Zákon patičkám nebrání

Podle autora článku "Česká republika přijímá zákony postihující rozesílání spamu" z minulého čísla Computerwor...


Podle autora článku "Česká republika přijímá zákony postihující rozesílání
spamu" z minulého čísla Computerworldu lze reklamní patičky vkládané
provozovateli freemailových služeb na konec e-mailů chápat jako nevyžádaná
obchodní sdělení. Provozovatelé freemailů se tak podle autora mají dostávat do
sporu se zákonem, za což jim má hrozit sankce ve výši až 10 milionů korun. Není
to pravda. Zákon použití reklamních patiček nezakazuje.
Cílem zákona o některých službách informační společnosti je zabránit hromadnému
rozesílání nevyžádaných neadresných obchodních sdělení. V případě, že se jedná
o e-mail (nebo SMS zprávu) určený konkrétní osobě s konkrétním, soukromým
obsahem, ke kterému je provozovatelem freemailu (mobilním operátorem) připojena
reklama, nepovažujeme to za porušení zákona. Jde o individuální adresnou zprávu
soukromého charakteru, vědomě odeslanou uživatelem e-mailové schránky. Vkládání
reklamních patiček je totiž smluvně ošetřeno mezi uživatelem a poskytovatelem
freemailové služby. Děje se tak tedy se souhlasem odesílatele e-mailu. Osoba,
která e-mail posílá, navíc nevystupuje v roli podnikatele a nezasílá obchodní
sdělení na podporu svých výrobků nebo služeb.
Obecně tedy platí, že poskytovatelé freemailové služby, kteří vkládají do
e-mailu reklamní sdělení (a nezáleží na tom, zda při odeslání nebo při přijetí
e-mailu), jednají v souladu se zákonem, pokud jsou současně splněny tyto dvě
podmínky:
Reklamní sdělení je jasně označeno jako reklamní sdělení a je také jasně
odlišeno od textu zprávy e-mailu.
V obchodních nebo jiných podmínkách dal uživatel e-mailu předem (tedy před
přidělením e-mailové schránky) jednoznačně souhlas s takovouto praktikou.
V případě, že je splněna první podmínka, není narušeno ani listovní tajemství.
Zprávou, která požívá ochrany trestního zákona a Listiny základních práv a
svobod, je text, který napsal a odeslal odesílatel. Ten však zůstává i s
reklamní patičkou beze změny a pozměněn samozřejmě nikdy být nesmí. Ke zprávě
napsané a poslané odesílatelem příjemci se v průběhu přenosu připojují další
informace, "zprávy", které však již připojuje provozovatel freemailu
(technologické informace) nebo jeho prostřednictvím zadavatel reklamy (reklamní
patičky). Zprávou, která požívá ochrany, je však pouze ta část e-mailu, kterou
sepsal odesílatel. Tím spíš, že s připojením reklamní patičky odesílatel
souhlasí.
Zákon je nutné vykládat v širších souvislostech a z hlediska účelu, pro který
byl přijat. Tím účelem je zákaz hromadného rozesílání nevyžádané inzerce a
ochrana uživatelů, nikoli omezování podnikání na internetu jako takového.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.