh novou verzi Workplace
s označením 2.5, od které klient může čekat zvýšení výkonu, novou a lepší
správu uživatelského prostředí a nabídku sestav, které umožní ještě
efektivnější využití funkcí pro spolupráci. Soustředíme se ale také na
poskytování servisu nejen velkým podnikům, v rámci Workplace Collaborative
Services, ale i sektoru malých a středních firem.

Mohl byste prozradit, jaký zájem mají uživatelé o komponentu chytrého klienta
(Rich Client) a jakým způsobem ji využívají? Umožňuje tato komponenta například
synchronizaci práce několika uživatelů pracujících současně s jedním dokumentem
v režimu off-line?
Zájem uživatelů je skutečně velký. Výhodou je možnost použití na co největším
počtu platforem. Zajímavostí je například Workplace Client Micro Edition, která
je určena především pro PDA zařízení a umožňuje snadnou práci s informacemi i
na těchto zařízeních. Díky jeho univerzálnosti se s ní v budoucnu setkáme třeba
i v automobilech. Workplace Client je určen pro práci s dokumenty v režimu
off-line a je také velmi cenným pomocníkem v rámci specializovaných pracovišť
(např. call center), která kladou vysoké nároky na zvláštní funkce pro podporu
komunikace a spolupráce.

V čem spočívají podle vás hlavní přednosti WebSphere Portalu a v jakých
aplikacích se konkrétně uplatňuje? Přibližme si nejdříve řešení, která
WebSphere Portal nabízí. Jde především o efektivitu integrace různých
klientských softwarů, které je možno sdružit do jednoho uživatelského prostředí
a umožnit uživateli jeho jednoduché použití. Tím se snižuje i zátěž kladená na
správce systému, jenž tak vlastně spravuje pouze jednu aplikaci. Jeho největším
přínosem je pak otevřenost, kdy naše úsilí směřujeme k poskytnutí efektivního
integračního rámce, tedy nástroje, který obsahuje také řešení pro správu
dokumentů, komunikaci a spolupráci.

A co například jeho využívání v návaznosti na další produkty rodiny WebSphere?
WebSphere Portal tvoří především prezentační vrstvu pro ostatní produktové
rodiny. Poskytuje vstupní bod pro procesní řízení a správu jednotlivých
procesů. Portál je také vstupní branou k ostatním IBM technologiím, další
produkty zde končí nebo začínají. Stejný princip nalezneme i v případě produktů
Lotus, Tivoli či DB2. IBM dlouhodobě staví na synergii těchto softwarových
pilířů.

Co dnešnímu softwaru chybí? Kam se bude podle vás ubírat vývoj softwaru pro
spolupráci mezi jednotlivými uživateli?
Řekl bych, že dnešnímu softwaru funkce spíše přebývají. Jednotlivé firmy se
předhánějí, jak uživatele nejvíce ohromí množstvím nabízených funkcí, což je
mnohdy v konečném důsledku kontraproduktivní. Dle našich zkušeností běžný
uživatel používá pouze minimum nabízených funkcí, nikdy ne 100 %. Ale, abych
odpověděl přímo na vaši otázku, podle mého názoru dnešnímu softwaru chybí
přímost, efektivita a dynamičnost přístupu ke každému uživateli. Úkolem
softwaru je umožnit využití počítače jako efektivního nástroje, dále podpořit
uživatele, neodvádět jeho pozornost a nekomplikovat mu práci.

V tomto roce oslavujete 20. výročí softwarových aplikací Lotus. Jak vidíte
jejich budoucnost? Existuje vůbec něco, co vám může zaručit ještě další růst v
tomto segmentu podnikání?
Když se podíváme na uplynulých 20 let ve vývoji Lotus Notes a Domino, vidíme
zde zhruba od konce 90. let výrazný posun od podpory osobní produktivity, kdy
software měl především umožnit vytvoření nějakého souboru a jeho vytištění, k
produktivitě týmové. Tým musí mít přístup k relevantním informacím, musí být
schopen spolupracovat a neustále se vzdělávat. V dnešním globalizovaném trhu
zkrátka mizejí konkurenční výhody založené na přítomnosti jediného dodavatele
nebo zákazníka. Stěžejním úkolem je tedy podpora vnitřní efektivity a rozvoj
produktivity práce. Tento vývoj dává IBM obrovskou příležitost navázat na
dřívější úspěchy a znalosti.


Vystudovaný strojní inženýr Aleš Bartůněk vstoupil do světa informačních
technologií v roce 1991 jako programátor a analytik České spořitelny. Vzhledem
ke své specializaci na databázové systémy se o rok později stal obchodním
zástupcem softwarové společnosti VSD, později i jejím ředitelem. Poté přijal
nabídku na pozici obchodního zástupce české pobočky americké firmy Informix
Software, následně pracoval jako obchodní a marketingový ředitel českého
zastoupení společnosti Bull. Ve společnosti IBM působí od roku 1998 a do funkce
generálního ředitele byl jmenován v lednu 2003. Aleš Bartůněk je ženatý, má
syna a dceru.

IBM patří se svou divizí IBM Software Group mezi světové softwarové giganty.
Působení v této oblasti je přitom rozděleno na pět základních pilířů: Lotus
Software, WebSphere Software, Tivoli Software, Information Management Software
opírající se o systémy správy dat a dokumentů, které zahrnují databázové
servery DB2, Informix a systém pro správu obsahu DB2 Content Manager, a
nejnovější pilíř je Rational Software, který komplexním způsobem pokrývá
životní cyklus vývoje softwarových řešení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.