Zapisovací CD-R a CD-RW mechaniky

Zapisovací CD mechaniky jsou dnes poměrně oblíbeným prostředkem k archivaci důležitých dat za velmi přijatelnou cenu...


Zapisovací CD mechaniky jsou dnes poměrně oblíbeným prostředkem k archivaci
důležitých dat za velmi přijatelnou cenu. Zároveň jsou výsledná CD--R čitelná v
naprosté většině všech existujících CD-ROM mechanik, což z nich činí zálohy mj.
výborně kompatibilní.
Jakou mechaniku si koupit
Při volbě značky a typu se můžete orientovat například podle srovnávacích testů
uveřejňovaných v odborném tisku, z nichž jeden letos vyšel i v Computerworldu
(CW 7/99). Další otázkou při nákupu je to, zda zvolit mechaniku připojenou na
rozhraní IDE (ATAPI) či SCSI. Oba dva systémy mají svá pro a proti, která
uvádíme v tabulce.
Instalace vypalovací mechaniky
Instalace vypalovačky IDE stejně jako typu s připojením SCSI není složitou
záležitostí. Při zapojování je nutné pozorně kontrolovat přesnost nasazení
konektorů a jejich pozice. Důležité je samozřejmě také nespěchat a případně
konzultovat důležité momenty s dokumentací. Naštěstí je ale vypalovačka
zařízení odolné a případně špatně zapojené kabely rozhodně nezpůsobí její
zničení nebo poškození počítače.
Postup zapojení a zprovoznění
1.ĘMechaniku vyndejte z obalu a jestli je uvnitř nějaká plastová či papírová
vložka, tak ji odstraňte. Máte-li také plochý kabel, ať už 40žilový IDE, nebo
50žilový SCSI-2, nezapomeňte si jej také připravit.
2.ĘNastartujte počítač a zjistěte, která zařízení jsou na jakých kanálech nebo
SCSI ID připojena. Výpis připojených IDE zařízení se zobrazí před zaváděním
systému v přehledné tabulce, zařízení na sběrnici SCSI jsou k dispozici v SCSI
setupu přístupném klávesovou zkratkou. Pak otevřete počítač s pomocí křížového
šroubováku a konfrontujte výpisy se skutečným zapojením. Na IDE sběrnici, která
je většinou k dispozici na 2 oddělených kanálech, se musí zvolit připojení v
režimu master, nebo slave. Nejlepší kombinací je pevný disk na primárním kanálu
a vypalovačka na sekundárním. Jestliže máte navíc moderní rychlou CD-ROM
mechaniku, můžete ji připojit jak na primární, tak na sekundární kanál, ale
vypalovačka s diskem by měly být vždy na odlišných kanálech.
3.ĘKaždé SCSI zařízení musí mít přiřazeno SCSI ID. Volné ID pro vypalovačku lze
nalézt buď prozkoumáním jumperů (zkratovacích propojek) všech připojených
zařízení, nebo jednodušeji přes SCSI konfigurační utilitu zavolanou při
spuštění počítače. Ta vypíše všechna volná i obsazená ID a zařízení na ně
připojená. Pro ulehčení konfigurace navíc existuje protokol SCAM, jež umožňuje
ID nastavit automaticky při startu systému. Musí však být podporován jak
mechanikou, tak řadičem, ale i tak se kvůli kompatibilitě vyplatí zjistit si ID
a ručně jej nastavit pomocí jumperů.
4.ĘPodle požadovaného ID nastavte příslušné jumpery. Nejčastěji se SCSI ID
nastavuje v jumperovém poli na zadní straně mechaniky jako binární součet
hodnot jednotlivých jumperů. První jumper pak reprezentuje číslo 1, druhý 2,
třetí 4 a čtvrtý 8. Jestliže chcete nastavit např. ID 5, zkratujte první a
třetí jumper, a součet hodnot vám dá výsledné ID 6. Zařízení na SCSI musí být
také terminována, tedy musí být ukončen jejich řetězec. K tomu slouží většinou
přepínač s názvem terminátor. Je-li instalovaná mechanika poslední v řetězci,
nezapomeňte ji rovněž terminovat.
