Zapněte počítač, CorelDRAW 8 přichází

Firma Corel Corporation byla založena v roce 1985. První verze produktu CorelDraw for Windows vznikla už v lednu 1989 a ryc...


Firma Corel Corporation byla založena v roce 1985. První verze produktu
CorelDraw for Windows vznikla už v lednu 1989 a rychle získala přední pozici na
trhu grafických programů pro PC. Koncem listopadu loňského roku se začala
distribuovat verze 8 této profesionální sady grafických nástrojů pro vektorovou
ilustraci a návrh dokumentů, úpravy obrázků a 3D modelování a rendering. Pojďme
se podívat, co přináší nového.
Nejprve několik slov obecně o programu. CorelDRAW 8 je kompletní 32bitová sada
grafických aplikací navržených pro Windows 95 a Windows NT 4.0. Sada obsahuje
nástroje pro ilustraci, návrh dokumentů, malování, úpravy fotografií a 3D
modelování a rendering. Je tu také několik pomůcek pro podporu skenování,
vektorizaci, automatické rozeznávání textu, správu písem, snímání obrazovky,
OLE skripting atd. Sadu doplňuje více než 40 000 obrázků, 1 000 písem True Type
a Type 1, stovky fotografií, různá pozadí pro Web, animované obrázky GIF, přes
450 předloh CorelDRAW a PaperDirect, "plovoucí" objekty, textury atd.
Programový balík CorelDRAW 8 existuje ve verzích jak pro Windows, tak i pro
Macintosh. Obě verze mají téměř stejné vlastnosti, což umožňuje úplnou
kompatibilitu mezi těmito platformami. Uživatelé obou verzí mohou používat
stejné soubory *.cdr, se zpětnou kompatibilitou na CorelDRAW 7 pro Windows,
CorelDRAW 6 pro Windows a CorelDRAW 6 Suite pro PowerMacintosh.
Nahlédněme do softwarového balíku
Podívejme se nyní, co vše se v softwarovém balíku pod označením CorelDRAW 8
skrývá.
Předně samotný CorelDRAW. Tento výkonný a intuitivní program pro vektorovou
ilustraci a návrh dokumentů poskytuje úplnou nabídku kreslicích, editačních a
textových nástrojů. Součástí balíku je i kompletní program pro úpravu
fotografií a malování Corel PHOTO-PAINT. Nabízí celou řadu filtrů pro vylepšení
kvality skenovaných obrázků, a také speciální efekty, které mohou podstatně
změnit jejich vzhled. Efektní je rovněž použití "přírodních" štětců, které
napodobují proces malování na texturovaný papír.
Softwarový balík CorelDRAW 8 obsahuje i software CorelDREAM 3D 8 určený pro 3D
modelování a rendering. Je postaven na produktu Ray Dreamer Designer vyvinutém
firmou Ray Dream. CorelDREAM poskytuje nástroje pro modelování trojrozměrných
objektů, mapování textur, ovládání osvětlení a renderování s vysokým rozlišením.
Kromě těchto tří základních aplikací jsou k dispozici ještě určité podpůrné
programy. Tak například pomůcka pro vektorizaci bitmmapových předloh Corel
OCR-TRACE 8 převádí skenované nebo ručně malované předlohy na vektorové
obrázky. Podporuje několik vektorizačních modelů včetně Outline, Centerline
nebo Woodcut. Funkce automatického rozpoznávání znaků převádí skenované
dokumenty na upravitelný text v odstavcích.
Pomůcka Corel TEXTURE umožňuje vytvářet simulaci povrchu přírodních materiálů,
kombinaci až 7 nastavitelných vrstev materiálu, definici jejich vzájemného
působení a aplikaci světelných efektů. Nastavováním dostupných parametrů lze
vytvořit neomezené množství vlastních textur.
Pomůcka pro skenování, program CorelSCAN, obsahuje přednastavené možnosti
zpracování, třeba pro odstranění efektu červených očí, odstranění moaré atd.
Software Corel CAPTURE je pomůcka pro snímání obsahu obrazovky. Corel SCRIPT
Editor a Corel SCRIPT Dialog Editor jsou pomůcky pro psaní skriptů, které lze
použít k vytvoření přídavných pomůcek pro Corel DRAW 8 a Corel PHOTO-PAINT 8
pomocí Automatizace OLE 2.
K dispozici je ještě Bitstream Font Navigator 3.0, správce písem pro Windows 95
a Windows NT 4.0, který vyvinula firma Bitstream, jež je známa svou vysokou
odborností v oblasti technologie písem. Font Navigator 3.0 poskytuje rychlou a
jednoduchou cestu, jak vyhledávat a instalovat písma, organizovat je do skupin
a prohlížet a tisknout náhledy písem.
