Zálohování dat jako služba

Díky poskytovatelům zálohovacích služeb si mohou malé firmy dovolit dosáhnout efektivity zálohování v datových cent...


Díky poskytovatelům zálohovacích služeb si mohou malé firmy dovolit dosáhnout
efektivity zálohování v datových centrech.

Navzdory všem rozdílům mají firmy ze segmentu SMB a ROBO (Remote Offices/Branch
Offices) nevyhnutně jeden společný problém: navržení robustního systému pro
zálohování a obnovu, a to při ospravedlnitelných nákladech.
Při zálohování síťového majetku nasazují velké, centralizované organizace
obvykle rozsáhlé (a zároveň i značně drahé) automatizované systémy páskových
knihoven. Ačkoliv takové zálohy mohou z výkonnostních důvodů nejprve směřovat
na disk, téměř všechny skončí na pásce. Poskytovatel, zajišťující jejich
následné uschování v archivu mimo sídlo původní firmy, pak uchovává kopie
zálohovacích pásek pro případ katastrofy. Některé velké podniky, aby vyhověly
požadavkům na obnovu důležitých aplikací, pak zapojují pokročilejší metody,
jako je replikace nebo CDP (Continuous Data Protection) čili nepřetržitá
ochrana dat.
Firmy ze segmentu SMB a ROBO si nicméně mohou jen velmi zřídka dovolit luxus v
podobě nasazení těchto špičkových zálohovacích schémat v menším měřítku.
Typicky totiž postrádají odborné znalosti pro administraci a provoz, dále
kapitál na páskový hardware nebo finance, jež je třeba měsíc co měsíc platit
společnosti poskytující uschování záloh mimo jejich sídlo. Politováníhodným
důsledkem tohoto stavu je to, že mnohé menší firmy svá data nezálohují vůbec
anebo používají nepříliš nákladný systém plných chyb v designu a s provozními
komplikacemi, které představuje třeba jediná pásková mechanika, jež provádí
každou noc plnou zálohu. Tyto pásky pak obvykle zůstávají v sídle firmy a v
mnoha případech jsou uloženy uvnitř zálohovacího serveru, což představuje
riziko toho, že jediné vloupání nebo požár zničí vše. Ba co hůř, absence
dohledu může znamenat, že zálohy zůstávají po celou dobu mimo oblast zájmu,
dokud neúspěšný pokus o obnovu nějakých dat neskončí tím, že je někdo propuštěn.
Firmy z oblasti SMB a ROBO jsou si vědomy, že potřebují zálohování, které
funguje. Jenom nejsou schopny provádět zálohy tak, aby si je mohly dovolit a
současně aby představovaly spolehlivé řešení. Co potřebují, je něco jako
ekvivalent služeb poskytovatelů veřejných e-mailů aplikovaný pro zálohování
kliknete na OK, vyberete si jméno obrazovky a necháte zálohování proběhnout.
Avšak relativně pomalá připojení, typická pro prostředí SMB a ROBO, vedou k
tomu, že konvenční zálohovací schémata, při nichž má jedna změna v obrovském
souboru za následek, že je zálohován celý soubor, musejí být nahrazena
inteligentnějšími, inkrementálními schématy.

Záloha v lidském měřítku
Výrobci jako Asigra, Avamar, Connected, EVault a LiveVault nabízejí produkty a
služby, které administrátorům umožňují provádět pokročilé inkrementální
zálohování pohodlně stylem "ukaž a klikni". Všichni vám umožní nainstalovat si
jejich software do vašeho prostředí, které pak zálohujete přes internet pomocí
služby vzdáleného zálohování dat (vaulting service). A všichni také data z
bezpečnostních důvodů šifrují.
Administrátoři si mohou vybrat jednotlivé disky a adresáře, stejně jako určitý
typ souborů, které mají být při zálohování zahrnuty, nebo vyloučeny. Většina
nabídek podporuje auto-identifikaci, což umožňuje automaticky zálohovat všechny
disky v systému bez toho, že byste museli aktualizovat software pokaždé, když
přidáte nový disk nebo souborový systém. LiveVault a Connected vám umožní
spravovat své produkty přes web, zatímco ostatní systémy jsou spravovány pomocí
softwaru nataženého do vašeho prostředí, které může být tvořeno například
pracovními stanicemi se systémem Windows. Některé disponují také javovými
konzolemi, jež mohou být nainstalovány i na jiných platformách.
Ve většině případů musíte nainstalovat agenta na každý stroj, který má být
zálohován. U softwaru firmy Asigra si nicméně vyberete jeden systém, který bude
sloužit jako tzv. "ds-client", jenž potom automaticky komunikuje se všemi
systémy ve vašem prostředí s využitím různých protokolů včetně SSH, CIFS nebo
NFS. S použitím tohoto přístupu lze provádět dokonce i hot backupy databází
(zálohy při nepřerušovaném běhu databází).
Asigra rovněž poskytuje nejširší podporu platforem, neboť její model, jenž
nevyužívá agenty, podporuje nejen přední unixové platformy, ale jakoukoliv
platformu, která je schopna exportovat sdílená data přes NFS nebo CIFS. Na
druhém místě je z hlediska podpory platforem EVault, následovaný LiveVaultem a
firmou Connected. Většina produktů a služeb poskytuje flexibilní plánování
zálohování, přičemž zákazníkům umožňuje provádět zálohy každou hodinu, každou
minutu atd. CDP, při němž je soubor automaticky zálohován, jakmile je vytvořen
nebo změněn, je v současné době nabízen pouze firmou LiveVault, ačkoliv Asigra
tvrdí, že v budoucnu má v plánu CDP také podporovat.