U IDE zařízení tato nastavování odpadají, protože lze připojit pouze dvě
mechaniky na jeden kanál. Pomocí jumperů se volí pozice na kanále, tedy master,
nebo slave. Opět se k tomu využívá většinou tří jumperů, z nichž jeden
reprezentuje pozici master, druhý pozici slave a třetí tzv. cable select,
nastavovanou jen při použití zvláštního kříženého IDE kabelu. Zjistěte také,
která strana plochého konektoru má pin označený 1. Většinou to bude strana
blíže u napájecího konektoru.
5.ĘTeď si připravte k montáži skříň počítače. Musíte odstranit 5,25" záslepku
na přední straně. Její velikost je přibližně stejná jako plastové čelo
instalované mechaniky. Záslepka drží za plastová ouška, která není úplně nutné
zachovat celá, přesto však zbytečně nepoužívejte násilí.
6.ĘZasuňte mechaniku dovnitř vzniklého otvoru. U některých skříní se na
mechaniky musí upevnit zvláštní konstrukční lyžiny. Buď budou dodány náhradní
lyžiny už s počítačem, nebo budete muset kontaktovat dodavatele svého počítače
a lyžiny získat od něj. Mechaniku zasuňte co nejhlouběji to jde, abyste viděli
její zadní stranu. To je velmi důležité pro snadné připojení konektorů.
Jestliže to váš case neumožňuje, udělejte si alespoň místo ve změti okolních
kabelů. Důležité je také nic omylem nerozpojit.
7.ĘPřipojte plochý kabel do konektoru na zadní straně mechaniky. Přestože
správná pozice bývá většinou klíčována zářezem v okolí konektoru na mechanice,
vodič označený červenou barvou má číslo jedna a patří na tu stranu mechaniky,
jež byla před tím označena. Nejpravděpodobněji to bude strana blízko napájecího
konektoru. Připojte také napájecí konektor. Ten je rovněž klíčován, takže k
chybnému otočení dojít nemůže.
8. Pokud zapojujete mechaniku jako první zařízení na dosud neobsazený IDE
kanál, zapojte kabel také do základní desky. V dokumentaci naleznete správný
konektor, zvlášť dávejte pozor na pozici pinu 1 a správné nastavení kabelu.
Když už nemáte manuál, konektory bývají označeny většinou IDE1 a IDE2 a pin 1
označen malou jedničkou. I SCSI kabel se zapojuje do plochého konektoru na SCSI
kartě, případně, když máte řadič integrován na základní desce, znovu použijte
dokumentaci k desce. Opět dbejte na správnou pozici pinu 1.
9.ĘTeď se pokuste nastartovat počítač. Samozřejmě, že před tím musíte vyjmout
nástroje z vnitřku skříně počítače. Vypalovací mechanika na IDE sběrnici by
měla být zjištěna při detekci IDE zařízení, SCSI při skenování SCSI řadiče, což
se oboje děje během startovní fáze počítače POST (automatický test po zapnutí).
Jestliže vypalovačka není hned nalezena, může být problém v zakázané
autodetekci IDE zařízení. Opět restartujte a s pomocí klávesy Del spusťte
setup. Zde zvolte na všech zařízeních autodetekci mechaniky i režimu přístupu.
Parametry a volby SCSI sběrnice se nastavují v SCSI BIOSu. Klávesová zkratka se
ukáže při zavádění BIOSu těsně po startu. Povolte zařízení na všech ID, nebo
alespoň na SCSI ID, které má nově instalovaná mechanika. Pokud je to nutné,
znovu restartujte počítač.
10.ĘPřipevněte mechaniku s pomocí upevňovacích šroubků do skříně. Čelo by mělo
lícovat s přední stranou case, i když samozřejmě záleží na konkrétní
konfiguraci. Ještě před tím je možné s pomocí tenkého audiokablíku propojit
mechaniku se zvukovou kartou. Pak uzavřete skříň.