A konečně je tu ještě program Corel Versions určený pro správu souborů
CorelDRAW 8. Poskytuje přehled všech archivovaných souborů v seznamu a umožňuje
uživateli získat jakýkoliv archivovaný soubor, když potřebuje některou jeho
předchozí verzi. Corel Versions lze také použít při vyhledávání rozdílů mezi
textovými dokumenty.
Podívejme se nyní stručně alespoň na některé nové funkce v každé ze tří
hlavních aplikací sady CorelDRAW 8, Corel PHOTO-PAINT 8 a CorelDREAM 3D 8. Na
popis všech nám ale zdaleka nestačí místo.
Novinky aplikace CorelDraw
Hned na první pohled si všimnete, že pruhy nástrojů, dialogová okna a hlavní
pruh nástrojů mají nový jednotný vzhled, který poskytuje uživatelům čisté a
nerozptylující pracovní prostředí. Nástroje pro interaktivní efekty jsou
seskupeny na plovoucím pruhu nástrojů. Vlastnosti pracovní plochy umožňují
uživatelům vytvářet vlastní pracovní prostředí pro různé typy projektů.
CorelDRAW 8 podporuje přetahování barev, stylů, vlastností objektů, klipartů,
skriptů a oblíbených výplní a obrysů. Mezi interaktivní nástroje patří vizuální
ovladače, které umožňují změnit různé vlastnosti přímo na objektu.
K dispozici jsou tu též různé interaktivní nástroje a funkce, vylepšené jsou i
kreslicí a editační nástroje.
Z interaktivních nástrojů si povšimněme například interaktivní volné
transformace. Tento nástroj je nyní k dispozici ve skupině obrysových nástrojů
a poskytuje čtyři možnosti interaktivních transformací otáčení, zrcadlení,
změnu velikosti a sešikmení. Při použití těchto transformací se bude okamžitě
zobrazovat nová pozice objektu.
Z kreslicích nástrojů nás zaujal třeba vylepšený kreslicí nástroj nůž, který
umožňuje "svařit" jednotlivé segmenty křivek, což ještě v předešlé verzi nebylo
možné.
Interaktivní je i míchání barev či manipulace s výplní. Pomocí Interactive
Color Mixingu lze experimentovat s barvami přímo na obrazovce. Barva se přidává
asi po 10 % kliknutím na barvu v paletě zároveň se stisknutím klávesy Ctrl.
Nové jsou u CorelDRAW 8 i některé textové funkce a nástroje pro správu
dokumentů. Tak třeba volbu Fit to Frame lze vybrat z menu Text nebo ji přidat
na pruh nástrojů, takže uživatel může zarovnat text v odstavcích do rám-ce
jediným klepnutím. Možná vás zaujme, tak jako nás, i funkce 3D TextArt, která
umožňuje použít na text zajímavé trojrozměrné efekty. Použít lze několik
světelných zdrojů a textur a text lze také otáčet, posouvat, zvětšovat a
zmenšovat.
Správce objektů je nyní zobrazen jako zasouvací okno a spojuje v sobě správu
objektů i vrstev.
K dispozici jsou rovněž nové objekty a další vylepšení. Tak třeba na jakýkoliv
objekt v CorelDRAW 8 lze nyní aplikovat realistický, transparentní stín.
Interaktivně lze nastavit jeho směr, blednutí a barvu. Pomocí ovladačů
průhlednosti a blednutí lze docílit viditelnosti objektů pod stínem.
Stále větší roli ve světě informačních technologií hraje v poslední době
Internet. Nová verze CorelDRAW 8 pamatuje i na publikování na tomto médiu.
Kromě vylepšeného exportu WYSIWYG HTML mohou uživatelé exportovat v jazyce Java
za použití programu Corel Barista. Obrázky lze rovněž exportovat do
transparentního formátu GIF nebo JPEG.
Vylepšená je i profesionální správa barev. Pro zajištění přesné reprezentace
barev při skenování, zobrazení a tisku byla od firmy Kodak koupena licence na
ColorSync 2.0 standardní systém pro správu barev. Je zde také zabudován systém
pro získání barev za použití spektrofotometru a standardního barevného systému,
jako je například Colortron.
Novinky aplikace
Corel PHOTO-PAINT 8
Díky tomu, že architektura aplikace podporuje technologii Intel MMX, došlo ke
zvýšení výkonu téměř při všech operacích zpracování obrazu.
