Zálohujte s Retrospectem

Velmi často je jedním z důvodů, proč se data nezálohují, složitost celého procesu zejména v menších organizacích,...


Velmi často je jedním z důvodů, proč se data nezálohují, složitost celého
procesu zejména v menších organizacích, které nemají správce sítě nebo
technické oddělení. Program Retrospect 5.5 Server Backup, jehož recenzi vám
přinášíme, je ukázkou toho, že jde dělat věci i jednoduše.
Retrospect je určen pro operační systémy rodiny Windows, konkrétně Windows
95/98/ME, NT a 2000, a komunikuje s klienty po lokální síti protokolem TCP/IP.
K dispozici je klientský program, s jehož pomocí je možné zálohovat i počítače
s operačním systémem Mac OS.
Programátoři Retrospectu byli při jeho vývoji vedeni snahou po naprosté
spolehlivosti a přehlednosti celého procesu zálohování. K tomu využili několik
netradičních patentovaných postupů. Jedním z nich je technologie
IncrementalPlus, která slouží k porovnávání souborů, zálohovaných v předchozím
běhu programu, s těmi, které jsou na discích určené k zálohování.

Instalace
Program Retrospect je na dnešní poměry velmi nenáročný. Spokojí se s 50MB
diskovým prostorem a 64MB pamětí. Po našich zkušenostech se zálohováním však
musíme konstatovat, že čím rychlejší počítač, tím se zkracuje zálohovací
proces. Samozřejmě podobnou definici lze vztáhnout také na zálohovací médium,
čímž se dostáváme k otázce, na co zálohovat. Po instalaci a prvním spuštění
programu je třeba nastavit zálohovací mechaniky. Je přitom obdivuhodné, na co
všechno umějí data ukládat: výměnné mechaniky Zip, Jaz, Superdisk (LS--120),
DVD-RAM a MO disky, dále DVD-R nebo CD-R/RW. Z páskových mechanik jsou to snad
všechny, o kterých jste kdy mohli i jen slyšet: 8mm, AIT/
/AME, DAT, DLT, DTF, DC6000, LTO, Travan a VXA. Soupis podporovaných
zálohovacích knihoven by zabral pěkných pár odstavců. Jako poslední způsob je
zálohovaní do speciálního souboru na běžný pevný disk. Retrospect si prostě
rozumí skoro se vším, co lze připojit na sběrnice ATAPI, SCSI, USB nebo IEEE
1394. Se zařízeními na SCSI komunikuje Retrospect přímo prostřednictvím ASPI,
na ostatních sběrnicích využívá ovladače Windows. V rámci našeho testu jsme
používali zálohovací mechaniky Seagate Viper 200 s kapacitou 100 GB a mechaniku
VXA s kapacitou 33 GB. Obě na sběrnici SCSI a pod operačním systémem Windows
2000.

Zálohování
Samotný proces zálohování v případě Retrospectu vyžaduje následující kroky:
Nejdříve vytvoříte tzv. Backup Set, místo, kam se ukládají informace o použitém
zálohovacím médiu (pásce, souboru) a jež nastavuje šifrování ukládaných dat a
přístup k obsahu setu pomocí hesla. Následně již pouze označíte data, která se
budou zálohovat, přičemž označit můžete také klienty Retrospectu běžící na
jiných počítačích v síti (o klientech ale později).
Další volba rozhoduje o výběru souborů do zálohy. K dispozici je možnost
vytvořit velmi přesné výběry podle například typu souborů, jejich velikosti a
umístění, klidně ale mohou být zálohovány kupříkladu jen tabulky v Excelu
umístěné v adresáři finančního ředitele a v intervalech 5 minut.
Na závěr uživatel rozhodne o tom, bude-li se provádět plná nebo přírůstková
záloha a zdali program porovná po provedení zálohy zapsané soubory s originály.
Takto nastavený zálohovací profil je možné uložit. Zálohu lze spouštět také v
automatickém režimu, podle časového plánu, což dovoluje proces zálohování velmi
zjednodušit a umístit do pozdních hodin. Průběh zálohy je možné sledovat v
okně, kde se zobrazuje rychlost zálohování, právě ukládaný soubor, počet
zbývajících souborů a objem zálohovaných souborů.

Obnova dat
Řekněme, že je čtvrtek odpoledne a jeden z uživatelů oznámil správci sítě
ztrátu souborů z adresáře na serveru. Ten by teoreticky vzal pásku, kde je
poslední plná záloha všech souborů provedená v neděli a pak rozdílové zálohy
provedené v rozmezí pondělí až středy. Administrátor používající jiný program
než Retrospect zřejmě stráví několik hodin prohledáváním pásek a postupným
vybíráním souborů daného uživatele. S Retrospectem je však obnova dat otázkou
desítek minut. V plné záloze stačí zadat příslušný adresář a cíl pro obnovu,
přičemž můžete data obnovovat do stejného místa se zachováním adresářové
struktury nebo vybrat pouze jednotlivé soubory. Pak se do stejného místa zvolí
obnova z rozdílových záloh. Retrospect porovná všechny Snapshoty a obnoví vždy
poslední verzi daného souboru. Takže pokud byl např. soubor dopis.doc zálohován
postupně v pondělí, úterý a středu, budete mít k dispozici středeční verzi. Je
samozřejmě možné provést postupné obnovení všech tří verzí souboru z
předchozích záloh. Můžete však také z obsahu Snapshotu ručně vybrat požadované
soubory.

