Zářivá mobilní naděje

Další objekt, ke kterému se dlouho upínaly pohledy uživatelů mobilních telefonů, se přesunul z obzoru na dosah našic...


Další objekt, ke kterému se dlouho upínaly pohledy uživatelů mobilních
telefonů, se přesunul z obzoru na dosah našich rukou. Po WAPu, který měl být
prvním významným poslem dobrých zpráv v oblasti mobilní datové komunikace, je
tu GPRS.
Jedna věc je zřejmá jde o významný krok ve vývoji mobilní komunikace. Poprvé
byl totiž do světa přepínaných okruhů implementován přenos dat prostřednictvím
přepínání paketů. Tento trend, tedy přesun "od okruhů k paketům", je přitom
zřejmý v komunikačních sítích obecně. Všeobecně se předpokládá, že tak, jako
jsou dnes data často přenášena prostřednictvím přepínaných okruhů (nemusíme
chodit daleko stačí se podívat na připojení k Internetu prostřednictvím
vytáčené linky), bude hlas v budoucnu naopak přenášen prostřednictvím paketů
(opět není třeba chodit daleko IP telefony jsou na světě již delší dobu).
Sbližování světa Internetu a mobilní komunikace je podle naprosté většiny
analytiků pro telekomunikační operátory současně velkou příležitostí i velkou
hrozbou. Příležitost spočívá především v možnosti realizovat zisky z řady
transakcí, které se až dosud prováděly "klasickým" způsobem (např. příchod do
banky na přepážku). Jako hlavní hrozby jsou pak uváděny nezachycení tohoto
trendu a jeho nepochopení a z toho vyplývající chybné využití.
Pod pojmem "nezachycení trendu" si lze představit jak podcenění implementace
příslušných technologií, tak i nejistý postoj k získávání dalších licencí,
především pro mobilní sítě 3. generace. Odraz těchto myšlenek byl jasně patrný
v minulých měsících někteří operátoři byli ochotni za příslušné licence
zaplatit astronomické sumy i přesto, že se z mnohých stran ozývá důrazné
varování před přeceněním potenciálních příjmů. Mohli si ale dovolit nekoupit?
Jako příklad nepochopení nového trendu bývá uváděna především snaha operátorů
poskytovat nejen vlastní komunikační kanál, ale také obsah a to vše vlastními
silami, místo navazování vhodných vztahů s dodavateli obsahu i aplikací.
Výše zmíněná studie rovněž tvrdí, že během 3 let bude k Internetu připojeno
více uživatelů bezdrátově, než pevnými linkami. V této souvislosti je ale dobré
rozlišovat, co se myslí bezdrátovým připojením k Internetu. Existuje totiž
velký kvalitativní rozdíl v přístupu k "Webu" (uvozovky jsou zcela na místě)
prostřednictvím WAPu a prostřednictvím běžného internetového prohlížeče.
M-commerce je zatím skutečně v plenkách. Pro běžného (tedy nepodnikového)
uživatele patrně dnes může být jediným jejím představitelem mobilní
bankovnictví mimochodem, jeho uživatelé se již i v tuzemsku počítají na
desetitisíce.
Jiná situace je v řadách podnikových uživatelů. Mnozí z nich se podíleli (a
podílejí) právě na testovacím provozu GPRS u nás i v zahraničí. Tato
technologie jim nabízí instantní přístup do firemního intranetu (a k příslušně
upraveným aplikacím) s možností zajistit bezpečnost přenosu citlivých dat. A to
není málo.
0 2966 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.