Základy VBA

Knihy Visual Basic 6 průvodce programátora a Visual Basic 6 průvodce zkušeného programátora patří k publikacím, kter


Knihy Visual Basic 6 průvodce programátora a Visual Basic 6 průvodce zkušeného
programátora patří k publikacím, které na jedné straně splní svůj cíl, na druhé
straně patří svojí metodou výkladu k poměrně kontroverzním. Určitě se z nich
naučíte programovat v daném jazyku, otázkou ovšem zůstává forma výuky. Přístup
založený na příkladech se nemusí líbit každému. V první knize se vám tak stane,
že nejprve napíšete několik funkčních programů a to bez toho, abyste se
dověděli cokoliv o jazyku samotném. Je sice pravda, že tento postup demonstruje
snadnost používání Visual Basicu, na druhé straně ale automatizované
přepisování kódů asi v nikom to pravé nadšení do programování neprobudí.
Po tomto možná až příliš rychlém úvodu se kniha konečně "vrátí" k jádru
samotného problému, k vlastnímu popisu jazyka. Tomu se ale věnuje velmi stručně
a po jeho zevrubném přehledu jsme opět uvrženi do víru programování. Kniha tak
vtahuje čtenáře do zákoutí práce s formuláři (včetně oblíbeného drag-and-drop),
na což logicky navazuje kapitola věnovaná nejdůležitějším ActiveX prvkům, které
pro vývoj aplikací potřebujete. Po zvládnutí této části je pak připravena
lahůdka v podobě grafických možností Visual Basicu. Následuje část
pojednávající o barvách a vše pak zakončují opět ActiveX prvky, tentokráte ty
pokročilejší.
Druhá publikace, která přímo navazuje na první titul, je určena zkušenějším
uživatelům, kteří se budou moci seznámit s dalšími možnostmi jazyka. Kromě
obligátních MDI aplikací, OLE a Windows API jsou zde kapitoly, které ocení i
ti, kteří s VB pracují již delší dobu. Velice zajímavá je část věnovaná
optimalizaci výsledných programů a tvorbě uživatelských ActiveX komponent. Pro
ty, kteří to s tímto jazykem myslí opravdu vážně a nechtějí ho používat jen na
tvorbu jednoduchých prográmků, pak kniha nabízí i informace o spolupráci s
databázemi (SQL, ADO apod.) a také alespoň lehký úvod do možností vytvářet
aktivní dynamické stránky pro Web.
Určitým problémem obou knih je kromě vlastní metody výkladu třeba i fakt, že
zdrojové texty k příkladům nejsou součástí knihy na CD-ROMu a musíte si je
stáhnout z Webu tam je však bohužel budete chvíli hledat, protože v knihách o
jejich lokaci mnoho zmínek nenajdete.
(Evangelos Petroutsos: Visual Basic 6 průvodce programátora, Grada, 484 stran,
390 Kč)
(Evangelos Petroutsos: Visual Basic 6 průvodce zkušeného programátora, Grada,
640 stran, 590 Kč)
1 0491 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.