Zaručená dostupnost přijde uživatele draho

Nepřetržitý provoz kritických IT systémů představuje pro podnik ožehavé téma. Výrobci větří nové šance uplatn


Nepřetržitý provoz kritických IT systémů představuje pro podnik ožehavé téma.
Výrobci větří nové šance uplatnění na trhu a vzájemně se předhánějí v zárukách
trvalé dostupnosti systémů. Avšak užitek z takových nabídek je sporný.
Uživatelé pro něj musí většinou sáhnout hluboko do kapsy.
Nonstop provoz počítače, odolnost proti výpadku, vysoká kritická provozní
dostupnost nebo nulová doba nefunkčnosti, to jsou hesla, kterými lákají
zákazníky prodejci hardwaru. Vždy se za tím skrývá slib více či méně
nepřerušovaného provozu IT systémů kritických pro činnost podniku. Do pojmu
vysoká dostupnost přitom výrobci zahrnují vysoce rozdílné nabídky. Bez ohledu
na to, zda se jedná o IBM, Hewlett-Packard nebo Sun, nikdo z velikánů této
branže nechce zůstat stranou.
Mark Raphael, analytik Meta-Group, se však na podobné nabídky dívá skepticky:
"Uživatelé potřebují nepřetržitou funkci systému a ne nějaké záruky." Pro
realizaci provozu bez přerušení je rozhodující technická infrastruktura a ne
nějaké sliby. Raphael mimo to upozorňuje na jeden problém, který je spojen s
většinou takových nabídek: Uživatelé musí splnit celou řadu podmínek dříve, než
výrobce písemně potvrdí záruku na pohotovost.
Není všechno zlato
Záruka trvalé dostupnosti pro NT servery platívá v podstatě jen pro počítače s
vytvořenými clustery, tedy pro dva systémy vzájemně provázané pomocí
příslušných softwarových produktů. Mimo to může být vyžadováno nasazení
vlastního zálohovacího softwaru výrobce, stejně jako paměťového subsystému
RAID. "Záruku přece můžeme dát jen pro naše vlastní přístroje," tvrdívají
výrobci.
Ve smlouvě o podpoře, která musí být uzavřena odděleně, se uživatelé musí
mimoto zavázat, že budou dodržovat určitá pravidla, např. pevné intervaly
údržby. Zákazníci jsou také tlačeni k tomu, aby zavedli určité provozní
koncepce týkající se např. strategie zálohování. Pevně stanoveny jsou na druhé
straně služby výrobce. Všechny běžně nabízené záruky dostupnosti se týkají
výhradně hardwaru a operačního systému a nikoliv aplikací.
Takové konfigurace však v podstatě představují proprietární systémy," říká
kriticky Raphael. Zákazníkům se tím často dokonce brání sestavit funkčně
nejvhodnější instalaci pro dané provozní požadavky. Analytik Meta-Group dokládá
toto tvrzení jedním příkladem: Jeden evropský farmaceutický podnik se v minulém
roce zajímal o řešení vysoké pohotovosti se zárukou od HP. S tím by ovšem byly
spojeny značné investice do nového vybavení pro zpracování dat, např. určitá
clusterová konfigurace, kterou si zákazník vůbec nepřál. Poradci Meta-Group
přiměli odpovědné pracovníky k tomu, aby od smlouvy odstoupili. Tím se podniku
podařilo ušetřit zhruba 2 miliony dolarů. U IT systému, který je nyní
instalován, nedošlo zatím k žádným problémům s poruchami navíc.
Jedeme dál
Nehledě na tyto zkušenosti však výrobci dále rozšiřují své nabídky záruk
dostupnosti systémů. S pohotovostí 99,999 procent (což znamená 5 minut doby
neplánované poruchy za rok), se kterou přišla právě společnost HP, by se
podařilo proniknout do výkonové třídy velkých počítačů. Kromě hardwaru a
operačního systému mají být v záruce zahrnuty také databáze a později aplikace.
Za tímto účelem spolupracuje HP mezi jinými s Oraclem. Do poloviny roku 2000 má
být databáze integrována do programu HP. Asi o půl roku později mají být
pokryty i aplikace jako je SAP R/3. Tento nejvyšší stupeň je u HP označován
jako systémová dostupnost. Pomocí systémů, "které se samy léčí", by pak mohlo
být uživatelům nabízeno prostředí pro zpracování dat téměř bez přerušení.
Taková je alespoň vize. K partnerům HP pro vysokou dostupnost patří kromě
Oraclu a SAPu také specialista na sítě Cisco a BMC.
Mark Raphael se však dívá i na takové programy skepticky: "Chtějí-li uživatelé
skutečně pět devítek, musejí si koupit mainframe. Jinak zůstává otázkou, co ho
to bude stát a jak to ovlivní jeho IT infrastrukturu. Jestliže např. HP
spolupracuje s Oraclem a SAPem, je to krok správným směrem. "Ale co mají dělat
uživatelé, kteří pracují se softwarem Informix nebo J. D. Edwards? Mají celou
IT od základu změnit?"
