Zálohování dat na Měsíci

Řada firem považuje svá data za natolik důležitá, že jejich zálohy umisťuje na nejrůznější místa na Zemi. A komu...


Řada firem považuje svá data za natolik důležitá, že jejich zálohy umisťuje na
nejrůznější místa na Zemi. A komu už připadá naše planeta příliš malá a příliš
zranitelná, bude moci v dohledné době zálohovat data na Měsíci.
Kalifornská společnost TransOrbital (http://www.transorbital .net/) je první
soukromou firmou, která získala v USA povolení vyslat svou sondu k Měsíci. V
rámci projektu, který byl zahájen v roce 2001, by měla být letos k naší
přirozené oběžnici vyslána první komerční vesmírná loď bez posádky. Jejím
úkolem je vyzkoušet nový přístup k výzkumu vesmíru.
TransOrbital totiž hodlá využít sériově vyráběné přístroje běžně dostupné
každému smrtelníkovi. Projekt snímkování Měsíce a Země z vesmíru počítá s
digitálními fotoaparáty a s kapesními počítači HP iPaq, které budou se zemí
spojeny prostřednictvím vestavěných bezdrátových přípojek.
Jedním ze zdrojů příjmů by měl být prodej záběrů z Měsíce. Průzkumný modul by
měl nasnímat jeho celý povrch s rozlišením až 1 metr. K financování výpravy
přispívá i náklad, který má sonda nechat dopadnout na Měsíc. Jedná se o kapsle
s lidským popelem, vizitkami, fotografiemi a texty zapsanými na připojeném
disku.
Hlavním cílem projektu je ovšem něco jiného. Zakladatel firmy Dennis Laurie
hodlá na Měsíci vybudovat farmu serverů, které budou určeny k nejbezpečnější-mu
známému zálohování dat. Ve srovnání se Zemí je Měsíc podstatně bezpečnějším
místem. Prakticky jediné nebezpečí představují meteority, které bombardují
povrch tohoto tělesa. Pravděpodobnost zásahu je však zanedbatelná a riziko může
dále snížit dostatečně silné pancéřování serverů.
První let ještě nepočítá s měkkým přistáním na Měsíci ani s umístěním serverů.
Měl by prozatím ověřit odolnost přístrojů v drsném lunárním prostředí a
samozřejmě i způsob propojení s pozemskými základnami. Pokud jde o komunikační
stránku věci, velkým favoritem se jeví laserová pojítka, která jsou méně
náchylná na rušení než elektromagnetické vlny. Zpoždění způsobené vzdáleností
obou vesmírných těles je v případě zálohování dat zanedbatelné.
TransOrbital nyní vybírá takové servery, které jsou schopny pokračovat v
činnosti i při poruše nebo poškození některých komponent. S vysláním správce,
který by na datovou farmu dohlížel, se totiž prozatím nepočítá.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.