Zaostřeno na portály

Portály už nejsou pouhými oživenými intranety. V současné době existuje mnoho webových aplikací a z portálů se st


Portály už nejsou pouhými oživenými intranety. V současné době existuje mnoho
webových aplikací a z portálů se stává firemní pracovní plocha, která nahrazuje
důvěrně známý prohlížeč. Pokud se ponoříte pod jejich povrch, objevíte jejich
rozlišující charakteristiky: bohaté funkce, jež umožňují rychlou výměnu
informací mezi zaměstnanci, partnery a zákazníky.
Podle analytické společnosti Gartner může chytré využití portálů firmám přinést
milionové úspory v oblasti produktivity, neboť často sníží pracovní vytížení
zaměstnanců z několika dnů na pouhých několik hodin. Meta Group (další
analytická firma) navíc tvrdí, že investice do portálů se vrátí nejdéle za 18
měsíců.
Pro IT manažery přesto není dosažení podobné nirvány zdaleka jisté: je zde
ještě celý dlouhý seznam problémů týkajících se systémové a informační
architektury, které je nejprve nutné vyřešit. Koneckonců otázka volby portálu
není o infrastruktuře, ale o tom, jak portál řeší a zvládá úkoly, které vaše
firma považuje za nejdůležitější.
Základní portál například nezabrání zahlcení informacemi; to vyžaduje silnou
podporu správy identity spolu s přizpůsobitelností na základě rolí a
personalizaci. Pokud tato podpora funguje správným způsobem, pak se mohou
uživatelé jednou přihlásit a poté pracovat s informacemi ušitými na míru své
pracovní pozici ať již jsou data získávána ze starší databáze, ze systému pro
správu obsahu či z dokumentů, z jiného portálu nebo nově také z internetové
aplikace.
Portály navíc nově definují způsob tvorby, nasazení a správy aplikací. V
popředí tohoto úsilí naleznete webové služby a související otevřené standardy,
jako například Microsoft .Net, Sun Java System, WSRP (Web Services for Remote
Portlets) a celou řadu Java Portlet specifikací JSR (Java Specification
Request) 168, 180, 188 a 207 jež mohou pomoci spolupracovat nespojitým systémům
realizovat volnou spolupráci. Tato otevřenost a modularita nabízí možnost
nákupu portletů od jiných výrobců, určených k vykonávání specifických funkcí.
Přední portálová řešení poběží na běžných J2EE aplikačních serverech, jako je
IBM WebSphere nebo BEA WebLogic či .Net, nebo na obou. A zde právě nacházíme
odlišnosti mezi jinak vzájemně blízkými produkty: to, zda portál nejlépe
funguje na platformě vlastního výrobce a do jaké míry je schopen opravdové
integrace se stávajícími podnikovými systémy, například co se týče zabezpečení.
Existují tři formáty portálů. Jeden z nich preferuje těsně integrovaný APS
(Application Platform Suite) přístup. Zde aplikační server, integrační rámec a
portál tvoří jedinou kombinovanou platformu. Příkladem tohoto modelu jsou firmy
BEA, Oracle, Sun, Microsoft a IBM.
S pomocí APS přístupu mohou vývojáři lépe využít existující databáze a
podnikové logiky. Nicméně se může stát, že zůstanete vězni určité metody, s
jejíž pomocí dodavatel nasazuje aplikace nebo spravuje servery.
Alternativní metodou je spojení různých systémů prostřednictvím portálové
aplikace tuto cestu zvolily společnosti Vignette a Plumtree. S danou metodou
můžete obětovat určité možnosti správy aplikací výměnou za svobodu, s níž si
můžete zvolit optimální aplikační server a další komponenty tak, aby odpovídaly
vašim specifickým potřebám. Bohužel oba produkty na našem trhu nejsou nabízeny
a proto jsme je do přehledu nezařadili.
