Zálohování od serveru až po SAN

Předplatitelé Computerworldu obdrží spolu s příštím vydáním našeho týdeníku rovněž první CD-ROM nového tisíc...


Předplatitelé Computerworldu obdrží spolu s příštím vydáním našeho týdeníku
rovněž první CD-ROM nového tisíciletí. Partnerem tohoto disku je společnost
Hewlett-Packard. Na naše otázky při této příležitosti odpovídá Martin Havlíček,
který u českého zastoupení HP působí ve funkci Software Business Managera.
Pane Havlíčku, co nabízí HP předplatitelům Computerworldu na našem společném
CD--ROMu?
Čtenáři získají možnost vyzkoušet si software pro zálohování neomezeného počtu
počítačů v prostředí Microsoft Windows, a to HP OpenView OmniBack II. Toto
řešení podporuje řadu různých platforem a vyznačuje se snadným grafickým
ovládáním. Cena produktu je srovnatelná s cenou jedné zálohovací mechaniky.
Zároveň musím zdůraznit speciální licenční politiku HP OV OmniBack II. Diskoví
agenti zabezpečující čtení dat z datových médií a aplikací se nelicencují,
takže je možné zálohovat neomezené množství počítačů bezplatně.
Pro předplatitele CW je jistě zajímavé, že do ruky se jim dostává plnohodnotný
software omezený pouze časově, který lze dále upgradovat podle momentálních
potřeb. Tak nedochází ke zbytečným finančním ztrátám v důsledku nutnosti
rozšířit stávající konfiguraci OmniBacku. Všichni předplatitelé Computerworldu
navíc získávají možnost 10% slevy.
Jak byste stručně charakterizoval řešení HP OpenView OmniBack II?
OmniBack je schopen zálohovat vše od jednoho serveru pod Windows až po náročná
řešení SAN (Storage Area Networks), s mnoha servery postavenými na různých
platformách, s páskovými knihovnami a velkým množstvím aplikací. Z jediné
manažerské konzole lze řídit buď zálohování lokální (lokální data na lokální
pásku), síťové (vzdálená data na lokální pásku), nebo vzdálené (vzdálená data
na vzdálenou pásku). Vlastní přenos dat se totiž odehrává pouze mezi diskovým a
páskovým agentem, takže síť není zbytečně zatěžována přenášením dat přes
manažerskou konzoli. Ta celý proces pouze řídí a kontroluje.
Jaké hlavní výhody poskytuje HP OV OmniBack II svým uživatelům?
Důležitá je úspora času při instalaci a následném provozu. Po nastavení
zálohovacího kalendáře funguje Omniback prakticky bez zásahu operátora.
Současným sdílením zálohovacích zařízení více různými systémy lze docílit i
významných úspor na páskách, mechanikách a dalším hardwaru.
Přirozenou vlastností našeho produktu je vysoká spolehlivost uložených údajů.
Software při zápisu kontroluje stav média a v případě poškození vyřadí pásku z
dalšího používání. Zároveň si uchovává informace o fyzickém uložení datového
nosiče, např. skříň, police nebo pozice v zásobníku.
OmniBack má také velmi sofistikovaný systém integrace s ostatními aplikacemi a
komunikace s operátorem. Umožní nastavit operátorovi automatické spuštění
určité akce před zahájením samotného zálohovacího procesu, popřípadě po jeho
skončení. Zprávu o úspěšnosti zálohování je možno odeslat obsluze do e-mailu
nebo na mobilní telefon jako SMS. Pomocí skriptů lze OmniBack snadno integrovat
do stávajícího prostředí provádět kontroly souborů, upozorňovat uživatele,
vypínat aplikace a další.
Můžete uvést příklad využití automatizace provozu OmniBacku v praxi?
Představme si firmu, kde pod MS Windows běží firemní aplikace (např. zákaznická
databáze ve FoxPro aj.). Tento program je pro firmu velmi důležitý. Je používán
celý den, takže není možnost jej vypnout a zazálohovat jinak než přes noc.
Pomocí skriptů lze zajistit odeslání zprávy všem uživatelům, že aplikace bude
vypojena. Pak je aplikace vypnuta a zahájeno zálohování. Po skončení je
aplikace znovu spuštěna. Poté je odeslána všem uživatelům zpráva, že aplikaci
lze opět využívat. Zároveň je odeslána zpráva s aktuálním výsledkem zálohy
operátorovi pomocí SMS na mobilní telefon nebo do e-mailu.
Jak řeší OmniBack zálohování otevřených souborů?
Pro zálohování otevřených souborů v prostředí MS Windows je použit standardní
software OpenFile Manager firmy St. Bernard.
Jaké metody zálohování OmniBack podporuje?
OmniBack standardně podporuje tři základní metody: full, incremental a
differential. Tyto metody lze kombinovat tak, aby byly minimalizovány časové
nároky nejen na zálohování, ale i na obnovu dat. Unikátní je možnost definovat
devět úrovní inkrementálního zálohování dat.
Je během vlastního zálohování používána komprimace?
Mnoho páskových mechanik disponuje hardwarovou kompresí dat, která je nezávislá
na použitém zálohovacím softwaru. Tu samozřejmě OmniBack podporuje a navíc
dovoluje data softwarově komprimovat na úrovni agentů, což přináší znatelnou
úsporu vzhledem k nižšímu objemu přenesených dat mezi diskem a mechanikou.
Zajímavostí je také možnost kódování přenášených dat pro znesnadnění
neautorizovaného přístupu k nim. Lze rovněž použít vlastní kódovací nebo
šifrovací algoritmus k zajištění ještě vetší bezpečnosti zálohovaných dat.
Kdo je typickým uživatelem řešení HP OpenView OmniBack II?
Ve světě je OV OmniBack instalován u několika tisíců společností, v České
republice se jedná již o více než sto instalací. Většinou jsou to zákazníci,
kteří kladou důraz na vysokou spolehlivost zálohování a podporu heterogenního
prostředí. Díky integraci s ostatními produkty HP OpenView není OmniBack jen
obyčejným produktem pro zálohování. Jde o kompletní řešení, které je integrální
součástí konceptu společnosti Hewlett-Packard pro centrální správu a dohled IT
infrastruktury.(kap, pah)
1 0304 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.