Nové paradigma zálohování
Zálohovací služby přidávají k důvěrně známé architektuře možnost vzdáleného
poskytování: Jsou zde klienti, kteří mají být zálohováni, server pro vzdálenou
obnovu (remote recovery server) a volitelný lokální server pro obnovu.
Klientský software je nainstalován na systémech, které mají být zálohovány, a
umožňuje, aby byly zálohy prováděny buďto na lokálním, nebo vzdáleném serveru
pro obnovu. Pokud jsou zálohy ukládány lokálně, jsou automaticky replikovány na
vzdáleném serveru pro obnovu, jehož vlastníkem může být BSP (Backup Server
Provider), tedy poskytovatel serverů pro zálohování, nebo třeba i velký podnik,
který chce takovou údržbu provádět.
Firmy většinou začínají s podobně koncipovaným zálohováním přímo u BSP, neboť
tím minimalizují své výdaje nekupují žádné servery ani se nestarají o jejich
údržbu. Poplatky jsou založeny pouze na množství gigabajtů uložených za měsíc u
BSP. Nevýhodou je nicméně to, že se veškerá data nacházejí ve vzdálené
lokalitě. Malé soubory mohou být obnovovány vzdáleně; rozsáhlejší obnovy ovšem
vyžadují, aby BSP uložil data na CD, pásku nebo přenosný disk a doručil je zpět
k zákazníkovi.
Sofistikovanější metodologie zálohování zahrnuje pořízení lokálního recovery
serveru, který může poskytovat rychlé obnovy rozsáhlých systémů a následně
replikaci zálohovaných dat u BSP pro případ katastrofy. Tento model dává
zákazníkům úplně stejnou úroveň ochrany dat, jakou poskytuje podnikové datové
centrum, ovšem za zlomek původní ceny. Možnost nasazení lokálního serveru pro
obnovu je dostupná u firem Asigra, Avamar, EVault a LiveVault a z hlediska
nákladů se pohybuje mezi nulou (Asigra) a desítkami tisíc dolarů v závislosti
na výrobci a objemu dat.
Firmy se značnými objemy zálohovaných dat mohou být nakonec rozčarovány výší
měsíčních poplatků za gigabajt. Takové organizace by měly zvážit nákup
vzdáleného recovery serveru od svého BSP a spravovat jej samy. Dokonce i malá
firma to může zvládnout s tím, že server umístí do kolokačního centra. Tuto
volbu všichni zde zmiňovaní výrobci nabízejí.

Vytvořit, nebo zrušit?
Poskytovatelé vzdáleného zálohování se velmi usilovně snažili, aby vyvinuli
funkce, které minimalizují požadavky na šířku pásma a kapacitu. Vezměme si
třeba funkci delta restore, kterou používá LiveVault. Software ví, které bloky
souboru se změnily od doby, kdy jste požadovali jejich obnovu, takže stačí
klientovi, aby mohl být soubor znovu sestaven, poslat zpět pouze tyto bloky. To
může ušetřit značnou část šířky pásma, pokud bude soubor pouze porušen, ale ne
smazán.
Protože platíte za to, co ukládáte, je rovněž důležité zvážit, co každé
zálohovací řešení dělá pro to, aby byla eliminována redundantní data. Řešení
firem Asigra, Avamar a Connected eliminují redundantní soubory v archivu. Pokud
například máte tutéž tabulku na třech různých systémech ve firmě, tyto produkty
se postarají o to, že v archivu (ve vzdálené lokalitě pro zálohování) bude
uložena pouze jednou. Pokud je míra redundance ve vašem prostředí vysoká, může
vám to ušetřit hodně peněz.
Dalším významným referenčním bodem je množství chráněných terabajtů tj. celkový
objem dat zákazníka, která mohou být chráněna prostřednictvím daného řešení. V
této oblasti si nejlépe vede Asigra tvrdí totiž, že její BSP poskytovatelé
ochrání více než 3 petabajty dat.
Konečné slovo ohledně těchto produktů však přichází ze strany těch, kteří je
používají. Když se Steve Merkel z firmy Data393 poprvé podíval na systém
Avamar, byl si prý jistý, že "má vidiny". Každou noc prováděl virtuální plné
zálohy 65 GB dat, ale všiml si, že pouze 0,05 % těchto dat procházelo přes
dráty. Jeho "šestiměsíční testovací cyklus" však nakonec prokázal, že to, co
viděl, bylo správné. "Takto by dělal zálohy každý, kdyby věděl, jak snadné a
nákladově efektivní to je," dodává Tim Hanibal, který pracuje u firmy
VaultLogix, poskytovatele služeb společnosti Asigra.
Taková řešení ukazují, že, abyste mohli provádět automatizované zálohy,
nemusíte kupovat páskovou knihovnu za 20 000 dolarů a podepisovat rozsáhlý
kontrakt s poskytovatelem archivu mimo sídlo firmy. Můžete pouze nainstalovat
nějaký software, platit měsíční poplatek BSP poskytovateli a starat se pro
změnu o něco jiného.
Prostřednictvím archivačních služeb dnes může být zálohováno až okolo 5
petabajtů dat. Ačkoliv toto číslo představuje pouze zlomek dat, která jsou
kolem nás, představuje současně i miliony nadšených zákazníků a nevyřčené
tisíce úspěšných obnov dat. Na základě svědectví lze říci, že značná část
nízkoobjemových vzdálených záloh funguje pravděpodobně lépe než ty ve velkých
datových centrech.