A konečně další dodavatelé, jako je SAP, nabízejí portálový přístup k jejich
vlastní aplikaci spolu s některými dalšími integračními možnostmi. Firma SAP
byla našimi americkými kolegy vyzvána, aby se našeho testu zúčastnila, avšak
odmítla.

BEA WebLogic Platform 8.1
S pomocí spojení WebLogic Portal (a volitelného produktu WebLogic Integration)
a vlastní WebLogic Platform 8.1 je společnost BEA schopna dodávat vynikající
unifikovanou platformu pro tvorbu a integraci nikoliv jen portálů, ale také
podnikových aplikací. Vývojáři mohou pracovat na důvěrně známé půdě a své
aplikace implementovat na portálu pomocí webových služeb, zatímco podnikovým
uživatelům webové nástroje umožňují rychlé sestavení a konfiguraci nových
portálů.
Jednotný instalační program se postará o rychlé a bezproblémové zprovoznění
produktu WebLogic Platform 8.1. S využitím nástroje Portal Designer jsme byli
schopni spojit předem vytvořené součásti do jednoho portálu a naprogramovat
portlety; vkládání, přeskupování a odebírání portletů s využitím Design pohledu
bylo snadné.
Aplikace nabízí běžné služby, jako je spolupráce nebo vyhledávání, spolu s
několika funkcemi specifickými pro oblast e-commerce, které ulehčují vytváření
"výloh". Vyžadujete-li více, pak WebLogic Integration Server (který jsme neměli
pro testování k dispozici) nabízí adaptéry pro celou řadu aplikací jiných
výrobců a starší mainframové systémy.
Aplikace WebLogic IDE (Intergrated Development Environment) odhalila Java prvky
našeho portálu, což zjednodušilo vytváření navigace v portletech a
souvisejících úloh. Líbil se nám také unifikovaný uživatelský profil, který
umožnil využít jednotného přihlašování pro uživatele, kteří mají přístup k
hlavnímu portálu a který předal jejich ověřovací údaje na zakázku vytvořenému
systému pro správu obsahu a také finančnímu systému firmy Oracle.
Jelikož je WebLogic Portal postaven na XML, vkládá vám do rukou velkou míru
flexibility při úpravách svého vzhledu. Snadno lze měnit témata, struktury
nabídky a rozvržení, to vše pomocí nástroje WebLogic Workshop, jenž je součástí
produktu. Složitější úkoly, jako je tvorba Java portletů, lze provádět stejně
jednoduše: Workshop automaticky vytváří JSP kód na základě informací zadaných
do ovládací palety nástrojů jazyka Java.
Zjistili jsme, že tento přístup omezuje potřebu vytváření kódu na nízké úrovni,
a šetří tak práci i čas. Co víc, nástroj Portal Resource Designer nám dovolil
nadefinovat vlastnosti, pravidla a akce, které zobrazují uživatelům
personalizovaný obsah a také rychle vytvářet kampaně pro odesílání e-mailů nebo
nabídek na slevu produktů.
Webové rozhraní je čistě zorganizováno do několika základních úkolů, jako je
správa portálu a jeho obsahu, což by mělo omezit nutnost zaškolování. Navíc lze
zdroje přizpůsobit rolím uživatelů, a decentralizovat tak správu portálu.
Zkušení vývojáři mohou využít nástroje Workshop k tvorbě portletů a realizaci
propracovaných návrhů šablon, zatímco WebLogic Administration portál umožňuje
paralelní vytváření a úpravu portálů.
Možnosti správy obsahu portálu jsou odpovídající. Uživatelé si mohou zobrazit
hierarchii složek a ukládat různé typy souborů. Obdobně vyhledávání slouží k
nalezení informací v archivu ale nenabízí takový rozsah externích zdrojů jako
některé jiné produkty, např. Microsoft SharePoint Portal.