Disaster Recovery
Verze Retrospectu 5.5 nabízí novou funkci Disaster Recovery, která umožňuje
připravit záchranné CD pro případ naprostého zhroucení systému počítače.
Retrospect po provedení pokud možno kompletní zálohy systému vytvoří ISO
soubor. Ten je pak možné pomocí libovolného vypalovacího programu uložit na
CD-R nebo CD-RW médium. CD obsahuje nejnutnější systémové soubory pro spuštění
operačního systému a ze zálohy obnoví data do podoby, v jaké se nacházela v
okamžiku zálohy. Podporovány jsou všechny verze operačního systému Windows od
95 po 2000 Server.

Retrospect Client
Tento program je určen k zálohování počítačů v síti. Uživatel má na výběr ze
dvou variant. Buď může namapovat každý počítač, který chce zálohovat v programu
Retrospect, nebo zálohovat data prostřednictvím klienta. Ta druhá varianta má
několik výhod. Klient přistupuje k souborům na počítači jako lokální uživatel s
účtem nejvyšší priority, a nedojde tak k vynechání souborů, které mohou být v
čase zálohování používány jiným programem. Další výhodou je možnost zálohovat
například mobilní uživatele (pouze však ve spojení technologie Retrospect
Server a Retrospect Client).
Klient dále dovoluje zálohovat počítače, které nejsou ve stejné síti.
Retrospect se dokáže orientovat podle DNS záznamu nebo podle zadané IP adresy,
je tedy možné například zálohovat data na pobočkách firmy šifrovaným spojením
Retrospect Serveru a klienta po síti Internet. Nebo ukládat data pracovníka,
který je na služební cestě a přihlašuje se po Internetu do firemní sítě.
Přistup na klienta je samozřejmě možné šifrovat a chránit heslem.
K dispozici jsou klienti pro prostředí Windows, Mac OS a samostatný klient pro
poštovní server Exchange. Škoda, že Retrospect nepodporuje více systémů, a to
jak operačních, tak poštovních nebo databázových.

Hodnocení
Retrospect byl testován na počítači s procesorem Xeon 500 MHz, pamětí o
velikosti 1 GB, diskovým polem 50 GB a OS Windows 2000. Celkový objem
zálohovaných dat byl 30 GB ve zhruba 450 tisících souborů. Rychlost zálohování
závisela zejména na výkonu počítače, ze kterého se data četla, a potom na
cílovém médiu. Zálohování probíhalo tempem od 25 do 360 MB dat za minutu.
Retrospect dokáže provádět softwarovou kompresi ukládaných dat, což zvyšuje
nejen kapacitu zařízení, která nemají zabudovanou kompresi, ale i zvyšuje
rychlost zálohování. Rovněž vyhledávání v seznamu souborů je velmi rychlé a
snadné.
Retrospect je dle našeho názoru vynikající zálohovací program a je dodáván v
několika verzích, které se od sebe liší způsobem využití a schopnostmi.
Retrospect Express je určen pro jeden počítač a pracuje se zálohovacími
jednotkami, jako je Zip, Jaz, MO nebo pevný disk. Dalšími prodávanými verzemi
jsou pak Desktop, Workgroup a nejvyšší je Server. Tyto verze se od sebe liší
podporou hardwarových zařízení nebo prací s klienty. Klienty je možné dokupovat
po sadách které obsahují 5, 10, 50 a 100 licencí. Velmi dobře je zpracovaná
dokumentace programu. Nesoustřeďuje se pouze na popis funkcí, ale seznamuje
uživatele i s obecnými zásadami zálohování dat a vysvětluje, jak nejefektivněji
zálohování plánovat.
Co ale musíme Retrospectu vytknout, je menší počet specializovaných klientů.
Konkurenční produkty nabízejí například podporu Lotus Domino, SQL serverů nebo
Novell Netware. Další připomínku bychom měli k tomu, že Retrospect má sice ve
Windows NT nebo 2000 službu, která dokáže zajistit spouštění podle časového
plánu, ale pouze pokud je uživatel přihlášen na počítači. Program totiž
vyžaduje spuštění v okně. Pokud není uživatel přihlášen, záloha neproběhne. Jde
sice o omezení, ale ne nijak zásadní.
Hledáte-li takový zálohovací program, který podporuje velké množství
zálohovacích zařízení, snadno se ovládá, je spolehlivý a výkonný, je Retrospect
Server Backup 5.5 správná volba.
1 1610 / zaj

Shrnutí
Retrospect Server Backup 5.5
Zálohovací software
Plus: cena, výkon, široká podpora hardwaru
Minus: menší počet klientů pro různé aplikace a platformy
Zapůjčil: Quentin,
www.dtpobchod.cz
Cena (vč. DPH): 30 000 Kč (verze pro 100 uživatelů)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.