Základy objektového návrhu v UML

Základy objektově orientovaného návrhu v UML je název knihy, jež si klade za cíl přesvědčit programátora o výhodno...


Základy objektově orientovaného návrhu v UML je název knihy, jež si klade za
cíl přesvědčit programátora o výhodnosti dobře promyšleného vývoje softwaru.
Nabízí k tomu silný aparát modelovacího jazyka UML, který umožňuje objektový
návrh a analýzu softwarových projektů. Meilir Page-Jones, autor této knihy a
mimo jiné uznávaný hlasatel a učitel objektově orientovaného návrhu softwaru,
začíná svou knihu dlouhým výčtem spolupracovníků a přátel, kteří se na jejím
vzniku podíleli. Mnoho jmen z tohoto seznamu je přitom uznávanými veličinami
softwarového průmyslu.
Úvod knihy pomalu nastiňuje problematiku objektově orientovaného návrhu
softwaru. Posléze přijde kapitola o historii modelování a modelovacích jazyků.
Autor připomene svůj návrh modelovacího jazyka UON s lítostí ovšem připouští,
že v praxi jej předčilo UML ze softwarové dílny Boocha, Jacobsona a Rumbaugha.
Následující kapitoly patří definici UML v grafické podobě, seznámíme se s
grafickým znázorněním třídy, atributu a metody. Výklad dědičnosti v následující
kapitole naznačuje, že UML nejsou jen hezké diagramy, ale především práce s
logikou problému. Autor ukazuje špatně navržené objektové hierarchie a chybné
použití dědičnosti na místě, kde je žádoucí použití jiné vazby mezi třídami,
například agregace. K této problematice se kniha znovu vrací v závěru v
kapitole nazvané Nebezpečí dědičnosti a mnohotvarosti.
Dynamický popis systému probírají kapitoly nazvané Diagramy interakce objektů,
Stavové diagramy, Stavový prostor a chování a Techniky uspořádání operací.
Celkové hodnocení: Základy objektově orientovaného návrhu v UML představují
obsažný úvod do problematiky. Kniha je přitom nezávislá na konkrétním prostředí
a programovacím jazyku, dotýká se i pokročilých otázek návrhu.

(Meilir Page-Jones: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, Grada
Publishing, Praha, 2001, 368 stran, 369 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.