Zápis na CD-R (W) disky hračkou

Vzhledem k tomu, že na poli DVD (perspektivním to velkokapacitním médiu) se to stále různými standardy jenom hemží, a...


Vzhledem k tomu, že na poli DVD (perspektivním to velkokapacitním médiu) se to
stále různými standardy jenom hemží, a tudíž je zatím takových zařízení
poskrovnu, CD-RW mechaniky v poklidu žijí dál. No v poklidu, konečně světlo
světla spatřila dokonale použitelná zařízení se 40rychlostní čtením CD-ROMů,
16rychlostním zápisem a 10rychlostním přepisem. Přičemž 700 MB dat nebo hudby
vypálíte za pouhých pět minut, některé mechaniky jsou dokonce kombinované s DVD!
Mezi nejvýraznější změny v oblasti přepisovacích zařízení poslední doby
jednoznačně patří vyšší rychlost záznamu CD-RW. Moderní mechaniky jsou vybaveny
rychlostí přepisu 8-10x a výrobci je označují jako ReWritable HighSpeed.
Philips následně doplnil specifikaci Orange Book o Volume 2 4-10x v Part III.
Došlo samozřejmě i na formát CD-R a 16rychlostní zápis je definován v Orange
Book Part II: CD-R Volume 2 Version 0.9-16x. Co je však pro uživatele skutečným
lákadlem, jsou nové technologie JustLink a BURN-Proof zaručující 100% úspěšnost
při kopírování a vytváření datových i CD-DA disků. JustLink společnosti Ricoh a
BURN-Proof firmy Sanyo (Sanyo přišlo s touto technologií jako první) jsou
technologie, které si poradí s problémy spojenými s podtečením vyrovnávací
paměti (Buffer Under Run Error), tedy stavem, kdy se z nějakého důvodu přeruší
datový tok mezi zdrojem (HDD nebo CD-ROM...) a CD-RW mechanik, a vyrovnávací
paměť se vyprázdní. Samozřejmě zajásají hlavně majitelé pomalejších počítačů a
uživatelé, kteří na počítači chtějí při zapisování ještě pracovat s jiným
programem, například s MS Excelem či Wordem.
A jak takové technologie fungují? Zjednodušeně řečeno v místě, kde dojde k
přerušení vypalování, program (podporující tuto technologii) znovu naváže
spojení se zdrojovými daty a vesele pokračuje ve vypalování. Při obnovení
vypalování dochází k porovnání dat ve vyrovnávací paměti s těmi posledními na
médiu, aby bylo možné provést synchronizaci. K obnovení vypalování dojde, když
je nalezen poslední vypálený bod a ve vyrovnávací paměti je dostatečná
kapacita. To umožní navázat na poslední nahraná data tak, že nedojde ke zničení
média, a data budou korektně nahrána. A jaký je rozdíl mezi dvěma konkurujícími
si technologiemi? Při použití BURN-Proof vzniká mezi posledním zapsáním a
opětovným navázáním mezera o velikosti 40 mm, kdežto u JustLinku jsou to pouhé
2 mm. Přesto definice Orange Book velikost takovéto mezery specifikuje jako
menší než 100 mm. Pokud se o těchto technologiích chcete dozvědět více,
navštivte následující adresy: Sanyo
(http://www.sannet.ne.jp/BURN-Proof/index.html) nebo Ricoh (www.ricohdms.com/
pdf/justlink.pdf). Kromě popisu technologií vám budou například k dispozici
autorizační listiny mechanik nebo vypalovacího softwaru. Je libo 80, 90, nebo
99 minut?
Tedy až 870 MB (99 min) dat nyní můžete uložit na jedno CD-R médium. Jak ale
naše testy ukázaly (viz str. 21 Bezstarostné vypalování), žádná z námi
testovaných mechanik si s tímto testovaným formátem neporadila. Paradoxně si si
těmito médii rozuměla pouze mechanika Mitsumi CR-4804 TE, která svými parametry
míří mezi levnější low-endové modely.
Jak se výrobcům podařilo dosáhnout větší kapacity? Každé médium má spirálu, po
níž laser jezdí pomocí předlisované drážky, která začíná na vnitřní a končí na
vnější části cédéčka. Vzdálenost mezi vnitřním a vnějším okrajem CD je pevně
definována v červené knize (Red Book), kde je vzdálenost dvou sousedních stop
pevně daná. Samozřejmě pokud se vzdálenost mezi těmito stopami zmenší, vejde se
na původní prostor 74 min delší spirála, a tedy až 99 "minut" 870 MB dat. Média
s větší kapacitou jsou již běžně k dostání. Jejich cena se příliš neliší od
74min CD a pohybuje se asi kolem 30 Kč za 99minutové médium Multidisk české
výroby! Pokud rádi používáte značková média, v těchto vodách neulovíte téměř
žádné. Všichni výrobci se striktně drží již výše popsané specifikace Orange
Book. Mějte hlavně na paměti, že převážná většina starších CD-ROM mechanik a
hlavně CD-DA přehrávačů nebude schopna takto zapsaná data vůbec číst. Rovněž
vás zpočátku může zmást informace 99min médií, že jsou dlouhá pouze 79 min 59
s. Ve skutečnosti však pomocí tzv. overburningu na ně můžete zapsat až 99
minut. Zda mechanika overburning umí, nebo ne, se alespoň u těch u nás
testovaných dočtete v přehledu Bezstarostné vypalování, konkrétně v tabulce
vlastností na straně 25. Je tedy jasné, že 99minutová média mohou využívat jen
ti, kteří mají vypalovačku podporující overburning. Snadné kopírování
Dnešní budoucí majitelé CD-RW mechanik se často zajímají, zda jimi vybraný
stroj podporuje tzv. DAO-RAW, který je stále více používán ve vypalovacích
programech a jehož používání se nebrání ani výrobci mechanik. RAW je formát s
jehož pomocí lze okopírovat CD jedna ku jedné, tedy včetně různých ochran proti
kopírování. A jak to funguje? Dříve firmware CD-RW mechanik k páleným datům
doplňoval všechny možné údaje podle zvoleného formátu sám, čehož využívají
mnohé ochrany a blokovací nástroje proti kopírování a docházelo ke zkreslení
originálního CD. Při výrobě kopie tak vypalovačka všechny údaje opravila a
zkopírované CD neodpovídalo originálu. Vše se změnilo s příchodem programu
CloneCD německé firmy Elaborate Bytes, který využívá schopnosti některých
vypalovaček tak, že dokáže mechanice vypnout firmware a pálit data přesně tak,
jak přicházejí ze zdroje. Tedy i s úmyslně vytvořenými chybami, které by se
jinak automaticky opravovaly. Program CloneCD najdete na www.elaborate-bytes.de
a jeho zkušební verze je volně ke stažení. Program dokázal spolupracovat se
všemi osmi mechanikami našeho přehledu, tedy všechny zvládly vyrobit kopii
pomocí DAO-RAW. Pouze v případě mechanik Yamaha a Teac bylo nutné stažení nové
verze firmwaru. Pokud se o používání programu CloneCD a formátu DAO-RAW chcete
dozvědět více, navštivte CDR server (www.cdr.cz).
Nejbližší budoucnost
Philips a Sony již nějakou dobu připravují novou double-density CD-R
technologii, která zvětší kapacitu CD-R až na 1,3 GB! Podle posledních
dostupných informací by se tato technologie měla objevit ještě letos. Tyto nové
mechaniky by měly být zpětně kompatibilní s klasickými CD-R médii. Zajímavý je
také projekt společnosti TDK, která loni na podzim oznámila vytvoření
technologické aliance s firmou Calimetrics pro využití technologie MultiLevel
(ML) za účelem vytvořit nový formát pro CD-R a CD-RW, který by umožnil třikrát
zvětšit kapacitu včetně rychlosti zápisu. Prvním produktem této aliance bude
nová generace CD-RW mechanik, ale se schopností nahrát více než 2GB rychlostí
36x na speciálně vytvořená ML média.
Technologie ML by měla být implementovatelná do současných mechanik bez úpravy
optiky, mechaniky nebo výrobní infrastruktury. Cenově by ML disky měly dodržet
poměr ceny za GB jaký mají klasická CD-R/RW média. ML technologie navíc
zaručuje zpětnou kompatibilitu s klasickými CD-R/RW mechanikami.


