Zaostřeno na pirátské kauzy

O posledním vývoji v široce medializované kauze Mironet i o výsledcích protipirátské akce Mystery shopping 2000 inform...


O posledním vývoji v široce medializované kauze Mironet i o výsledcích
protipirátské akce Mystery shopping 2000 informovala v minulém týdnu společnost
Microsoft. Její představitelé mj. zdůraznili, že těmito aktivitami reagují na
stížnosti podvedených koncových uživatelů i prodejců legálního softwaru, kterým
prodejci-piráti nekale konkurují.
V rámci akce Mystery shopping bylo v ČR i na Slovensku navštíveno 903 prodejen,
ve kterých nakupující kontroloři obdrželi 571 nabídek počítačů. V 81 % z nich
byl zahrnut legální software, v 10 % nelegální software a 9 % činila tzv. nahá
PC (bez softwaru). 90 % nabízeného legálního softwaru pocházelo od Microsoftu.
Na základě uskutečněných šetření (ve všech protipirátských akcích Microsoftu od
října 1999) bylo zahájeno 26 trestních stíhání a došlo k vynesení 3 rozsudků,
které ovšem zatím nenabyly právní moci (ve všech případech odsouzení podali
odvolání). Jen pro zajímavost: typicky byl navržen podmíněný trest vazby na 1
rok s odkladem na 2-2,5 roku a pokuta 100 tisíc Kč, resp. zabavení PC a
datových médií.
K dalšímu vývoji došlo také v kauze Mironet. V pondělí 12. února zaslal Obvodní
úřad vyšetřování pro Prahu 6 majiteli firmy a jeho právnímu zástupci sdělení
obvinění z porušení autorského práva a zneužití dat na nosiči záznamů.(pen)
1 0315 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.