Administration portál neškudlí na možnostech, jež výrobce nazývá "interaction
management" neboli personalizací. Pomocí nástroje Content Selector Editor lze
bez problémů určit, které dokumenty se mají na portálu objevit na základě role
jeho návštěvníka a dalších kritérií. Koncoví uživatelé mají také k dispozici
tradiční funkce, jako jsou přizpůsobitelné vlastní stránky.
WebLogic Portal 8.1 je dobrou volbou pro rychlé vytvoření portálu ušitého na
míru, zvláště pak pro ty firmy, které vyžadují integraci se stávajícími
obchodními či jinými komplexními aplikacemi.

Microsoft SharePoint Portal Server 2003
Firmám, které již investovaly do technologie společnosti Microsoft, nabídne
SharePoint Portal Server 2003 (a pod ním "ležící" Windows SharePoint Services)
nejlepší zážitek.
K jeho instalaci je nutný Windows Server 2003, přičemž nejlépe funguje s SQL
Serverem 2000 a Active Directory. Pokud tyto požadavky splňujete, pak lze
portál nainstalovat za méně než hodinu, přičemž získáte kompletní stránky
včetně vyhledávání, jednotlivých témat a zpráv. Kromě toho se instalace postará
o nastavení různých portletů, jež mohou koncoví uživatelé okamžitě využít pro
své desktopové aplikace, jako je Microsoft Excel 2003, čímž se snižují náklady
na nasazení portálu.
Použitelnost SharePoint Portal Serveru 2003 je zjevná již od samotného začátku.
Při přidělování rolí jednotlivým uživatelům z domény jsme nezaznamenali žádné
problémy, stejně jako při definování cílových skupin, importovaných z
rozdělovníků (distribution list) Microsoft Exchange. Stejně tak úpravy
výchozího portálu nevyžadovaly o mnoho více, než je přepnutí do editovacího
režimu a umístění jednotlivých komponent Web Parts na příslušné místo.
Při strukturalizaci SharePoint portálu máte několik možností. My jsme začali s
naplňováním portálu vytvářením jednotlivých témat a oblastí, jež se objevují na
hierarchické mapě stránek. Můžete také vytvořit nové stránky, na nichž bude
možno vyhledávat prostřednictvím Sites Directory a které se automaticky
integrují s navigací portálu. Ať již zvolíte jednu nebo druhou možnost,
ukládání souborů z výchozí knihovny dokumentů může okamžitě začít.
Podobně jako většina produktů firmy Microsoft i SharePoint Portal dává koncovým
uživatelům bohaté možnosti díky zvláště přístupným funkcím. MySite stránky má
každý z uživatelů připraveny při prvním přístupu k této funkci, přičemž
uživatelé mohou tyto stránky jednoduše naplnit pouhým přetahováním komponent
Web Parts myší. Stránky uživatelů mohou být buď soukromé, nebo veřejné se
sdílenými informacemi což je základním principem týmové práce.
Proprietární vyhledávací engine si vedl při poskytování relevantních výsledků
hledaných dokumentů na stránkách SharePoint Portalu, v Lotus Notes, veřejných
složkách Exchange a sdílených adresářích velmi dobře. Jelikož se SharePoint
hluboce integruje s Office 2003, mohli jsme vytvořit nový dokument a ten uložit
přímo na portál na Document Workspace. Tato možnost přitom otevírá celý svět
funkcí pro správu obsahu včetně správy verzí, jednoduchého předávání a
odsouhlasování.
Stránky portálu jsou v zásadě vytvořeny v aplikaci FrontPage 2003, změnu
vzhledu portálu tak lze provést s minimálním vypětím sil. FrontPage 2003 je pro
vývojáře dobrou volbou pro tvorbu šablon stránek SharePointu. Tuto aplikaci
jsme také využili při vytváření datového portletu, jenž zobrazoval informace z
databáze zákazníků v SQL Serveru 2000.
