Zálohované spojení v kosmu

Americká i evropská kosmická agentura používají stejné standardizované komunikační protokoly. Užívání stejných...


Americká i evropská kosmická agentura používají stejné standardizované
komunikační protokoly.
Užívání stejných komunikačních protokolů umožňuje přenos vědeckých dat z Marsu
i na mezinárodní úrovni. Nedávno to demonstrovala evropská sonda Mars Express,
která na Zemi předala data odeslaná z povrchu planety americkými rovery.
Celkem čtyři komunikační seance se uskutečnily ve dnech 3., 4., 6. a 13. srpna.
Sonda Mars Express v jejich průběhu vyzkoušela různé režimy přenosu dat. Cílem
experimentu bylo ověřit širší možnosti spolupráce mezi sondami kosmických
agentur ESA a NASA.
Spolehlivé komunikační spojení se sondami nejen na Marsu, ale i dalších
planetách, je základem každé kosmické výpravy. Možnost využití spojovacích
kapacit i "té druhé" kosmické agentury umožní oběma lepší pokrytí spojení se
sondami zvláště při takových kritických operacích, jako je např. přílet sondy k
planetě, její sestup do atmosféry či přistání na povrchu. V neposlední řadě se
prodlouží časový interval komunikace, což znamená i více přenesených dat.
Při seanci uskutečněné 4. srpna se Mars Express nacházel 1 400 km nad povrchem
Marsu, ze kterého vysílal rover Opportunity. Během zhruba šestiminutového
přeletu přijala evropská sonda 42,6 Mb dat zahrnujících mj. i 15 snímků která
následně odeslala do svého řídicího střediska v německém Darmstadtu. Odtud byla
data předána řídicímu týmu roveru, který sídlí v kalifornské Pasadeně.
Naopak seance z 3. a 6. srpna byly věnovány příjmu a předání slabého signálu s
malým množstvím dat, který sonda typicky vysílá například právě při sestupu
atmosférou jiné planety. Hlavní komunikační zařízení nejsou v takových
okamžicích dostupná. Všechny zmíněné experimenty proběhly úspěšně.
Skutečnost, ze i sondy různých států mohou spolu komunikovat, je dána použitím
stejného komunikačního protokolu zvaného Proximity-1. Tento protokol byl
vyvinut v rámci Consultating Committee for Space Data Systems, což je
mezinárodní sdružení pro standardizaci komunikačních technik v kosmickém
prostoru.
Evropská sonda Mars Express obíhá kolem Rudé planety od vánoc loňského roku,
zatímco americké rovery Spirit a Opportunity na jejím povrchu přistály 4.
ledna, resp. 25. ledna. Oba rovery už dávno překročily svou životnost, ale i
nadále pracují na povrchu Marsu navzdory drobným technickým potížím, které je
potkávají. Se Zemí komunikují prostřednictvím amerických sond Mars Global
Surveyor a Mars Odyssey, které jsou oběžnicemi Rudé planety.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.