Zautomatizovaná databáze

Z pohledu firem představuje nejnovější verze databázového serveru od IBM produkt, který jim pomůže výrazně snížit...


Z pohledu firem představuje nejnovější verze databázového serveru od IBM
produkt, který jim pomůže výrazně snížit náklady na správu. Nové autonomní
nástroje usnadňují jak zmíněnou správu, tak i konfiguraci. Vývojáři mohou navíc
použít nových funkcí XML a webových služeb ke snadnější integraci obchodních
postupů.
DB2 8.1 jsme testovali na platformách Unix, Linux a Windows, přičemž změny a
novinky, které jsme v této verzi objevili, nás poměrně překvapily. Za zmínku
stojí zejména skutečnost, že IBM produkt obohatila o řadu vlastností, jejichž
cílem je zvýšit automatizaci např. při konfiguraci, optimalizaci, správě apod.
Nejzajímavější z novinek je Configuration Advisor, k němuž získáte přístup z
Control Centra a který prostřednictvím jednoduchých dotazů shromažďuje
informace o vaší databázi. Na jejich základě vám poté poskytuje nejrůznější
doporučení, díky kterým se nám například podařilo zvýšit transakční výkon
specifikací průměrného počtu SQL statementů na pracovní jednotku a odhadovaného
počtu transakcí, anebo lépe řídit databázová propojení specifikací průměrného
počtu místních a vzdálených aplikačních propojení.
Cenným doplňkem nástroje Configuration Advisor je Design Advisor (dále jen DA),
který má podobné rozhraní a pomáhá zvýšit výkon za pomoci vytváření indexů
doporučení. Po specifikaci zátěže sada propojených SQL statementů nám Design
Advisor poskytl index doporučení a umožnil nám je implementovat selektivně nebo
kompletně. Stejně jako u Configuration Advisoru i zde jsme mohli doporučení
implementovat okamžitě, a to jako úkol nebo v rámci harmonogramu.

Automatická kontrola
Po konfiguraci databází se administrátoři mohou obrátit k zabudovaným
monitorovacím nástrojům, které (jak jsme zjistili) výrazně zjednodušují jejich
správu. Mezi takové nástroje patří např. Health Center, Memory Visualizer a
Event Analyzer.
Prvně jmenovaný nabízí snadno použitelné GUI, které pomůže administrátorům lépe
spravovat celou řadu klíčových databázových atributů. Mezi nimi je i indikátor
monitoringu operačního stavu databáze. Například jsme mohli sledovat procento
aplikací, které čekaly na uvolnění zamčených záznamů (lock), a to tak, že jsme
nastavili jak varování, tak alarm.
Z další dostupné metriky, kterou lze monitorovat, je třeba zmínit lock
escalation rate, logging utilization, heap utilization, cache hit ratios,
stejně jako sorting utilization. Není pochyb o tom, že v dalších verzích IBM
přidá ještě více indikátorů, nicméně ve stávající verzi jich máte k dispozici
skoro dvacet.
Navzdory tomu, že se v případě nástroje Health Center v rámci DB2 jedná o
premiéru, už teď nabízí vyšší rovinu monitorovacích schopností než většina
nástrojů pro systémovou správu, přičemž zároveň dosahuje granularity, s jakou
se setkáme u analyzérů vyšší kategorie. S rozvojem schopností nástroje Health
Center mohou uživatelé očekávat snížení prostojů, neboť kritické databáze budou
moci být monitorovány velmi detailně a aktivně řízeny.
Další zabudované nástroje, Memory Visualizer a Event Analyzer, jsou velmi
užitečné pro shromažďování nejrůznějších statistik. Zejména se nám líbil Memory
Visualizer, který správci umožňuje sledovat využívání paměti po hodinách a
dnech. Administrátoři DB mohou těchto dat využívat k periodickému obnovování
konfigurací DB2 a plánu pro růst.
Autonomní funkce, které IBM do DB2 v8.1 přidala, poskytnou zkušeným
administrátorům DB možnost dosáhnout nové roviny produktivity a stejně tak
zvýší pole možností pro nové administrátory při správě databází. Zejména se nám
líbilo to, že s přidáním autonomních funkcí IBM neodňala zkušeným
administrátorům možnost provádět vlastní nastavení na nižších úrovních, pokud
to bylo nezbytné.
Dalším vylepšením DB2 8.1, které administrátorům ušetří spoustu času, jsou
možnosti on-line údržby. Mnoho správních úkolů, které dříve vyžadovaly předem
plánované prostoje, lze provést přímo na aktivních databázích. K těmto úkolům
patří reorganizace tabulky a indexu, stejně jako vytvoření indexu.
Zjednodušení integrace
S touto verzí IBM pokračuje v obohacování DB2 o funkce, jež vývojářům umožní
snadněji a efektivněji dosahovat úplné integrace obchodních postupů. Například
za použití podpory XML Extender se nám podařilo ukládat do databáze velice
snadno dokumenty ve formátu XML a stejně snadno jsme s nimi mohli později
pracovat a aktualizovat je. IBM v současné době podporuje v DB2 8.1 pouze
XPath, nicméně v dalších verzích by se měla objevit i podpora pro XQuery.
DB2 8.1 umožňuje potvrzení XML použitím souborů XML Schema, namísto DTD
(Dokument Type Definitions). Kromě toho DB2 podporuje XSLT (XSL
Transformations) a XML Extender, který v této verzi získal novou podporu pro
další tři druhy dat.
Integrace MQSeries v DB2 8.1 umožňuje dokumentům ve formátu XML používat funkci
řazení zpráv do front. Například jsme za pomoci MQSeries Assist Wizard
vytvořili tabulkovou funkci, která četla vzkazy z front v MQSeries, což nám
umožnilo vytáhnout data ze starších aplikací a zpřístupnit je na webu nebo
prostřednictvím webové služby. Ještě stojí za zmínku, že v dalším významném
kroku směrem k flexibilnějšímu elektronickému obchodu nyní DB2 může fungovat
jako poskytovatel i spotřebitel webových služeb založených na Apache SOAP. Tato
zdokonalení XML a webových služeb by měla dát impulz k urychlení integračních
firemních procesů. Autonomní schopnosti DB2 8.1 jsou též významným krokem vpřed
pro zákazníky z řad velkých firem, neboť nové funkce jim umožní výrazné úspory
v nákladech na správu databáze a zároveň zvýší rychlost těchto procesů.

IBM DB2 Universal Database 8.1 Enterprise Server Edition
+nástroje pro správu snižují administrativní náklady, funkce on-line správy
šetří čas, implementace podpory XML a webových služeb urychlí integraci,
dokumentace
-do Health Center není možné přidat upravené indikátory Výrobce: IBM; www.ibm.cz
Cena (bez DPH): 25 000 dolarů na CPU
Platformy: Unix, Linux, Windows

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.