IT profesionálové mohou s pomocí Visual Studio .Net vytvářet komponenty Web
Parts, které spolupracují s aplikacemi a webovými službami. Objektový model
.Net (na rozdíl od ASP) pomáhá s rychlejší tvorbou portletů s méně řádkami
kódu. Navíc SharePoint ukládá ověřovací údaje, což lze využít k jednotnému
přihlašování uživatelů k mnoha aplikacím.
Negativem řešení Microsoftu je chybějící podpora JSR 168 (Java Portlet
Specification; specifikace pro portálová prostředí založená na J2EE). V případě
SharePointu pochopitelně pomůže, pokud je firma orientována na platformu
Windows. Jasná provázanost s Office 2003 může způsobit, že celá řada
avizovaných funkcí může pracovat v omezeném rozsahu s Office 2000 nebo Office
XP. SharePoint Portal Server 2003 nicméně umí využívat libovolný ze tří stovek
aplikačních konektorů Microsoft BizTalk Serveru, přičemž k dispozici jsou
vcelku kompletní vzory kódu pro integraci s produkty firem SAP, Siebel a
PeopleSoft.
Celkově lze říci, že SharePoint Portal Server 2003 zaznamenal oproti minulé
verzi výrazný pokrok. Bezproblémová integrace s důvěrně známými aplikacemi a
vývojovými nástroji firmy Microsoft pomáhá vyvážit potenciálně vyšší náklady na
implementaci daného řešení v případě, že dosud nevyužíváte nejnovější verze
klientských a back-end produktů Microsoftu.

OracleAS Portal 10g
Firma Oracle vytvořila zajímavý model distribuce. Namísto "jídelníčku"
jednotlivých komponent Oracle Application Server 10g obsahuje OracleAS Portal a
velkou škálu doplňkových nástrojů a služeb včetně OracleAS Reports, Oracle
Single Sign-On, Oracle Ultra Search, OID (Oracle Internet Directory) a OracleAS
Integration.
Přes všechny své části ale zůstává systém jednoduše spravovatelný a použitelný.
Jen je třeba dát pozor na to, že vzhledem k těsné integraci se všemi dalšími
součástmi balíku nemáte příliš možností při výběru alternativních komponent.
Vestavěné portlety umožňují aplikovat různou úroveň zabezpečení pro jednotlivé
stránky, takže správu jednotlivých sekcí lze předat různým uživatelům. Jelikož
Application Server obsahuje tolik komponent, firma Oracle přebírá odpovědnost
za funkčnost klíčových služeb v případě, že používáte její adresářový server,
který lze následně integrovat s aplikacemi jiných firem. (Pokud využíváte pro
správu identity produkt jiného výrobce, musíte si poradit sami.)
OID (Oracle Internet Directory) například ukládá údaje o uživatelích a
skupinách a spolupracuje s produkty pro správu bezpečnosti dalších výrobců
včetně Netegrity SiteMinder. Tato interakce někdy přináší oproti jiným
portálovým řešením nutnost provádění dodatečných úkolů při správě, protože zde
vzniká další vrstva, nikoliv pouze vazba se stávajícím adresářem. Nicméně jsme
nezaznamenali problémy při správě uživatelských práv ani při synchronizaci s
externím LDAP adresářem.
Počáteční Oracle portál lze zaplnit jen s minimálním či dokonce žádným
programováním. Jednoduchý průvodce pomůže s vytvářením stránek, nastavením
jejich rozložení a přidáváním portletů. Následně lze stanovit míru, do jaké si
budou moci koncoví uživatelé portál přizpůsobit oprávnění sahají od přeskupení
portletů až po kompletní tvorbu stránek. Vestavěné funkce, jako jsou
inteligentní odkazy (smart links), usnadní rychlé vytváření navigačních lišt
tak, aby koncoví uživatelé mohli portál příjemně využívat.