Archivace e-mailů: Speciální případ
Malé, rozptýlené kanceláře nejsou jediné, kdo potřebuje speciální zacházení se
zálohami. Poštovní servery ve velkých i malých organizacích vyžadují praktická,
efektivní řešení, která zjednoduší archivaci a obnovu e-mailů z těžkopádných
poštovních úložišť Microsoft Exchange a Lotus Notes/Domino.
Je mýtem, že řešení, jako jsou EMC EmailXtender, iLumin Assentor Enterprise
nebo Symantec/Veritas Enterprise Vault nebo hostované služby nabízené mimo jiné
takovými společnostmi jako NaviSite, Sentinare a Zantaz musejí být
implementována pouze firmami z oblasti finančního sektoru. Ve skutečnosti by
jakákoliv organizace používající jeden nebo více e-mailových serverů měla
uvažovat o e-mailovém archivačním systému, a to mimo jiné i díky rostoucí
popularitě požadavků na zpřístupnění elektronických dat během případných
soudních procesů.
Stalo se, že soudci například přikázali, aby firmy daly k dispozici všechny
e-maily poslané mezi oběma stranami za posledních pět let a v jednom případě
požadovali dokonce všechny zprávy posílané zákazníkům obsahující slova
"slibujeme a garantujeme".
Problémem u takových požadavků je, že nejsou neuskutečnitelné. Vše, co musíte
udělat, je obnovit každou plnou a inkrementální zálohu Exchange za posledních
pět let, vyhledat příslušné fráze, přetáhnout (drag-and-drop) e-maily do
odpovídající složky a pak tuto složku vyexportovat do PST souboru. Soudce se
nestará, kolik vás to stojí nebo kolik času to zabere prostě to musíte udělat.
Pokud byste měli systém pro archivaci e-mailů, jednoduše byste spustili
vyhledávaní toho, co po vás soudci požadují, a systém by pro vás automaticky
vytvořil patřičný exportní soubor. Něco, co by trvalo měsíce a stálo stovky
tisíc dolarů, nyní zabere pět minut a nestojí nic.
Zvažte také problémy rozsáhlých poštovních serverů a většího počtu poštovních
serverů. V určitém bodě získá téměř každá společnost pocit, že její Exchange
server obsahuje příliš mnoho "starých dat" a zavede e-mailové kvóty. Vše, co
kvóty způsobí, je však to, že vytvoří jiné problémy. Uživatelé chtějí mít stále
přístup ke starým e-mailům, takže si vytvoří off-line archiv. Někteří ukládají
tento off-line archiv často i na souborovém serveru, neboť jej chtějí mít ještě
zálohovaný.
Tato metoda ukládání ve skutečnosti zjitří problém, který měla vyřešit, neboť
off-line archivy nemohou poskytnout funkce jediné instance úložiště, které
mohou nabídnout e-mailové servery. Namísto toho je 50MB příloha, kterou jste
chtěli smazat z e-mailového serveru, nyní umístěna v off-line archivech deseti
uživatelů. Tyto archivy ovšem mohou být ve skutečnosti uloženy na souborovém
serveru. Další úskalí se skrývá v tom, že nepříliš inteligentní uživatelé někdy
náhodně vytvoří off-line archiv důležitého e-mailu na laptopu, což vede k tomu
výsledku, že důležité intelektuální vlastnictví není zálohováno vůbec.
Systémy pro archivaci e-mailů řeší problém s místem tím, že vytáhnou staré
e-maily, velké přílohy a redundantní zprávy z více poštovních serverů a namísto
toho je uloží v konstantně přístupné lokalitě. E-maily a přílohy se jeví, jako
by stále byly na poštovním serveru, ve skutečnosti jsou ovšem uloženy někde
jinde. To vede ke zrychlení zálohování i obnovy na e-mailovém serveru, šetří
místo a eliminuje redundanci v rámci celého prostředí, přičemž to často přinese
vysokou návratnost investic (ROI) pro IT oddělení, jakmile je systém archivace
e-mailů implementován.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.