Základní kámen informačního kanálu

Jak možná sami víte, přístup k firemním informacím často není řešen tak, aby se dalo říci, že je všechno v poř...


Jak možná sami víte, přístup k firemním informacím často není řešen tak, aby se
dalo říci, že je všechno v pořádku. Ne vždy se správné informace dostávají v
pravý čas ke správnému adresátovi. Aby tomu tak bylo, používají se různé
moderní metody sdílení informací, jakými jsou například firemní intranety,
extranety nebo portály. Jedním z takových řešení je i IntranetBox společnosti
Qbizm technologies. "Kubisté", jak si říkají lidé v Qbizm technologies,
vyvinuli produkt, který přináší ucelené řešení intranetu pro moderní firemní
komunikaci a sdílení informací. Zákazníkům je dodáváno jako komplexní balíček
softwarových produktů nasazených na spolehlivém a výkonném "železe", serveru
IBM, a aplikačním serveru IBM WebSphere.
Jak vypadá
Základní kámen a srdce celého řešení tvoří, nepočítáme-li hardware IBM, tzv.
"kubistický" redakční a publikační systém Miranda2.
CMS (Content Management System) Miranda2 je robustní podnikový nástroj pro
tvorbu všech typů informačních sítí zmíněných v úvodu. Umožňuje bez větší
námahy vytvářet a vkládat nový obsah a upravovat ten stávající. Díky výrobcem
provedené předkonfiguraci zde najdete veškeré základní prvky intranetu a
procesy navržené podle nejlepších praktik z rozsáhlých projektů realizovaných v
Qbizm.
Měli jsme možnost si na reálné instalaci ověřit, že připravené šablony umožňují
úspěšně a velmi rychle vytvořit firemní intranet, a to i bez nějakého většího
zaškolování. Stačí základní znalosti práce s kancelářskými balíky, hlavně s
nejběžnějšími komponentami typu Microsoft Word, Excel či Outlook. Na škodu není
ani to, pokud si uživatelé poradí i s úpravou obrázků pro použití na webu.
Miranda2 umožňuje i publikování jiných typů dokumentů než HTML a obrázků,
například PDF, DOC a XLS souborů, případně i multimediálních audio a
videosouborů. Na jedné verzi dokumentu může díky systému oblastí, rolí,
přístupových práv a zámků pracovat celý tým redaktorů pod vedením šéfredaktora.
Sami redaktoři se přitom obejdou bez jakýchkoliv znalostí tvorby webových
stránek. Kompletní výbava
CMS Miranda2 navíc umožňuje udržovat archiv publikovaných verzí dokumentů,
jakož i záznam komunikace mezi jednotlivými členy týmu. Dosavadními uživateli
velmi ceněnou funkcí jsou tlačítka pro Direct Edit, umístěná u jednotlivých
článků. Ta dávají běžným uživatelům, kteří jen občas udržují nějaké dokumenty
nebo přidávají novinky, možnost intuitivní editace přímo na webu, bez nutnosti
pamatovat si zásady práce v celém prostředí Mirandy2. To pak je určeno spíše
tzv. "power userům".
Redakční systém se sám stará o mnoho věcí. Hlídá, kdy má vyjít článek, kdy se
má stáhnout, stejně jako provázání článků, kontroly a optimalizace. Může
spravovat také informace ve formě databáze a navíc přináší do stránek dynamické
prvky. Diskusemi, komentáři, anketami, kontaktními formuláři atd. umožňuje
získávat zpětnou vazbu uživatelů. Vedle toho obsahuje nástroje jako statistiky,
správu verzí dokumentů, úkolování, centrální správu uživatelů apod.
Ve firemní síti
Redakční systém je první a nezbytnou součástí pro vytvoření fungujícího
intranetu. Sami představitelé Qbizm ovšem přiznávají, že někdy také součástí
poslední, kterou zákazníci prakticky využívají. Úkolem IntranetBoxu je nejen
tvorba intranetu, ale také minimalizace nutnosti dodávání obsahu ručně, což je
zajištěno propojením na databáze firemních informačních systémů, systémy pro
správu dokumentů (DMS), workflow apod.
IntranetBox může tvořit integrační prostředí nad všemi možnými informačními
systémy, které firma využívá, aniž by bylo nutné přecházet například na nový
informační systém, který by byl díky modularitě schopen pokrýt celou škálu
využívaných technologií. Kromě Mirandy2 jsou proto součástí balíčku také
zvýhodněné softwarové licence na další produkty. Jde například o licence na DMS
IBM DB2 Content Manager a Tivoli Directory Server, které umožní růst až do
úrovně plnohodnotného ECM (Enterprise Content Management) řešení pro správu
veškerého podnikového obsahu. Velcí zákazníci mohou Mirandu2 používat například
jako hlavní řešení intranetu s napojením na SAP.
Pro koho je určen?
Vzhledem k robustnosti řešení IntranetBox se dá předpokládat, že si jej
pravděpodobně nebudou pořizovat malé firmy, ostatně i samotný výrobce počítá
spíše s většími organizacemi. Z hlediska jeho zasazení do firemní struktury
není jeho správu nutné přidělovat IT oddělení, díky uživatelské přívětivosti a
přednastavení si s ním poradí nejen IT pracovníci, ale i firemní manažeři, či
marketingoví pracovníci.
Zmíněný typ řešení intranetu se většinou zavádí formou projektu, což přináší
vyšší časovou a finanční náročnost a také riziko, že uživatelé si v průběhu
analýzy ještě nedovedou přesně představit, k čemu se vyjadřují. Jako jednu z
výhod IntranetBoxu s CMS Miranda2 je proto nutno označit i možnost rychlého
nasazení.
(wep) 6 1543
Co na to zákazníci
Jednou z výhodných možností řešení IntranetBox je možnost propojení na databáze
firemních informačních systémů, systémy pro správu dokumentů, workflow apod.
Robert Drozda, ředitel úseku vývoje a architektury IT ve Stavební spořitelně
České spořitelny, uvádí: "Řešení našeho intranetu jsme v minulém roce založili
na CMS Miranda2, protože nejlépe splňovala naše požadavky. Klíčové pro nás
například bylo propojení na centrální správu uživatelů (Active Directory) a do
budoucna propojení s DMS Documentum na České spořitelně."
Velkým zákazníkem z oblasti utilit, který Mirandu2 používá jako hlavní řešení
intranetu s napojením na SAP, je RWE: "CMS Miranda2 jsme si vybrali pro řešení
správy několika webových stránek pro společnosti v rámci skupiny RWE. Generický
intranet na stejné platformě se pak stal také základem několika intranetových
portálů ve skupině. Nyní se Miranda2 stala hlavní platformou i pro centrální
intranet celé skupiny RWE v ČR. Důležitá pro nás byla robustnost řešení, shoda
s našimi technologickými standardy a do budoucna i otevřená cesta s propojením
na SAP portál a DMS (Document Management System)," říká Martin Chalupský,
tiskový mluvčí RWE.
IntranetBox
snadná správa, předkonfigurace a šablony, možnosti škálování a integrace
cena omezuje využití jen na segment velkých zákazníků
Prodejce: Qbizm technologies, www.qbizm-technologies.cz
Cena (bez DPH): 496 000 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.