Obdobně jako Sun a IBM také portál 10g má k dispozici speciální šablony stránek
pro mobilní zařízení. Oracle ale navíc podporuje 28 jazyků a umožňuje autorům
spravovat několik jazykových verzí obsahu.
Způsobů, jak naplnit OracleAS portál, rozhodně není málo. Lze začít od
jednoduchých WebClipping portletů, které zobrazují informace z webových stánek
v rámci portálu, a rychle přejít k dynamickému portletu, jenž vytváří grafy z
údajů o tržbách, které jsou uloženy v Oracle databázi. Vytvoření takovéto
funkce a předávání dat mezi jednotlivými portlety je poměrně snadné a obejde se
bez složitého programování; přidání HTML a JSP obsahu na jednotlivé části
portálu vyžaduje pouze několik kroků. Nástroj OracleAS Integration pomáhá
vývojářům při tvorbě portletů, která spolupracují se SAPem, Siebelem,
PeopleSoftem a dalšími běžnými prostředími. Pro vývoj čistě J2EE aplikací máte
po ruce Oracle JDeveloper 10g, který kromě pěkného visuálního rozhraní pro
"hardcore" programování nabízí i neprogramátorům průvodce pro vytváření
jednoduchých vlastních portletů. Oracle má také jeden z nejsilnějších
partnerských programů, jehož výsledkem je knihovna více než 400 hotových a
podporovaných portletů.
Správa obsahu je u tohoto řešení také slušná. Díky průvodci, který funguje v
prostředí webového prohlížeče, mohou tvůrci stránek snadno publikovat informace
a podnikoví uživatelé zase mohou stejný proces využít k ukládání dokumentů,
které automaticky zapadnou do předem definované kontextové taxonomie. Byť se
správa obsahu nevyrovná produktu firmy Vignette, zdaleka není omezena pouze na
základní funkce nabízí například přihlašování a odhlašování, nastavení práv na
úrovni jednotlivých položek a automatickou expiraci obsahu.
Nástroj Oracle Ultra Search má na starosti indexování dokumentů v databázi,
souborových systémech, na poštovních serverech IMAP (Internet Message Access
Protocol) a webových serverech. Na rozdíl od většiny vyhledávacích enginů
dokáže prohledávat více zdrojů najednou, takže máte rychleji k dispozici
kompletnější výsledky. OracleAS Portal je schopen zahájit vyhledávání v
okamžiku, kdy uživatelé stránky prohlížejí, a jeho výsledky automaticky
zobrazit. Jedná se o zajímavý způsob přizpůsobení obsahu uživatelům (dalším
portálem s touto funkcí je Plumtree).
Za vším výše popsaným stojí Oracle Application Server. Servletový engine
stahuje obsah portálu, řídí ukládání do vyrovnávací paměti, skládá jednotlivé
stránky a hotové stránky paralelně dodává, takže odezvy jsou velmi rychlé.
Oracle Application Server má kvalitní a silný design, a díky tomu, že je
součástí celého balíku, je jeho užitná hodnoty vysoká.

Sun Java System Portal Server 6.2
Sun zkušeně využil své vedoucí postavení v oblasti Javy a hardwarových
technologií ve sféře portálů a podařilo se mu vytvořit bezpečné, rozšiřitelné a
vysoce výkonné řešení. Kromě toho Java System Portal Server 6.2 běží i na
aplikačních serverech jiných výrobců a podporuje komponenty třetích dodavatelů,
a to včetně správy obsahu a vývojových nástrojů.
Inženýři firmy Sun zjevně vyvinuli velké úsilí o zajištění bezproblémové
instalace. Jediný instalační program nahraje nejaktuálnější verze portálu a
souvisejících serverů; následně lze správu identit i portálových služeb
provádět z jediné konzole.