Instalace a používání vypalovacích programů
Přestože se samozřejmě instalace každého konkrétního programu liší, lze
nastínit několik konkrétních pravidel nutných pro správnou funkci vypalovací
mechaniky i softwaru a bezproblémové zapisování na CD.
1.ĘVložte instalační diskety či CD do příslušné mechaniky a spusťte program
Instal.exe nebo Setup.exe. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
2.ĘPro zajištění správné funkce vypalovací mechaniky je nutné vypnout
automatické oznámení vložení CD. Velmi často to vypalovací program udělá sám
hned po instalaci, leckdy to však budete muset udělat ručně. Na ploše Windows
klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač, zvolte Vlastnosti, list
Správce zařízení, větev Mechaniky CD-ROM a model konkrétní mechaniky. Pak
stiskněte tlačítko Vlastnosti nebo dvakrát klepněte na jméno mechaniky. Zvolte
list Nastavení a odznačte volbu Automatické oznámení vložení a stiskněte OK.
Pak bude systém požadovat restart, proto restartujte.
3.ĘSpusťte nainstalovaný vypalovací program. Jestliže to software umožňuje,
zvolte pomoc nějakého vypalovacího průvodce, který vám ukáže, jak který
konkrétní program používat a nastavit. Není-li k dispozici průvodce, často je
třeba ručně přetáhnout do okna výsledného obrazu soubory určené k archivaci.
4.ĘVelmi důležité je nastavit výsledný formát CD. Kvůli kompatibilitě
nejčastěji nastavte CD jako ISO 9660 nebo Joliet v případě, že používáte dlouhá
jména v názvech souborů. Jestliže vypalujete na počítači s dostatkem místa na
disku a máte čas na přípravu, vypalujte až připravený obraz CD image. Na
rozumně výkonném PC lze pálit také systémem on-the-fly, tedy přímo ze souborů
na CD-R(W).
5.ĘProces vypalování se spouští nejčastěji tlačítkem Burn či Write, podle
konkrétního programu. V té době by už mělo být v mechanice připravené CD-R či
CD-RW médium.
Řešení problémů
při instalaci IDE zapisovací mechaniky
Po instalaci se mi nedaří najít nové zařízení v tabulce zařízení na IDE.
Problém může být třeba v tom, že některé disky a CD-ROM mechaniky spolu
spolupracovat v určité konfiguraci neumějí. Proto můžete prohodit pozici master
a slave, samozřejmě s příslušnými změnami jumperů. Další možností je vyměnit
zařízení připojená na první a druhý kanál řadiče nebo začít nějakou rozsáhlejší
výměnu.
Vypalovačka mi sice funguje, ale už mi nefunguje jiné zařízení na IDE, třeba
pevný disk.
Jsou dva možné zdroje problému: Buď byl při instalaci povysunut konektor jiného
zařízení na řadiči, a proto nezbývá, než vše znovu překontrolovat, nebo může
být zařízení tak špatně najumperováno, že samo funguje, ale nefunguje jiná
jednotka. Zaměřte se především na rozdílné pozice jumperů ve stavu pouze "Drive
is master", nebo navíc i s volbou "Slave is present".
SCSI zapisovací mechaniky
Při startu trvá velmi dlouho, než se proberou všechna zařízení na SCSI
sběrnici. Přestože mám jen řadič a vypalovačku, prohledává se všech 16 SCSI ID.
U některých SCSI BIOSů lze vypnout prohledávání dalších ID. Pozor však, až
budete přidávat nové zařízení, třeba skener. Zřejmě budete muset předvolby v
SCSI BIOSu změnit.
10 rad jak úspěšně vypalovat CD
1.Často defragmentujte povrch pevného disku.
2.Ostraňte všechny rezidentní programy, antiviry, hlídače pošty a podobně.
3.Odstraňte i jakékoliv jiné programy, mějte jeden systém vyhrazený jen na
vypalování.