Stejně jako u základní aplika-ce jsou i u Corel PHOTO-PAINT 8 uživatelům lépe
přizpůsobené ovladače uživatelského rozhraní. Pruh nástrojů byl přeorganizován
a nástroje štětec/malování jsou nyní na rozbalovací nabídce. Nástroje pro
průhlednost objektů jsou odděleny od nástroje výběru, který je zase ve skupině
s nástrojem pro přesun masky.
K dispozici je také nový dialog objektů. Zasouvací okno objektů umožňuje změny
pořadí objektů přetažením myší. Uživatelé mohou přesouvat "plovoucí" masky
pomocí nástroje pro výběr objektů a přistupovat k vlastnostem objektu
poklepáním na jeho název v seznamu. Obnovené jsou také ukazatele nástroje pro
výběr objektů.
Povšimněme si u nového softwaru Corel PHOTO-PAINT 8 ještě například barevných
masek. Dialog barevné masky byl zjednodušen a obsahuje možnost nastavení její
velikosti. Dialog dovoluje uživateli ovládat kvalitu vyhlazování barevné masky
a také obsahuje nové ovladače barevné tolerance. V adaptovaném dialogu pro
zarovnání masky je nyní obsažena i možnost náhledu, která dává představu o tom,
jak maska "sedne" na obrázek.
K dispozici jsou rovněž nové orbity. Použitím orbitů s nástrojem pro malování
nebo sprejem lze vytvořit jedinečné efekty. Tato funkce umožňuje definovat tvar
štětce jako sérii bodů, které během malování mění dynamicky svou pozici vůči
sobě. Přednastavené orbity zahrnují DNA, Orbiter, Rings a další.
Z nabídky efektů nás zaujal například nástroj pro sprejování obrazem. Obraz lze
aplikovat na dokument podobným způsobem jako při malování štětcem. Stejně jako
u jiného štětce, může uživatel nastavit náhodné, sekvenční nebo směrové
ovládání, velikost, průhlednost a bodové variace. Jsou zde také obsaženy
zajímavé obrazy pro nástřik.
Podívejme se nyní ještě na nové možnosti zdokonalení souborů a dokumentů u
Corel PHOTO-PAINT 8. Uživatelé si mohou vytvořit soubory s vlastní konfigurací
pracovního prostředí, umístěním okna aplikace, klávesovými zkratkami atd. V
těchto konfiguracích se zobrazují pouze okna a ovladače potřebné k provedení
daného úkolu, což pomáhá uživatelům maximalizovat jejich výkonnost.
Corel PHOTO-PAINT 8 přináší podporu 16bitových stupňů šedi a 48bitových
obrázků. Při otevření v této aplikaci se zachovávají původní obrázky s velkou
barevnou hloubkou. Pomocí příkazů pro konverzi je možné 8 a 24bitové obrázky
převést na typ s větší barevnou hloubkou.
Novinky CorelDREAM 3D 8
I Corel DREAM 3D 8 obsahuje nové uživatelské rozhraní, které přináší
adaptované, nerozptylující prostředí, ulehčující použití programu. Nová je i
podpora importu a exportu jazyka pro modelování virtuální reality (VRML).
Podpora 3DMF ulehčuje publikování na Webu.
Leccos nového je i při vytváření scény a navigaci po ní. Průvodce scénou pomáhá
nyní uživatelům vytvářet zajímavé scény. Obsahuje předlohy Logo, Indoor,
Outdoor a Photo Studio. Interaktivní nástroje Dolly, Pan a Track pak pomáhají
uživateli v pohybu po scéně.
Novinky jsou i v oblasti tvorby 3D modelu. S objektovými propojeními lock,
slider, axis, shaft, ball joint, 2D plane, custom a nástroji pro deformace
Stretch, Shatterm Bend and Twist a Scale XYZ je jednoduché spravovat a
upravovat 3D objekty. V prohlížeči objektů je k dispozici záložka adresáře a
schopnost otevírání a zavírání souborů. Díky možnosti zvolit Global Mix Shaders
a Glow Shader Channel lze lépe umístit textury na 3D modely.
Požadavky na systém
A na závěr se ještě krátce podívejme na doporučené požadavky na systém, na němž
je vhodné CorelDRAW 8 provozovat. O operačním systému Windows 95 nebo Windows
NT 4.0 jsme se již zmínili. Počítač by měl být osazen procesorem Pentium 133
MHz, pamětí RAM 32 MB a mechanikou CD-ROM. K dispozici by měl být ještě SVGA
monitor a myš nebo tablet. V minimální konfiguraci by počítač měl obsahovat
Pentium 90 MHz, 16 MB RAM a 80 MB volné paměti na pevném disku.
7 3397 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.