Náš projekt jsme začali u serveru pro správu identity, který má na starosti
vytváření rolí a organizačních struktur. Jediným slabým místem, jež jsme
odhalili, bylo obtížné přidávání uživatelů, nicméně nedávná akvizice firmy
Waveset Technologies by mohla tento problém vyřešit. Software Waveset
Lighthouse jsme při testech neměli k dispozici, ale zdá se, že přináší
vylepšení správy identity a zaplňuje mezery v oblasti údržby hesel a současně
automatizuje přidávání uživatelů.
Evidentní je tradiční silná stránka produktů Sunu bezpečnost. Využili jsme
několik typů autorizace včetně LDAP adresářů. Sun podporuje specifikaci Liberty
Alliance 1.1 (a také nadcházející verzi 2.0), což znamená, že je možné
zabezpečit jednotné přihlašování napříč několika portály a podnikovými systémy
pro business intelligence nebo dalšími. Za zvláštní zmínku stojí fakt, že Sun
zahrnul bezpečnou bránu pro vzdálený přístup a unikátní VPN on demand. Tím lze
zachovat správu bezpečnosti v rámci portálu a omezit složitost infrastruktury.
Java System Portal Server nešetří funkcemi pro správu podnikové třídy, počínaje
delegací administrátorských práv a konče takovými systémovými úlohami, jako je
podpora verzí a návrat k předchozímu stavu. Nabízí také jeden z
nejpropracovanějších systémů pro návrh obsahu: lze podrobným způsobem nastavit,
co se jednotlivým cílovým skupinám uživatelů na jednotlivých částech stránek
objeví.
Řešení společnosti Sun je také v popředí dodávání personalizovaného obsahu pro
mobilní zařízení, jelikož portál podporuje specifikaci JSR 188 a J2ME. Nicméně
vytváření různých kontejnerů, zpřístupňování portletů určitým uživatelům a
definice pravidel pro agregaci obsahu vyžaduje řadu kroků, jež jsou rozptýleny
po celém administračním portálu tento proces tak není právě nejjednodušší.
Připravené portlety pokrývají typické podnikové potřeby včetně spolupráce s
e-mailovými servery Lotus Notes/Domino a Microsoft Exchange, bezpečného instant
messagingu a nástěnek (bulletin board). Sun přidává základní verzi FatWire
Content Serveru (oblíbený J2EE balík pro správu obsahu), což přináší uživatelům
nadprůměrné možnosti při publikování dokumentů. Integrované vyhledávání využívá
technologie robotů firmy Sun a podporuje většinu dokumentů a typů souborů.
Kromě toho funkce pro vyhledávání rovněž využívají autorizace přes Java System
Portal Server, takže výsledky hledání odpovídají roli uživatele.
Pro spojení s back-end systémy a podnikovými aplikacemi využívá Sun konektory
vytvořené IVS komunitou, kde také pravděpodobně naleznete potřebné hotové
adaptéry. Nicméně některé adaptéry jsou prodávány i jinými vývojáři, jako
například Librados JCA Plus Adapter for PeopleSoft, takže se může stát, že
budete muset do rozpočtu zahrnout tyto dodatečné výdaje.
Vytváření, testování a nasazení JSR 168 a portletů webových služeb (se zásuvným
modulem pro Sun Studio, které je součástí produktu) bylo podle očekávání
jednoduché. V červnu by měl Sun uvolnit San Java Studio Creator s průvodci, tak
aby mohly portlety vytvářet i méně zkušení uživatelé.
Sun dodává solidní technologii a je jediným dodavatelem v našem testu, který
podle toho, co víme, podporuje Liberty Phase 2. Některé nedostatky (jako
podpora WSRP) by měly být odstraněny ve verzi Java System Portal 6 2004Q2.

Prudký růst portálů
Po náročném testu je zřejmé, že každý z portálů, které jsme vyzkoušeli, má své
silné i slabé stránky.
BEA WebLogic Workshop umožňuje vývojářům tvorbu aplikací pro celou podnikovou
platformu BEA a opětovné využití podnikové logiky s pomocí WebLogic Portal 8.1.