Mechaniky s technologiemi BURN-Proof a JustLink
AOpen CRW1232AJustLink12/10xATAPI
Creative Labs CD-RW Blaster 12/10/32BURN-Proof12/10xATAPI
Lite-On LTR-12101BBURN-Proof12/10xATAPI
Plextor PX-W1210TABURN-Proof12/10xATAPI
Plextor PX-W1210TSBURN-Proof12/10xSCSI
Plextor PX-W1210TSEBURN-Proof12/10xSCSI
Plextor PX-W1610TABURN-Proof16/10xATAPI
Ricoh MP9120AJustLink12/10/8xATAPI
DVD
Sanyo CRD-BP900PBURN-Proof12/4xATAPI
Sanyo CRD-BP1300PBURN-Proof12/10xATAPI
Sanyo CRD-BP1400PBURN-Proof16/10xATAPI
Sanyo CRD-BP2BURN-Proof12/4xSCSI Sanyo CRD-BP3BURN-Proof12/10xSCSI Sanyo
CRD-BP4BURN-Proof16/10xSCSI TDK CyClone CDRW 12/10/32BURN-Proof12/10xATAPI
TDK CyClone CDRW 16/10/40BURN-Proof12/10xATAPI
Teac CD-W512EBBURN-Proof12/10xATAPI
Teac CD-W512SBBURN-Proof12/10xSCSI
Teac CD-W516EBBURN-Proof16/10xATAPI
1 0347 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.