Závady způsobené nesprávným zacházením

Nejčastější příčiny závad pevných disků přímo souvisejí s nesprávným zacházením. Mezi nejškodlivější fakt...


Nejčastější příčiny závad pevných disků přímo souvisejí s nesprávným
zacházením. Mezi nejškodlivější faktory patří přehřívání, mechanické nárazy a
výkyvy napětí na zdroji. Přehřívání je způsobeno nedostatečným chlazením
mechanické a elektronické části (PCB) pevného disku. Například u disků Western
Digital (řada Caviar BB/JB) se uvádí povolené provozní rozpětí teplot 5 ?C až
55 ?C za předpokladu neustálého proudění vzduchu, které je třeba zajistit
proto, že některé komponenty se zahřívají vysoko nad uvedenou maximální teplotu
(řadiče motorů apod.), a vyžadují proto účinné odvádění tepla.
Dalším důležitým faktorem je změna teplot, která by za jednu hodinu neměla
přesáhnout 20 ?C v provozním stavu a 30 ?C ve vypnutém stavu. Změna teploty
přesahující 30 ?C za hodinu je velmi nebezpečná pro mechaniku pevného disku a
způsobuje tzv. tepelný šok. Pokud tedy v zimě přinesete disk zvenku, kde mrzne,
a doma, kde jej ihned zapojíte, máte 20 ?C, začnou se některé komponenty velmi
rychle zahřívat. Jelikož se zahřívají rychleji než okolní komponenty, může
dojít k mikrodeformacím citlivé diskové mechaniky. Změny teplot jsou však
škodlivé i pro elektroniku pevných disků. Neméně citlivé jsou pevné disky i
vůči mechanickým vlivům, tedy vůči nárazům a otřesům, které mohou poškodit
jejich jemnou a přesnou konstrukci. V předchozích dílech jsme popisovali
princip čtení a zápisu na pevný disk, kdy se hlavy přitahované pružinami k
poměrně rychle se otáčejícím plotnám pohybují na tenkém vzduchovém polštáři. Za
této situace se hlavy při nárazu rozkmitají a několikrát se dotknou ploten, což
má za následek odštípnutí materiálu z povrchu ploten i magnetických hlav.
Velmi vážné nebezpečí představují napájecí zdroje jak pro celý počítač, tak pro
samotný disk. Výrobci v zájmu snížení nákladů do primárních ani sekundárních
zdrojů často nemontují filtrační obvody. Skutečné napětí přitom zřídka odpovídá
jmenovitým hodnotám a napětí také nebývá příliš stabilní, ačkoliv právě pevné
disky jsou na napájecí napětí velmi citlivé a tyto hodnoty jsou přísně
normovány.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.