Zaměřeno na koordinaci

Mezi množstvím nových termínů v oblasti informačních technologií se v poslední době objevil pojem "Facility manageme...


Mezi množstvím nových termínů v oblasti informačních technologií se v poslední
době objevil pojem "Facility management". Jedná se o výraz, který je poměrně
neznámý a mohl by svádět k mylné domněnce, že jde o nástroje určené pro správu
budov.
Toto je ale pravda jen částečně. Obecně lze facility management definovat jako
metodu, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnost a
pracovní prostředí, která v sobě zahrnují principy obchodní administrativy,
architektury, humanitních a technických věd. Facility management pomáhá při
vzájemné souhře jednotlivých činností a umožňuje jejich pružnou koordinaci.
Systémy facility managementu většinou vycházejí z CAD programů a jsou doplněny
databází pro uložení dalších informací. Můžete mít k dispozici půdorysy všech
podlaží určených budov a jejich obsazení pracovníky. Z těchto údajů lze velmi
rychle zjistit seznam místností s nadměrnou plochou na jednoho pracovníka.
Lepší orientaci v datech získáte, pokud se vám zmíněné výsledky graficky
znázorní. Na základě těchto informací je možné naplánovat přestěhování
některých pracovníků a docílit tak úspor místa a provozních nákladů. Operativně
lze řešit výpadek pracovníka nebo optimalizovat stěhování.
V neustále se měnícím prostředí je nutné, aby vedení organizace bylo schopné
přijímat rozhodnutí v reálném čase a to na základě pravidelných a úplných
informací. Hlavní náplní facility managementu je řízení optimalizace
jednotlivých procesů a činností, které tvoří jádro činnosti organizace.
Zmíněný termín si nejlépe představíme na konkrétním příkladu situace v
nemocnici. Každý si asi dovede představit, že rozsah činností je zde široký a
řídit všechny procesy není jednoduchá záležitost. Prvotní činností je
samozřejmě péče o pacienty, na což přímo navazuje např. správa budov, správa
majetku, využívání prostor, plánování rekonstrukcí, stěhování, úklid, údržba
apod. Jedná se sice o podpůrné činnosti, ale svými náklady a výsledky se
významně podílejí na celkovém hospodaření a chodu organizace, proto je nezbytná
jejich optimalizace, což je v praxi poměrně hodně náročný proces.
Zavedení facility managementu se značně liší od prodeje či nákupu běžných
programů. Systém musí být optimálně připraven pro dané prostředí a musíte
určit, které činnosti a jevy chcete sledovat. Je zřejmé, že tato rozvaha je
časově dosti náročná a právě v této fázi firma zjistí, zda je nasazení facility
managementu pro ni výhodné. Dalším významným krokem je naplnění systému daty,
která představují pravděpodobně tu nejcennější položku.
Facility management se začal ve světě prosazovat už od roku 1980, kdy byla ve
Spojených státech založena profesní nezisková organizace IFMA (International
Facility Management Association) řídicích pracovníků a firem zabývajících se
touto problematikou. IFMA dosáhla za dobu svého působení velkého vlivu v mnoha
zemích světa. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a efektivnosti organizací
doporučuje IFMA využívat systémy CAFM (Computer Aided Facility Management) a
CIFM (Computer Integrated Facility Management).
Mezi nejčastější uživatele těchto systémů patří průmyslové podniky,
telekomunikační společnosti, majitelé a správci realit, banky, pojišťovny,
hotelové komplexy a obchodní domy, univerzity, nemocnice nebo veřejné instituce.
Zahraniční studie ukazují, že při správném využití systémů CAFM/CIFM lze
docílit až 30% úsporu provozních nákladů a snížit prostorové nároky až o 40 %.
Optimálním řešením přitom nejsou jen nejnižší náklady, ale také co nejlepší
pracovní podmínky. Systémy CAFM/CIFM potom slouží pouze jako nástroj k
uplatnění těchto principů.
Jedním z prvních představitelů tohoto systému na našem trhu je firma Nemetschek
se svým systémem ALLFA. Systém ALLFA je komplexní CAFM/CIFM systém, který
podporuje bázi grafických 2D/3D dat a relační databázový systém, ve kterém jsou
uloženy všechny související informace.
9 0565 / ramn

Facility management slouží pro získávání informací a podporu rozhodování v
oblastech:
koordinace nové výstavby, rekonstrukce a stěhování,
nákupy vnitřního vybavení a nábytku,
správa prostor a úklidu,
správa nemovitého a movitého majetku,
sledování provozních nákladů v budovách,
zajištění externích služeb,
kontrola provozu v budovách,
údržba a engineering.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.