Zálohování je když....

V současné době je téměř každá firma odkázaná na informace v elektronické podobě a byť i krátkodobý výpadek, p...


V současné době je téměř každá firma odkázaná na informace v elektronické
podobě a byť i krátkodobý výpadek, při kterém může dojít rovněž ke ztrátě dat,
může mít pro ni katastrofální následky, zejména pokud správce podcení nutnost
jejich pravidelného zálohování.
V současné době je na našem trhu několik velkých řešení pro zálohování
rozsáhlých sítí, my jsme se podívali na dva významné zástupce tohoto segmentu
trhu programy BrightStor ARCserve 2000 od firmy Computer Associates a na Backup
Exec 8.6 společnosti Veritas. Jde o dva zálohovací systémy, které patří do
kategorie velkých řešení, jsou tedy koncipovány pro zpracování dat z rozsáhlých
sítí s desítkami serverů a stovkami pracovních stanic, přičemž si poradí s
nástrahami různých prostředí. My jsme měli v obou případech k dispozici
programy určené platformě MS NT/2000 Server, případně Advanced Server.

CA BrightStor ARCserve 2000
Prvním recenzovaným programem je BrightStor ARCserve 2000 (dále jen ARCserve),
nástroj vhodný pro komplexní zálohování firemních dat z velkého množství
serverů. ARCserve se dodává ve třech základních verzích, v námi testované
(označované 2000) pro serverové systémy Windows 2000 a dále pak pro operační
systémy Linux a NetWare. Na straně klienta ARCserve podporuje OS Windows,
Linux, ale i HP-UX, Solaris a Novel NetWare.
Číslovka 2000 v názvu produktu znamená, že tato verze již plně podporuje
systémy Windows 2K a oproti předchozí verzi nabízí řadu vylepšení. Hlavní
novinkou "dvoutisícovky" je možnost zálohovat Windows 2000 Active Directory,
což dovoluje v případě havárie serveru obnovit původní nastavení ve velmi
krátké době. Díky velkému množství agentů je ARCserv schopen se napojit na
širokou škálu pracujících serverů a zálohovat z nich data i během jejich
činnosti, což dovoluje prakticky nepřetržité zálohování. Záleží tedy jen na
bezpečnostní koncepci dané firmy a jejích požadavcích, jak bude zálohování
řešit. Z početné armády agentů, za které si však musíte připlatit, jmenujme
například aplikační a poštovní servery jako Oracle, MS SQL, MS Exchange,
Sybase, Informix, Lotus Notes, SAP R/3, Groupwise apod.
Program ARCserve 2000 zvládne realizovat i náročné procesy v rozsáhlých sítích
s heterogenním prostředím velkých korporací s mnoha servery běžícími na různých
operačních systémech. Tomu odpovídá například i podpora velkokapacitních
zálohovacích systémů SAN (Storage Area Network). ARCserve 2000 nyní také
obsahuje plnou podporu Microsoft Clusteru a nabízí integrovaný antivirový
program, který přímo kontroluje zálohované soubory a v případě napadení viry
(pokud to jde) se je pokouší vyléčit.
Data o zálohách a nastavení setů program ukládá na jeden server do
centralizované databáze. ARCserve 2000 může využívat buď svoji nativní
databázi, nebo může ukládat data do relační databáze Microsoft SQL, což dále
zvyšuje spolehlivost a robustnost daného řešení. Prostředí programu je
rozděleno do logických oblastí, kterými jsou zálohovací mechaniky a média,
zálohovací úlohy a statistiky a sestavy. Program podporuje jak samostatné
zálohovací mechaniky typu DAT, LTO nebo DLT, tak páskové knihovny a
robotizované systémy. Jejich podpora není standardní a je nutné ji
doinstalovat. Otázka médií a jejich rotace v zálohovacím cyklu je velmi
propracovaná. Uživateli je nabídnuta doporučená varianta cyklu a její
rozplánování na jednotlivé dny. Program dává k dispozici velké množství
podmínek a postupů, které lze pro tvorbu cyklu použít. Připravené úlohy se
následně ukládají do databáze, přičemž k jejich automatickému spouštění můžete
použít nabídku Servis, která sleduje jejich načasování, provádí, ukončuje a
hlásí výsledky nastaveného běhu. Administrátor pak má na konci procesu díky
propracovanému systému logování přehled o celém průběhu zálohy. Nechybí zde
také přehledný generátor sestav, které správci poslouží buď jako doklad o
prováděných zálohách nebo případně k evidenci.
Při našem testu jsme použili zálohovací mechaniku SuperDLT Seagate Viper 220,
se kterou pracoval ARCserve zcela bez zakolísání. Nastavení jednotlivých úloh i
samotný běh byly bez problémů a práce byla velmi intuitivní. Díky množství
průvodců jsme prvotní nastavení zvládli velmi rychle. Následně jsme prováděli
zálohu několika serverů, převážně se systémy Windows NT 4.0 a Windows 2000.
Použili jsme také agenta na zálohu dat z aplikačního serveru Lotus Notes, dále
pak MS SQL a Sybase. Celkem se jednalo o 7 serverů, přičemž celý backup set
obsahoval přibližně 25 GB dat. Instalace agentů na jednotlivé stanice proběhla
velmi rychle a bezchybně, a protože jsme je instalovali pomocí funkce remote,
tak se na ostatní stanice nahrály automaticky. Tato volba dovoluje
administrátorovi serveru instalovat i sledovat provoz agentů na jednotlivých
serverech přímo z jeho PC.
ARCserve patří do kategorie velkých zálohovacích řešení a dovoluje vytvořit
velmi propracovaný zálohovací mechanismus. Zajímavý je zejména z hlediska
množství poskytovaných agentů pro rozličné aplikační servery a podporu mnoha
operačních systémů. Také je třeba zmínit širokou podporu zálohovacích zařízení.