Sun Java System Portal Server má nejsilnější technické základy a podporu
standardů, včetně zabezpečení a podpory mobilních zařízení, nicméně nastavení a
údržba vyžadují znalosti Javy.
Microsoft SharePoint Portal Server 2003 lze nejrychleji nainstalovat a ve
spojení s Office 2003 přináší uživatelům nejlepší zážitek, na druhé straně
podpora standardů není tak robustní jako u jiných portálů.
OracleAS Portal 10g se z jednoduché databázové aplikace vypracoval na
plnohodnotný portál s příjemnou správou a silnou podporou práv, sloužících k
zacílení obsahu pro různé skupiny.
IBM nedávno vydala nový release produktu WebSphere Portal, do něhož vměstnala
podporu více platforem, došlo ke zlepšení správy obsahu a schopnost provozování
JSR 168 portletů. Přestože jsme tento produkt v této recenzi formálně
netestovali, domníváme se, že výše uvedené změny staví WebSphere Portal 5 do
popředí vedle dalších nejlepších portálových nabídek.

Kontrolní seznam: Správná formulace požadavků usnadňuje výběr
Vzhledem k existenci více portálových modelů mohou řídicí IT pracovníci zúžit
svůj seznam tím, že nejprve zjistí, jak dobře produkty plní některé základní
požadavky.
Správa: Mohou administrátoři pomocí centrálního webového rozhraní vytvářet
uživatele a skupiny a delegovat správu portálů na ostatní? Nezapomínejte na
úkoly na základní systémové úrovni, jako je zálohování, replikace a podpora
verzí.
Bezpečnost: Správa identity pomocí jednotného přihlašování (SSO; Single
Sign-On) je imperativem. Zjistěte, jak dobře funguje jednotné přihlašování s
vašimi Business Intelligence aplikacemi. Nabízí produkt integraci s LDAP nebo
obdobnými schématy? Nezapomeňte posuzovat autorizace z pohledu před firewallem,
pokud zpřístupňujete svůj portál zákazníkům, partnerům a zaměstnancům, kteří
pracují na dálku.
Přizpůsobitelnost: Všechny portály umožňují uživatelům, aby si do určité míry
přizpůsobili svůj portálový prostor. Nicméně potřebujete také možnost dodávat
personalizovaný obsah na základě jejich rolí, podnikových skupin a dalších
hledisek.
Sdílení: Většina portálů obsahuje nástroje pro podporu produktivity, včetně
přístupu k e-mailu a diskusním skupinám. Pokud mohou koncoví uživatelé
publikovat dokumenty a své znalosti a následně si objednat relevantní
informace, které dávají k dispozici ostatní, podaří se vám maximálně využít
hodnotu portálu.
Rozšiřitelnost: Implementace standardů se u jednotlivých výrobců výrazně liší.
Pokud budete portál využívat pouze pro sestavení několika málo BI aplikací, pak
mohou dostačovat konektory pro Siebel a SAP. Pokud budete přizpůsobovat
rozhraní a integrovat mnoho aplikací dalších výrobců, pak hledejte různá Java
API a webové služby a podporu XML.
Škálovatelnost: Typické portály podporují mnoho tisíc uživatelů. Aplikační
server by měl proto nabízet distribuovanou, vícevláknovou architekturu a další
z hlediska podniků příznivé charakteristiky, jako je vyvažování zátěže (load
balancing) a replikace.
Použitelnost: Portály, zvláště portály typu B2C (Business-to-Consumer) jsou
často využívány neškolenými uživateli, takže jejich rozhraní by mělo být
intuitivní; s využitím nástrojů pro vyhledávání musí být možné informace snadno
nalézt.
Náklady: Pořizovací cena se automaticky nerovná celkovým nákladům na
vlastnictví; nezapomeňte zohlednit školení a výdaje na případné úpravy portálu
pro využití dalších aplikací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.