4.Odpojte se od sítě nebo alespoň odstraňte službu Sdílení souborů a tiskáren.
5.Režim zápisu on-the-fly používejte jen v případě dostatečně dimenzovaného
hardwaru.
6.Jestliže kazíte příliš mnoho médií, připravte si vždy raději image (obraz)
disku.
7.Využívejte možností CD-RW, jestliže máte vypalovačku schopnou takového
zápisu. Ušetříte spousty médií.
8.Při vypalování na počítači nepracujte. Pokud už musíte, vyhýbejte se náročným
programům.
9.Multisession používejte jen v odůvodněných případech platíte 24 MB prostoru
za začátek první session a 15 MB za každou další.
10.S packet writingem pracujte velmi opatrně. Na CD-RW je to zajímavé, na CD-R
vám to může přinést horké chvilky při převádění do ISO 9660.
Tipy a triky
Vypalování disků delších než 640 MB
Jestliže chcete vypálit vlastní CD s délkou větší než 640 MB, můžete se vzdát
kódů pro opravu chyb a pálit ve formátu CD-ROM Mode 2 XA. Takto vypálená CD
však nebudou obsahovat samoopravné mechanismy na úrovni dat, a zůstanou tak jen
chybové korekce na úrovni CD disku. Velikost CD však v tomto případě bude přes
700 MB. Rovněž bude čitelné v naprosté většině stávajících CD-ROM mechanik.
Zálohování audio a datových CD s délkou přes 74 minut
Pokud potřebujete udělat záložní kopii z CD, které má přes 74 minut, resp. 640
MB, můžete koupit speciální CD s délkou 80 minut. Tato CD jsou sice o poznání
dražší než klasická 74 minutová CD a vyžadují vypalovací mechaniku i software
schopný s nimi pracovat, ale jsou pak čitelná ve všech mechanikách. Další
možností je použít tzv. overburning, tedy techniku, kterou se může na médium o
délce 74 minut "nacpat" o něco málo více. V principu se využívá toho, že
mechanika nedokončí závěrečnou servisní část CD, ale CD je i přesto čitelné.
Také na overburning musí být dostatečně dobrá mechanika a schopný vypalovací
software.
Stále čistý systém
Zajímavou možností využití programů typu Norton Ghost, umožňujících práci s
obrazy disků, je uložení čistě nainstalované vypalovací konfigurace do souboru
a následné obnovení. Počítač se pak může poměrně bez omezení používat a při
výskytu prvního zkaženého média se disk může obnovit z čisté zálohy, kde je
vypalování už bezproblémové.
Kdy použít CD-R a kdy CD-RW
Odhlédneme-li od možnosti používat CD-RW jako testovací matrici před
vypalováním CD-R, nabízí se několik velmi zajímavých možností užití. Může to
být třeba přenášení dat mezi dvěma počítači, kdy zdrojový je vybaven CD-RW
mechanikou a cílový třebas jen CD-ROM jednotkou, avšak schopnou číst CD-RW
média. Další možností využití CD-RW médií jsou každodenní inkrementální zálohy,
místo klasického použití pásek. Naopak CD-R je jednoznačně výhodné pro
archivaci, případně jako velmi levná náhražka diskety, kterou je možné bez obav
poslat zákazníkům.
Jaká použít média
Odpověď na tuto otázku je velmi komplikovaná. Jsou uživatelé, kteří preferují
jednu konkrétní značku (oblíbená jsou například média Imation, TDK, Philips či
Traxdata), avšak je také mnoho uživatelů spokojených s tzv. generickými či
no-name médii za nižší cenu. Především je ale dobré používat média se zaručenou
kontinuitou, tedy ta, u nichž není každá další várka o něco jiná. Tento problém
se týká především no-name médií. Navíc jsou ještě různá média vhodná pro různé
mechaniky. Proto je užitečné si média vyzkoušet na vlastní mechanice a používat
to, jež je pak nejlépe čitelné.
9 2500 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.