Veritas Backup Exec 8.6
Veritas Backup Exec patří podobně jako ARCserve do skupiny velkých zálohovacích
systémů a najde uplatnění zejména ve velkých sítích s desítkami serverů a
stovkami stanic. Jádrem programu je aplikace Backup Exec, která spolupracuje s
množstvím volitelných agentů, kteří pak umožňují zálohovat data z rozdílných
operačních systémů a aplikací.
Backup Exec je k dispozici ve verzích pro operační systémy Novell NetWare a
Microsoft Windows NT a 2000.
Samotná instalace na serveru Windows 2000 si vyžádá okolo 45 MB a program
potřebuje pro svůj běh zhruba 24 MB paměti. Samozřejmě platí, že čím více volné
paměti, tím lépe. Doporučujeme počítat se 2 až 4 GB volného diskového prostoru
pro soubory, do kterých se odkládají informace o provozu programu, zálohovaných
souborech atd. Tato hodnota může být samozřejmě větší a závisí na množství
zálohovaných dat.
Ovládání základních funkcí programu se provádí z hlavní nabídky, která je
logicky rozdělena do několika funkčních bloků, odpovídajícím konkrétních
činnostem.
Po instalaci je nutné nastavit a zprovoznit zálohovací zařízení, na která se
budou data ukládat. Veritas Backup Exec podporuje velmi širokou škálu produktů
od mechanik DAT 8mm přes DTL, LTO až po páskové knihovny s několika
mechanikami. Celkem jde o 845 zařízení od několika desítek výrobců. Většinou
jsou to zařízení na sběrnici SCSI, některá i na IDE. V našem případě jsme bez
problému provozovali mechaniku Seagate Viper 220 s rozhraním SCSI 2 Ultra Wide.
Kromě samostatných zálohovacích mechanik je Veritas Backup Exec schopen řídit a
ovládat velké zálohovací knihovny, sledovat pohyb pásek, indexovat jejich
obsah. Samostatnou kapitolou je pak využití zařízení SAN, což ukazuje na fakt,
jak škálovatelný dovede Veritas Backup Exec být.
Po nastavení jednotlivých zařízení a přípravě zálohovacích médií je nutné
definovat zdroje dat. Tím může být jak lokální disk, síťový disk namapovaný
přes operační systém, tak agent běžící na jiném serveru. U agentů bychom se na
moment zastavili, neboť jde o silnou stránku tohoto programu. Během provozu
aplikačních či souborových serverů bývají zpracovávaná data pro ostatní
aplikace uzamčena. Díky odpovídajícímu agentovi (za příplatky, viz tabulku) pak
jsou tato data dostupná 24 hodin denně. Dokáží se napojit například na SQL
server a zálohovat tabulky, které byly v určitém časovém úseku změněny, nebo
například agent pro Lotus Domino umí zálohovat jen dokumenty z daných databází,
aniž by se musely zálohovat vždy celé. Takových agentů je od Veritasu k
dispozici velká škála: pro MS Exchange, SQL Server, dále pro Lotus Domino,
Oracle nebo pro SAP R/3. Veritas nabízí i zajímavý bundle tzv. verzi Backup
Exec Small Bussines Server, kdy za cenu základního produktu navíc obdržíte
agenty pro MS Exchange a SQL Server.
Dalším znakem programu Backup Exec je orientace na maximální spolehlivost.
Systém je možné instalovat v podobě clusteru, což znamená, že zálohování je
prováděno z několika serverů najednou. Pokud tedy některý ze serverů havaruje,
další server zálohování převezme a dokončí. Veritas Backup Exec je vhodný k
zálohování v prostředí rozsáhlých sítí. Díky agentům může zálohovat desítky
serverů a aplikací, přičemž nabízí jejich centrální správu. Díky webovému
rozhraní je pak možné sledovat samotný proces zálohování z libovolného místa
sítě. Pokud tedy hledáte softwarové řešení použitelné pro zálohování středních
a velkých sítí, stojí Veritas Backup Exec jistě za zvážení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.