Zaostřeno na informační systémy

Jak jste si mohli již přečíst na titulní straně, uspořádala společnost Comparex při příležitosti své výroční ...


Jak jste si mohli již přečíst na titulní straně, uspořádala společnost Comparex
při příležitosti své výroční tiskové konference v německém Mannheimu také
seminář věnovaný podnikovým informačním systémům a problematice jejich zavádění
a správy.
Seminář
V jeho úvodu promluvil Petr Dadam z Univerzity v Ulmu, který se ve své řeči
zaměřil na několik základních témat souvisejících s velkými výpočetními systémy
a to na data warehousing, kde zdůraznil především problémy se zajištěním dobré
organizace uchovaných dat, jejich čerstvostí a konzistencí, bezprostřední
dosažitelností a s dostupností odpovídajících nástrojů pro práci s nimi.
Dalším tématem jeho přednášky bylo porovnání databází relačních s objektově-
orientovanými a objektově-relačními s ohledem na organizaci dat a snadnost
jejich zpracování. Podle jeho názoru je vývoj OODBMS (objektově-orientovaných
databázových systémů) s komplexní sadou funkcí velmi drahý a zůstává otázkou,
zda jej trh zaplatí.
Různým typům uspořádání informačních systémů Client/Server byl věnován další
úsek přednášky, zvláštní pozornost pak byla věnována problému tzv.
distribuovaného deadlocku (situaci, kdy se procesy, které na sebe vzájemně
čekají např. z důvodu uvolnění nějakých prostředků, dostanou do smyčky, takže
nikdy neskončí). V závěru se Dr. Dadam věnoval ještě aplikacím orientovaným na
podnikové procesy a s nimi souvisejícímu middlewaru a posléze upozornil na
nebezpečí vyplývající ze zdánlivě laciného nasazení takového systému, jehož
následná údržba poté velmi rychle spolyká krátkodobý zisk dosažený při jeho
pořízení a celkové náklady na vlastnictví takového systému podstatně převýší
náklady na profesionální (a profesionálně nasazený) systém.
Jedna myšlenka, která zazněla v rámci jeho příspěvku, si nepochybně zaslouží
zvýraznění: "V distribuovaném systému máte chybu v těch součástech, o kterých
jste ani nevěděli, že existují."
Následující přednáška pana von Wehrdena se zaměřila na rozbor současných
aktivit Comparexu, tedy na oblast služeb v oblasti budování počítačové
infrastruktury včetně sítí, zajištění určitého stupně bezpečnosti, zálohování a
restrukturalizace stávajících systémů a v aplikační oblasti pak na data
warehousing, elektronickou komerci a aplikace SAP R/3 včetně migrace dat do
těchto aplikací a jejich ladění.
V rámci svého příspěvku se pak odkazoval na Comparexem nabízené mainframy,
síťové vybavení a také běžné méně výkonné servery. Zde mj. vyjádřil
přesvědčení, že je v současnosti patrný určitý tlak na unixové servery a to
zdola od NT-serverů a shora od systémů OS/390.
Comparex
Vraťme se ale na závěr ještě ke společnosti Comparex. Tato firma byla založena
v roce 1987, poté co se ovšem její mateřská společnost BASF již delší dobu
angažovala na trhu zálohovacích zařízení a v roce 1980 uvedla na trh první
mainframe společnosti Hitachi. Po založení Comparexu byly všechny tyto aktivity
převedeny právě na novou společnost. V současné době vlastní BASF 60 % jejích
akcií, 40 % náleží jihoafrickému Persetelu.
Comparex má v současnosti pobočky v řadě evropských zemí, mj. např. v Polsku,
Španělsku, Maďarsku, Rakousku a samozřejmě také v České republice. Hlavní
zákazníci této společnosti pocházejí z řad finančních a telekomunikačních
společností.
Pokud jde o budoucí výhledy, představitelé společnosti počítají s dalším
poklesem cen tak, jak bylo již uvedeno ve výše zmíněném článku. Zástupci firmy
však vidí vzhledem k současnému hladu po zpracování dat budoucnost
optimisticky; hodně si slibují také od před měsícem uvedené série systémů pro
uchování dat Tetragon, označené T2100. Další nárůst zakázek předpokládají v
oblasti komplexních řešení a to i v oblasti sítí.
8 0971 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.