Nabízejí to všichni
Gerd Heibili z Compaqu se na celý problém dívá podobně: "Záruka dostupnosti
omezená na hardware znamená pro zákazníka jen malý užitek." Avšak přesně toto
nabízejí výrobci. Nejčastější důvody pro poruchy aplikací však jsou jiné. Na
seznamu chyb stojí úplně nejvýš nekompatibility mezi hardwarem, operačním
systémem a aplikacemi nebo nedostatečné sladění těchto komponent. V mnoha
případech vedly ke spadnutí chyby obsluhy. Také problémy správy hrají podle
Heibiliho velkou roli.
Také Compaq nabízí v rámci svého servisu pro kritické provozní problémy záruky
pohotovosti pro různé serverové platformy. Předpokladem pro poskytnutí záruky
dostupnosti firmou Compaq je v každém případě ohodnocení zákazníka, vysvětluje
Heibili. Při něm se prověří na místě veškeré faktory, které se týkají
nepřerušovaného provozu příslušné aplikace. Kromě hardwaru a softwaru k nim
patří např. také procedury jako je systémové řízení, strategie zálohování a
síťová instalace. Také podmínky prostředí jako je vybavení klimatizačním
zařízením a kvalita napájení proudem se kontrolují.
Údaje o dostupnosti v procentech považuje bývalý ředitel DEC Heibili naproti
tomu za údaje s malou vypovídací schopností. Rozhodující jsou náklady způsobené
poruchou. Tato rizika se musí porovnat s výdaji na systémy s vysokou
pohotovostí. Ovšem identifikace nákladů vyvolaných poruchou není žádná lehká
úloha. "Je velice mnoho skrytých nákladů."
Dodržení slibů
Analytik Meta-Group Raphael vidí ještě další obtíže v souvislosti se zárukami
dostupnosti: "Co se stane, jestliže záruka není dodržena? Poskytne pak náhradu
ten, kdo dal záruku? Jestliže ano, v jaké výši?" V krajním případě zbude pro
neuspokojené zákazníky jen obrátit se na soud, chtějí-li prosadit své
požadavky. "Nejčastěji z toho mají prospěch advokáti," dodává Raphael. U
četných nabídek záruk pohotovosti se výrobcům jedná jen o to, aby se zákazník
rozhodl pro určité výrobky. "Záruky pohotovosti představují z 90 procent
marketing a z 10 procent skutečnost," upozorňuje Raphael.
Opatrnost
je pravidlem
Také záruky ze strany Sunu jsou spojeny s trpkými omezeními. Záruka se vztahuje
výhradně na hardware a software této firmy. Počítače musí být např. vybaveny
velkokapacitními paměťmi výrobce a na straně softwaru končí záruka operačním
systémem, za poruchu nadřazené aplikace nepřejímá společnost žádnou
odpovědnost. Také integrace systémů do stávajícího prostředí může za určitých
okolností dohodu ohrozit. Nejdříve musí být zjištěno, zda nové přístroje
nerušeně pracují ve stávajícím IT prostředí a teprve pak je dostupnost zaručena.
Podle zástupců firmy Sun jsou chyby hardwaru nebo softwaru příčinou poruch
systémů jen z 20 procent. "Vysokou dostupnost není možno realizovat jen
samotnými produkty," říká Mike Schroeder, vedoucí produktového marketingu firmy
Sun v Mnichově. Většina poruch je vyvolána vlastními uživateli a pracovníky
obsluhy nebo špatně modelovanými a konfigurovanými zákaznickými aplikacemi. Sun
proto nepřistupuje na žádné dohody o dostupnosti, pokud nejsou zákazníkovi
administrátoři vyškoleni a není předložena vhodná koncepce vedení provozu.
IBM přistupuje k tématu vysoké dostupnosti prostřednictvím individuálních
servisních smluv a dohod o zárukách. V rámci "Servisu pro vysokou dostupnost"
se nejdříve provede analýza infrastruktury instalované u zákazníka a její
bezpečnosti proti poruchám. "Má jen malý smysl zaručovat vysokou pohotovost u
nových systémů nebo pro jednotlivé komponenty," říká Thomas Heizler, vedoucí
úseku Total Systems Management IBM ve Stuttgartu. "Většina zákazníků má již
stávající IT infrastrukturu bezprostředně na místě a ta musí být začleněna do
dohody o záruce."
V návaznosti na to se zpracuje katalog opatření. Ten předem stanovuje, které
hardwarové a softwarové výrobky musí být vyměněny nebo rozšířeny, aby se
dosáhlo dostupnosti předem dané IBM nebo zákazníkem.
Z výše uvedeného je zcela zjevné, že hlavním problémem dnešních systémů je
hladká spolupráce jejich jednotlivých komponent. Z něj také vyplývá logická
opatrnost výrobců v případě, že by měli stát za nějakými zárukami, které by
nebraly na zřetel operační prostředí systému.
0 3310 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.