Záplavy zmrazí investice do IT

Ve čtvrtek 15. srpna, tedy v době, kdy povodňová vlna stále pokračovala na své ničivé pouti po našem území, jsme p...


Ve čtvrtek 15. srpna, tedy v době, kdy povodňová vlna stále pokračovala na své
ničivé pouti po našem území, jsme požádali několik zástupců ICT společností o
vyjádření k aktuálnímu stavu. Své odpovědi nám nakonec různými cestami do
redakce zaslalo celkem pět dotázaných manažerů: Predrag Jakši Country Manager
pro region CSEE společnosti Intel Czech; Martina Kemrová tisková mluvčí
společnosti Aliatel; Monika Pavlíčková marketingová ředitelka IBM ČR; Ondřej
Typolt marketingový ředitel společnosti Olympus C&S; Aleš Mudruňka ředitel
společnosti 3Com ČR a SR.
Jak se podle vás odrazí likvidace následků povodní na vývoji trhu informačních
a komunikačních technologií v ČR?
Jakši: Myslím, že je moc brzo na nějaká hodnocení. Srpen většinou není měsíc,
ve kterém by byly výrazné prodeje. Domnívám se, že skutečný efekt povodní bude
vidět až v září.
Kemrová: Dá se předpokládat, že vývoj trhu informačních technologií v ČR bude
následkem povodní výrazně ovlivněn. Společnosti, které plánovaly rozsáhlejší
investice např. do zavádění nových technologií a služeb, se budou v první fázi
zabývat odstraňováním a likvidací škod a plánované investice v nejbližším
období odloží.
Pavlíčková: Je evidentní, že povodně znamenaly a znamenají obrovskou
katastrofu. Bohužel je kolem nás celá řada ztrát a neštěstí. Musíme nejprve
udělat všechno pro to, aby se situace ustálila, ztráty alespoň částečně
nahradily, neštěstí se zmírnilo. Teprve za určitý čas, s odstupem, se snad
budeme moci zabývat i teorií.
Typolt: Určitě to povede k zamyšlení ohledně kapacity záložních zdrojů a
možnosti přesunout virtuální srdce firmy do záložních prostor. Je těžké
posoudit globální dopad na trh IT, protože přednost budou zřejmě mít investice
do "betonu a cihel". Zničenou techniku však bude určitě potřeba rychle
nahradit. Krizi trhu rozhodně neočekávám.
Mudruňka: Vzhledem k rozsáhlým škodám, které povodně způsobily v téměř celých
Čechách a na jižní Moravě, předpokládám, že investice do IT nebudou pro většinu
společností a úřadů prioritní. Všichni budou muset nejprve řešit odstranění
důsledků povodní, proto se bude investovat především do stavebnictví a do
spotřebních věcí nutně potřebných k životu.
Sledoval/a jste povodňové zprávy na internetu?
Jakši: Sledoval a sleduji; Centrum.cz, povodne.aktual ne.cz, idnes.cz
Kemrová: Ano sledovala; Centrum.cz
Pavlíčková: Přiznám se, že nikoliv, vzhledem k tomu, že jsem byla dost v
pohybu, získávala jsem informace především z rozhlasu a pak také z televizního
zpravodajství.
Typolt: Ano, ale jen do té doby, než jsme byli nuceni odpojit naše servery a
celou kancelář preventivně vystěhovat. Mé hodnocení je omezeno na dobou, kdy
jsme měli možnost weby sledovat, tzn. na počáteční fázi záplav. V té době byl
na webu dostatek informací, které nás zajímaly, tj. především o předpokládaných
zátopových oblastech.
Mudruňka: Ano, sledoval. Zpravodajství na internetu považuji za velmi přínosné,
neboť se zde zprávy objeví dříve a rychleji než v jakémkoli jiném médiu. Stačí
krátká zpráva či fotografie z terénu, a každý si může udělat přehled o aktuální
situaci. Odpadá čas pro zpracování, který vyžaduje tisk a televize. Sledoval
jsem dění na www.id nes.cz a www.centrum.cz, které považuji za velmi dobré.
Vysoce hodnotím rovněž fotogalerii.
Jak hodnotíte kvalitu a aktuálnost zpravodajských serverů ve srovnání s
televizním vysíláním a rozhlasem?
Jakši: Pohodlnější dávají každému možnost najít si tam "tu svou" informaci, kdy
ji potřebuje, společně s fotografiemi. V TV a rozhlase člověk musí čekat,
jestli se dozví, to co ho zajímá.
Kemrová: Kvalita a aktuálnost všech zmíněných informačních kanálů
(zpravodajských serverů, TV a rozhlasu) je podle mého názoru na stejné úrovni.
Typolt: Na rozdíl od TV jsme na webu získali třeba seznam ohrožených ulic, což
pro nás tehdy bylo velmi podstatné.
Mudruňka: Na internetu se mi líbí především fakt, že si tam člověk může
vyhledat přesně to, co jej v danou chvíli zajímá, a má možnost se k informacím
i vracet. TV zpravodajství musíme přijímat pasivně, jsme odkázáni na to, co nám
nabídne reportér. Uvědomil jsem si však také, že nejspolehlivější v takovýchto
případech je rádio na baterie.
Jak se povodně projevily na činnosti vaší firmy?
Jakši: Intel má bohužel kanceláře v Karlíně. Kancelář je zavřená. Ale naši
zaměstnanci jsou zvyklí pracovat s notebookem a mobilním telefonem, takže
pracují z domova, a zákazníci by neměli nijak negativně pocítit fakt, že nemáme
kancelář.
Kemrová: Povodně do značné míry ovlivnily provoz telekomunikačních operátorů.
Výjimkou není ani společnost Aliatel, jejíž ústředí sídlí v pražském Karlíně a
bylo evakuováno již ráno 13. srpna. Kontaktní a dohledové centrum bylo
přesunuto do lokality Nagano (Nákladové nádraží Žižkov), odkud je v současné
době řízen celý provoz. Kromě dvou lokalit Karlín a Litoměřice běží síť v plném
rozsahu. Částečné omezení provozu se dotklo cca 200 klientů. Vedení Aliatelu
předpokládá, že po dobu nejméně 14 dnů bude společnost fungovat v nouzovém
režimu.
Pavlíčková: Naši zákazníci potřebovali zajistit náhradní provozy, na tom jsme
samozřejmě začali ihned pracovat. Zároveň jsme okamžitě pro potřeby zákazníků
zprovoznili bezplatnou telefonní a faxovou linku a posílili 24hodinovou službu.
Typolt: Prakticky došlo k zastavení činnosti, protože jsme z důvodů prevence
odpojili mozkové centrum firmy, tedy celou serverovou místnost. Po určitou dobu
nebylo k dispozici ani telefonní připojení jednalo se o desíky hodin, kdy jsme
přesměrovali naše linky na call centrum. Pak se nám podařilo zprovoznit
benzinový agregát a začali jsme napájet naši ústřednu.
Mudruňka: Naše společnost sídlí v Burzovním paláci což znamená, že jsme se
ocitli na hranici povodňové zóny. V úterý v 10:00 hod. jsme museli kanceláře
opustit a byl zde vypnut elektrický proud. Některým našim zákazníkům, kteří
byli povodní postiženi, jsme zapůjčili produkty pro bezdrátové sítě, aby mohli
okamžitě oživit svůj provoz a nemuseli čekat až na zprovoznění vlastní lokální
sítě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.