Základní postupy zjišťování závad

Předchozí díly našeho seriálu vás mohly přesvědčit, že pevné disky jsou důmyslná softwarová a hardwarová zaří...


Předchozí díly našeho seriálu vás mohly přesvědčit, že pevné disky jsou
důmyslná softwarová a hardwarová zařízení, sestavená z elektronických a
mechanických součástek, která využívají nejnovější poznatky z oboru
mikroelektroniky, mikromechaniky, teorie automatického řízení, teorie
magnetického záznamu a teorie kódování.
K opravě pevných disků jsou potřeba odborné znalosti, speciální vybavení,
nástroje, přístroje a prostor, který vyhovuje specifickým podmínkám (čistá
místnost). Nicméně primární diagnostiku pevného disku a opravy drobných závad
či přepis vadných sektorů pomocí programu poskytovaného výrobcem dokáže provést
každý, kdo se specializuje v oboru počítačového hardwaru.
Pokud není k dispozici speciální diagnostické zařízení a programové vybavení,
lze pevný disk připojit ke zdroji počítače a jako diagnostický nástroj použít
sluch. Po zapnutí pevného disku se roztočí vřetenový motor a na 4-7 sekund se
zvýší hlasitost mechaniky. Poté následuje klepnutí (hlavy se vysunou z
parkovací zóny) a charakteristický praskavý zvuk rekalibrace, který trvá 1-2
sekundy. Toto zvukové schéma si lze snadno zapamatovat, stačí ke zdroji
několikrát připojit plně funkční pevný disk a poslouchat.
Úspěšný proces rekalibrace při zapnutí disku svědčí o správné funkci
resetovacího obvodu, synchronizačních hodin, mikrořadiče, řídicího obvodu a
polohovacího systému vřetenového motoru, kanálu převodu dat a o normálním stavu
magnetických hlav (nebo alespoň té z nich, které byla v činnosti při procesu
inicializace) a firmwarových dat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.